برچسب ها ‘جک خدایا این شادی رو نگیر’

جک مورد داشتیم آپدیت باحال ۹۴

منتشر شده در ۷ام مهر ۱۳۹۴ با موضوع جک مورد داشتیم

جک مورد داشتیم آپدیت باحال 94

جک مورد داشتیم آپدیت باحال ۹۴

.
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ
ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻮﺷﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ !
ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ !
ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﻢ ﺟﻮﺍﺩ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ، ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺟﻮﺍﺩ ﮐﯿﻪ؟
ﮔﻔﺘﻪ : ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻓﺮﯾﺪ ﮐﯿﻪ ؟
ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﻢ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻫﺎﺩﯼ ﮐﯿﻪ ؟
ﮔﻔﺘﻪ: ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﺍﺷﻤﻮ ﺩﺍﺭﻩ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﯿﻪ؟
ﮔﻔﺘﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻣﻮﻧﻪ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﯿﻪ ؟
ﮔﻔﺘﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﻭﺳﺘﻢ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻋﻄﺎﺀ ﮐﯿﻪ؟
ﮔﻔﺘﻪ : ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺑﺎﻣﻪ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻣﯿﺜﻢ ﮐﯿﻪ … ؟
ﻣﯿﺜﻢ ﺗﻮ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﺍﯾﺒﺮﻩ …
ﺩﺍﻧﯿﺎﻝ؟ … ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮ ﺩﻭﺳﺘﻤﻪ !
ﻓﺮﺯﺍﺩ؟ … ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ !
ﻣﺠﯿﺪ؟ … ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ !
ﺍﻣﯿﺪ …
ﮐﺮﯾﻢ …
ﺳﭙﻬﺮ …
ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﯾﺪﻩ!!!
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺳﻤﯿﺮﺍ ﮐﯿﻪ!! ؟؟؟
ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺳﻤﺘﻮ ﺩﺧﺘﺮ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﻪ !!!

جوک و اس ام اس مورد داشتیم اسفند ۹۳

منتشر شده در ۸ام اسفند ۱۳۹۳ با موضوع جک مورد داشتیم

جوک و اس ام اس مورد داشتیم اسفند 93

مورد داشتیم دختره ميره کله پزي، فروشنده ميگه: چشم بذارم؟
دختره ميگه: آخه من تو اين يه ذره مغازه کجا قايم شم؟
فروشنده که تشنج کرده یه پا و یه دستش به صورت ضربدری فلج شده…
کله گوسفنده هم زنده شد فرار کرده!
.
.
مورد داشتیم پسره اسم مخاطب خاصشو تو گوشیش ۳πD سیو کرده پس از کلی تحقیق و تفحض (طفحز/تفحذ/حالا هرچی) فهمیدن اسمش سپیده بوده…
.
جوک و اس ام اس مورد داشتیم اسفند ۹۳
.
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﻧﺪﻩ ﻋﻘﺐ ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ، ﺳﺮﻋﺘﺶ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺑﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺣﺎﻻ ﺑﺰﺍﺭﻡ ﺩﻧﺪﻩ ﺩﻭ ﻋﻘﺐ؟؟!!
ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻧﺪﻩ ﻋﻘﺐ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﺷﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺭﻭ ﮐﺎﭘﻮﺕ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺴﺘﻢ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ ﺑﺮﻡ
ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻫﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺷﺘﻮﻥ ﺗﻮ ﺭﺍﻫﻪ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﭼﯿﻪ…
.
.
مورد داشتیم دختره رفته امتحان رانندگی بده؛ سرهنگه بهش گفته ماشین رو روشن کن برو عقب.
دختره م اومده ماشین رو روشن کرده رفته عقب نشسته.
میگن سرهنگه الان بالای برجک داره پُست میده…
.
.
مورد داشتیم طرف واسه اینکه حجم دانلودش تموم نشه عکس دانلود نمیکرده، از عکس موردنظر شات اسکرین میگرفته!!!
مدیونید اگه فکر کنید اون طرف منم.
.
جوک و اس ام اس مورد داشتیم اسفند ۹۳
.
مورد داشتیم دختره تو مترو از پسره پرسیده صادقیه بخوام برم از کجا برم؟ پسره گفته باید خطت را عوض کنی! دختره هم ۳تا سیمکارت از کیفش درآورده گفته ایرانسل بهتره یا همراه اول؟!
میگن ۷نفر خودشونو انداختن زیر ریل
راننده لوکوموتیو هم متواری شده
میگن حال اون پسره هم خوب نیست میخوان ببرش تیمارستان امین آباد چون همش داره زوزه میکشه مثل گرگ…