برچسب ها ‘تکست عاشقانه احساس دلتنگی’

تکست متن استثنایی احساس عاشقانه دلتنگی

منتشر شده در ۱۵ام بهمن ۱۳۹۴ با موضوع اس ام اس دلتنگی

تکست متن استثنایی احساس عاشقانه دلتنگی

تکست متن استثنایی احساس عاشقانه دلتنگی

 .
دلـــــم برای تــو کــه نه ولـــی برای روزهــای با هم بودنمـان تَنـگ شده
برای تــو که نه ، ولی برای “مواظِــب خودت باش” شنیدن تَنـگ شده
برای تـــو که نه ، ولی برای نگاهـی که تا پیچ سَر کوچه تعقیبم میکرد تَنـگ شده
برای تـــو که نه ، ولی برای دلی که نگرانم میشد تَنـگ شده
راستش
برای اینها که نه
برای خودت دلَم خیــلی تَنـگ شده…
.
تکست متن استثنایی احساس عاشقانه دلتنگی
.
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ
ﺷﺒﯿﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯿﺴﺖ
ﺷﺒﯿﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﻏﺒﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﻓﺮﺵ ﻫﺎﯼ ﮐﻒِ ﺍﺗﺎﻕ
ﭼﯿﺰﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﯼ ﮐﻤﺮﻧﮓِ ﻋﻄﺮ ﺍﺯ ﺷﯿﺸﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺩﮐﻠﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺕ
ﺩﯾﺪﻥ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻠﯽ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺎﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﮐﺘﺎﺏ ﻗﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺪﺕ ﻫﺎ ﺑﺎﺯﺵ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﯼ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺴﺘﺎﻟﻬﺎﯼ ﻧَﻢ ﮐﺸﯿﺪﻩ
ﻭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﺕ ﺑﻮﺩﻩ
ﻣﺎ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ می کنیم ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺴﻤﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﻨﺘﻘﻞ می شود…