برچسب ها ‘فرهنگ داشتن یعنی چی’

جمله و نوشته های آموزنده فرهنگ یعنی

منتشر شده در ۲ام اردیبهشت ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

جمله و نوشته های آموزنده فرهنگ یعنی

جمله و نوشته های آموزنده فرهنگ یعنی

.
فرهنگ یعنی:
بدون اجازه کسی از او فیلم و عکس نگیریم.
فرهنگ یعنی:
میزان درآمد و حقوق دیگران به ما ربطی ندارد.
فرهنگ یعنی:
اگر کسی تو گوشی خودش عکسی به ما نشان داد، عکس های قبلی و بعدیش را نبینیم.
.
جمله و نوشته های آموزنده فرهنگ یعنی
.
فرهنگ یعنی:
تا در جمعی نشستی سریع دوتا اصطلاحی را که در یک کتاب خوانده ای به رخ دیگران نکشی.
فرهنگ یعنی:
خودت را صاحب نظر ندانی و تا رسیدی به کسی در مورد مدل مو و رنگ مو و آرایشش و چاقی و لاغری او نظر دهی.
فرهنگ یعنی:
لهجه دیگران را مسخره نکنیم.
.
جمله و نوشته های آموزنده فرهنگ یعنی
.
فرهنگ یعنی:
تا از خونه کسی بیرون آمدیم و در را بستیم، شروع نکنیم به بدگویی و غیبت از میزبان.
فرهنگ یعنی:
دوست هایت را مقابل جنس مخالف ضایع نکنی.
فرهنگ یعنی:
آشغال از ماشین بیرون نریزیم.