برچسب ها ‘جمله فاز سنگین سیگار بهمن 93’

اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن ۹۳

منتشر شده در ۱۴ام بهمن ۱۳۹۳ با موضوع اس ام اس سیگار

اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن 93

سیگار را ترک کرده ام
نشسته ام و روزگار میکشم
روزی هم روزگار را ترک خواهم کرد…
.
.
ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻴﮕﺎﺭﻡ ﺭﺍ  ﺩﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻳﺰﻡ
ﺷﺎﻳﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭستت ﺩﺍﺷﺘﻢ!
.
اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن ۹۳
.
وای از روزی که شریک خاطره هایت یک شماره خاموش باشد و یک سیگار روشن!
.
.
خاموش شدی در من
درست مثل سیگاری نیمه که پرت کرده باشند میان جوی…
.
.
ﺑﻪ ﺗﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ
ﻧﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪﺷﺎﻥ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ
ﭼﺮﺍ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺸﺎﻥ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ؟
.
اس ام اس و استاتوس فاز سیگار بهمن ۹۳
.
تلخ است نه به اندازه حرفهاي تو
كشنده است نه به قدر رفتن هاي تو
نفسم را ميگيرد نه مثل غرور تو
هر چه فكر ميكنم
به هر جا مي رسم
از تو بهتر مي فهمد مرا
سيگارم را ميگويم…