برچسب ها ‘نوشته خسته و داغون تیریپ سیگار’

جملات فاز بالای سنگین سیگار فروردین ۹۴

منتشر شده در ۲۳ام فروردین ۱۳۹۴ با موضوع اس ام اس سیگار

جملات فاز بالای سنگین سیگار فروردین 94

جملات فاز بالای سنگین سیگار فروردین ۹۴

.
اگر زندگی با تمام نام بزرگش این چیزی بود که من دیدم، من داوطلبانه دنیایم را عوض خواهم کرد
اصلا کسی چه می داند؟ شاید دنیای زیر آب دنیای بهتری است
دنیایی که بزرگترین بحرانش، بحران روشــــن کــــردن سیـــــگارم باشد!
.
.
خط خـــامـــوشش
ســــیــــگــــارمو روشن کرد!
.
.
ﺩﻟﺸﻮﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺳﻴﮕﺎﺭﻫﺎ ﻣﻰ ﺍﻓﺘﺪ ﻭﻗﺘﻰ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰﻧﻰ
ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﭼﺸﻤﺸﺎﻥ ﺗﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﺟﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺭﻭﺯﻯ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺏِ رفتنت ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ!
.
جملات فاز بالای سنگین سیگار فروردین ۹۴
.
ﺁﻩ ﻋــﺰﯾـــﺰ ﺩﻟــﻢ
ﺍﯾﻦ ﺳـــﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﻣــﺮﺍ ﺧــﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ ﺍﻣﺎ ﻣــﻦ ﻫﻤﭽﻨــﺎﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻭ ﭘﺎﮐﺖ ﺑﻪ ﺗــﻮ ﻓﮑــﺮ ﻣﯽ ﮐﻨــــﻢ!
.
.
کاش تلخی های زندگیم مثل کشیدن سیگار بود
سنگین تر کام می گرفتم و سریعتر تمام می شدند
ولی تکراری شده اند کشیدن دردهایم و کشیدن سیگارهایم.

اس ام اس و دلنوشته سیگار شاخ اسفند ۹۳

منتشر شده در ۲۱ام اسفند ۱۳۹۳ با موضوع اس ام اس سیگار

اس ام اس و دلنوشته سیگار شاخ اسفند 93

امان از روزي که “سيـــــــــگار” به خاطر فراموش کردن کسی روشن کنی که بخاطر همون کس “ســـــيگــــارو” ترک کردی…
.
.
تو کنار می کشی
من سیگار !!!
.
اس ام اس و دلنوشته سیگار شاخ اسفند ۹۳
.
تلخ ترین قصه دنیاست:
صبح تا شب توی جمع بخندی اما شب تا صبح تنهایی سیگار بکشی…
.
.
سیگاری روشن میکنم و به خاموش بودنم فکر میکنم…
.
.
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﻢ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﻢ
ﺗﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﮕﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﺩﻭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯿﺸﻢ…
.
اس ام اس و دلنوشته سیگار شاخ اسفند ۹۳
.
قبل از اشکش، تو از چشمانش می افتی، بعد کمی بغضش را قورت میدهد و چند قطره اشک میریزد
سیگارش رو روی لبش میگذارد و ناگهان، آرام و بی صدا با سیگارش قید همه چیز را میزند
این خاصیت یک مرد است !
.
.
اهل پنهان کاری نیستم اما اعتراف میکنم زمانی دل کسی را سوزانده ام، حالا سیگارها یکی یکی یکی مرا می سوزانند.

اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن ۹۳

منتشر شده در ۱۴ام بهمن ۱۳۹۳ با موضوع اس ام اس سیگار

اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن 93

سیگار را ترک کرده ام
نشسته ام و روزگار میکشم
روزی هم روزگار را ترک خواهم کرد…
.
.
ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻴﮕﺎﺭﻡ ﺭﺍ  ﺩﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻳﺰﻡ
ﺷﺎﻳﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭستت ﺩﺍﺷﺘﻢ!
.
اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن ۹۳
.
وای از روزی که شریک خاطره هایت یک شماره خاموش باشد و یک سیگار روشن!
.
.
خاموش شدی در من
درست مثل سیگاری نیمه که پرت کرده باشند میان جوی…
.
.
ﺑﻪ ﺗﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ
ﻧﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪﺷﺎﻥ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ
ﭼﺮﺍ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺸﺎﻥ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ؟
.
اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن ۹۳
.
تلخ است نه به اندازه حرفهاي تو
كشنده است نه به قدر رفتن هاي تو
نفسم را ميگيرد نه مثل غرور تو
هر چه فكر ميكنم
به هر جا مي رسم
از تو بهتر مي فهمد مرا
سيگارم را ميگويم…