برچسب ها ‘نوشته های آموزنده ساده و جالب’

قدر زندگی را بدانیم و از آن لذت ببریم

منتشر شده در ۵ام اردیبهشت ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

قدر زندگی را بدانیم و از آن لذت ببریم

قدر زندگی را بدانیم و از آن لذت ببریم

.
يک دوستي داشتم پلوي غذايش را خالي مي خورد، گوشت و مرغش را مي گذاشت آخر کار، مي گفت مي خواهم خوشمزگي اش بماند زير زبانم.
هميشه هم پلو را که مي خورد سير مي شد، گوشت و مرغ غذا مي ماند گوشه ي بشقابش، نه از خوردن آن پلو لذت مي برد نه ديگر ولعي داشت براي خوردن گوشت و مرغ و جاهاي خوشمزه ي غذا…
زندگي هم همينجور است. گاهي شرايط ناجور زندگي را تحمل مي کنيم و لحظه هاي خوبش را مي گذاريم براي بعد، براي روزي که مشکلات تمام شود؛ و ما هيچکداممان زندگي در لحظه را بلد نيستيم. همه ي خوشي ها را حواله مي کنيم براي فرداها، براي روزي که قرار است ديگر مشکلي نباشد، غافل از اينکه زندگي دست و پنجه نرم کردن با همين مشکلات است، يک روزي به خودمان مي آييم مي بينيم يک عمر در حال خوردن پلو خالي زندگيمان بوده ايم و گوشت و مرغ لحظه ها، دست نخورده مانده گوشه ي بشقاب و ديگر نه حالي هست نه ميل و حوصله اي!!!

جمله و نوشته های آموزنده فرهنگ یعنی

منتشر شده در ۲ام اردیبهشت ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

جمله و نوشته های آموزنده فرهنگ یعنی

جمله و نوشته های آموزنده فرهنگ یعنی

.
فرهنگ یعنی:
بدون اجازه کسی از او فیلم و عکس نگیریم.
فرهنگ یعنی:
میزان درآمد و حقوق دیگران به ما ربطی ندارد.
فرهنگ یعنی:
اگر کسی تو گوشی خودش عکسی به ما نشان داد، عکس های قبلی و بعدیش را نبینیم.
.
جمله و نوشته های آموزنده فرهنگ یعنی
.
فرهنگ یعنی:
تا در جمعی نشستی سریع دوتا اصطلاحی را که در یک کتاب خوانده ای به رخ دیگران نکشی.
فرهنگ یعنی:
خودت را صاحب نظر ندانی و تا رسیدی به کسی در مورد مدل مو و رنگ مو و آرایشش و چاقی و لاغری او نظر دهی.
فرهنگ یعنی:
لهجه دیگران را مسخره نکنیم.
.
جمله و نوشته های آموزنده فرهنگ یعنی
.
فرهنگ یعنی:
تا از خونه کسی بیرون آمدیم و در را بستیم، شروع نکنیم به بدگویی و غیبت از میزبان.
فرهنگ یعنی:
دوست هایت را مقابل جنس مخالف ضایع نکنی.
فرهنگ یعنی:
آشغال از ماشین بیرون نریزیم.