برچسب ها ‘نتیجه جالب تحقیق در مورد حس غم’

مدت زمان تداوم احساسات مختلف در انسان

منتشر شده در ۳ام بهمن ۱۳۹۳ با موضوع مطالب باحال

مدت زمان تداوم احساسات مختلف در انسان

مدت زمان تداوم احساسات مختلف در انسان
!!!غم ماندگارترین احساس در انسان است!!!
در میان ۲۷ نوع احساس، غم بیشتر از همه طول می کشد در حالی که شرم، شگفتی، ترس، انزجار، بی حوصلگی، خشم یا احساس آرامش گذرا تر هستند.
معمولا حس اندوه ۱۲۰ ساعت طول می کشد تا رفع شود ولی این زمان برای احساس انزجار یا شرم فقط ۳۰ دقیقه است. نفرت هم ۶۰ ساعت و خوشحالی ۳۵ ساعت دوام دارد.
بی حوصلگی کوتاه ترین احساس به حساب می آید هرچند که پروفسور وردین و پروفسور لوریسن مدعی هستند حتی این زمان هم برای فردی که بی حوصله است، کند می گذرد.
خلاصه ای از نتیجه این تحقیق که در شماره بهار مجله Motivation and Emotion به چاپ رسید در مورد مدت زمان تداوم احساسات مختلف به شرح زیر است: