آرشیو موضوعات ‘نوشته انرژی مثبت’

متون توپ امیدوارانه جملات باحال انرژی مثبت

منتشر شده در ۲۲ام شهریور ۱۳۹۵ با موضوع نوشته انرژی مثبت

متون توپ امیدوارانه جملات باحال انرژی مثبت

متون توپ امیدوارانه جملات باحال انرژی مثبت

.
حال دلت که خوب باشد آدم ها همه شان دوست داشتنی اند
حال دلت خوب که باشد حتی چراغ قرمز هم برایت مکثی دوست داشتنی می شود
حال دلت که خوب باشد می شوی هم بازی بچه ها و هم صحبت بزرگ تر ها
حال دلت که خوب‌ باشد رنگ ها همه خوش رنگ اند
حال دلت که خوب باشد حتی ابری ترین روزها هم فقط نوید باران می دهند
حال دلت که خوب باشد همه تو را قشنگ تر می بینند
.
متون توپ امیدوارانه جملات باحال انرژی مثبت
.
يک انرژي مثبت از مولانا:
غم ديروز و پريروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور
به خدا حسرت ديروز عذاب است
مردم شهر به هوشيد؟؟؟
هرچه داريد و نداريد بپوشيد و بخنديد که امروز، سر هر کوچه خدا هست
روي ديوار دل خود بنويسيد خدا هست
نه يکبار و نه ده بار که صدبار به ايمان و تواضع بنويسيد
خدا هست و خدا هست و خدا هست

تکه ناب متن نوشته حرفهای فاز مثبت شهریور ۹۵

منتشر شده در ۶ام شهریور ۱۳۹۵ با موضوع نوشته انرژی مثبت

تکه ناب متن نوشته حرفهای فاز مثبت شهریور 95

تکه ناب متن نوشته حرفهای فاز مثبت شهریور ۹۵

.
از لبخندت برای تغییر دنیا استفاده کن
مگذار دنیا لبخندت را تغییر دهد
قهوه خوشمزه است
خوشمزگی اش به همان تلخ بودنش است
وقتی میخوریم تلخی اش را تحویل نمی گیریم
اما می گوییم چسبید
زندگی هم روزهای تلخش بد نیست
مثل قهوه می ماند
تلخ است اما لذتبخش
تلخی هایش را تحویل نگیر
بخند و بگو عجب طعمـــی
عاشق اگر می شوید،
عاشق رفتار آدم ها نشوید
آدم ها گاهی حالشان خوب است، گاهی بد
رفتارشان متأثر از حالشان است
عاشق افکارشان شوید.
افکار حتی در بدترین حال آدم ها هم تغییر نمی کند
.
تکه ناب متن نوشته حرفهای فاز مثبت شهریور ۹۵
.
برو به سمت دردسر
اشتباه کن، مبارزه کن
عاشق شو
و از زندگی لذت ببر
همیشه به یاد داشته باش
زندگی ارزشِ خطر کردن رو داره

نوشته مثبت متن فلسفی شاخ انرژی دار تیر ۹۵

منتشر شده در ۳۰ام خرداد ۱۳۹۵ با موضوع نوشته انرژی مثبت

نوشته مثبت متن فلسفی شاخ انرژی دار تیر 95

نوشته مثبت متن فلسفی شاخ انرژی دار تیر ۹۵

.
زندگی درد قشنگی است که بر باور ما می بارد
و سرانجام ظریفی است که در خاطر ما میماند
زندگی شوق گلی رنگین است
روی سرشاخه ی امید
بر ساقه ی دلتنگ نگاهی که زمان
در باغچه ی بینش ما میکارد
زندگی بارش عشق است بر اندیشه ی ما
تابش دوست برای همه وقت
بودنش در همه حال
زندگی خاطره ی دوستی امروز است
مانده در تاقچه ی فرداها

جمله نوشته متون فاز مثبت پرانرژی خرداد ۹۵

منتشر شده در ۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۵ با موضوع نوشته انرژی مثبت

جمله نوشته متون فاز مثبت پرانرژی خرداد 95

جمله نوشته متون فاز مثبت پرانرژی خرداد ۹۵

.
خوشبختی چیز عجیبی است
وقتی می آید گامهایش آنقدر آرام است که شاید صدای پایش را نشنوی
اما وقتی نیست دردش را تا مغز استخوان حس میکنی
خوشبختی یک حس درونی است
خوشبختی حاصل نوع نگاه ها به زندگیست
تغییری متفاوت از بودن و برداشتی آزاد از زندگی.

متن نوشته جمله فاز انرژی مثبت فروردین ۹۵

منتشر شده در ۲ام فروردین ۱۳۹۵ با موضوع نوشته انرژی مثبت

متن نوشته جمله فاز انرژی مثبت فروردین 95

متن نوشته جمله فاز انرژی مثبت فروردین ۹۵

.
اگر در جستجوی زندگی بهتری هستی
پیش از هرچیز باید انسان بهتری شوی
زندگی شما تنها زمانی بهتر خواهد شد که خودتان بهتر شوید
.
متن نوشته جمله فاز انرژی مثبت فروردین ۹۵
.
ﻧﺒﺨﺸﯿﺪﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻥ ﺍﻓﻖ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻭ ﭘﺮﺷﺪﻥ ﻓﻀﺎﯼ ﺫﻫﻨﺖ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﯼ
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻗﻮﯼ ﻫﺴﺘﯽ
ﮐﻪ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﻫﺪﯾﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻫﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎﺭ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺧﺼﻠﺖ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﯼ ﺍﺳﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﻘﻂ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﭘﺲ ﻗﻮﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ

نوشته تکست جمله پرانرژی مثبت اسفند ۹۴

منتشر شده در ۱۹ام اسفند ۱۳۹۴ با موضوع نوشته انرژی مثبت

نوشته تکست جمله پرانرژی مثبت اسفند 94

نوشته تکست جمله پرانرژی مثبت اسفند ۹۴

.
عادتهایى كه معجزه میکند:
با ملايمت = سخن بگوئيد
عــمــيـــق = نفس بكشيد
شــــــيــك = لباس بپوشيد
صـبـورانه = كار كنيد
نـجـيـبـانه = رفتار كنيد
هــمـــواره = پس انداز كنيد
عــاقــلانـه = بخوريد
كــــافـــى = بخوابيد
بى باكانه = عمل كنيد
خـلاقـانـه = بينديشيد
صـادقانه = عشق بورزید
هوشمندانه = خرج كنيد
خوشبختی یک سفراست نه یک مقصد
هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن وجود ندارد
زندگی کنید و از حال لذت ببرید

متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت

منتشر شده در ۹ام اسفند ۱۳۹۴ با موضوع نوشته انرژی مثبت

متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت

متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت

.
با هم باشید اما بگذارید در با هم بودن شما فاصله ای باشد و بگذارید نسیم در میان شما بورزد
یکدیگر را دوست بدارید اما از عشق زندانی برای یکدیگر نسازید
بگذارید عشق جایی در ساحل روحتان باشد
پیمانه های یکدیگر را پر کنید اما از یک پیمانه ننوشید
از نان خود به یکدیگر ارزانی کنید اما از یک قرص نان نخورید
با هم بخوانید و برقصید و شادکام باشید اما به حریم تنهایی یکدیگر تجاوز نکنید
همچون تارهای عود باشید که جدا از هم اما با یک نوا مترنم میشوند
قلبهایتان را به هم هدیه کنید اما یکدیگر را به اسارت در نیاورید
زیرا تنها دستان زندگی است که بر قلبهای شما حاکم است
در کنار یکدیگر باشید اما نه چندان نزدیک زیرا ستونهای معبد دور از هم قرار دارند
و درخت بلوط و سرو در سایه یکدیگر رشد نمیکنند !

جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند ۹۴

منتشر شده در ۱ام اسفند ۱۳۹۴ با موضوع نوشته انرژی مثبت

جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند 94

جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند ۹۴

.
به انگشت نخی خواهم بــــسـت
تا فـرامـوش، نگردد فــــــــــــردا
زندگی شیـــــرین است، زندگی باید کرد
گرچه دیر است ولی
کاسه ای آب به پشت سر لبخـــند بریزم ،شایــــــــــد
به سلامت ز سفــــــــر برگردد
بذر امـــــــید بکارم، در دل
لحظه را دریـــابم
من به بازار محــــــبت بروم فردا صبح
مهــــربانی خودم عرضه کنم
یک بغل عشـــــــق از آنجا بخرم
یاد من باشد فـــــــــردا حتما
به سلامی، دل همسایه ی خود شاد کنم
بگذرم از سر تقصیر رفیــــق
بنشینم دم در
چشم بر کوچه بدوزم با شــــــوق
تا که شاید برسد همسفــــــــری
ببرد این دل ما را با خود
و بدانم دیگر قهر هم چیز بدی است
یاد من باشد فردا حتما
باور این را بکنم، که دگر فرصت نیست
و بدانم که اگر دیر کنم ،مهلتی نیست مرا
و بدانم که شبی خواهم رفت
و شبی هست، که نیست، پس از آن فـــــــــردایی!
“فریدون مشیری”

نوشته خاص متون آرامبخش فاز پرانرژی بهمن ۹۴

منتشر شده در ۳ام بهمن ۱۳۹۴ با موضوع نوشته انرژی مثبت

نوشته خاص متون آرامبخش فاز پرانرژی بهمن 94

نوشته خاص متون آرامبخش فاز پرانرژی بهمن ۹۴

.
انسان های هم فرکانس همدیگر را پیدا می کنند
حتی از فاصله های دور
از انتهای افق‌های دور و نزدیک
انگار جایی نوشته بود که اینها باید در یک مدار باشند
یک روزی
یک جایی است که باید با هم ، برخورد کنند
آنوقت میشوند همدم، میشوند دوست، میشوند رفیق
اصلا میشوند هم شکل
مهرشان آکنده از همه
حرفهایشان میشود آرامش
خنده شان، کلامشان می نشیند روی طاقچه دلتان
نباشند دلتنگشان میشوی
هی همدیگر را مرور می کنند
از هم خاطره می سازند
مدام گوش بزنگ کلمات و ایده ها هستند
و یادمان باشد
حضور هیچکس اتفاقی نیست…

متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش

منتشر شده در ۲۱ام دی ۱۳۹۴ با موضوع نوشته انرژی مثبت

متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش

متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش

.
بیرون هیچ خبری نیست
بیرون از خانه
بیرون از شهر
بیرون از خود
اتفاقات همانجا که هستی می افتتد…
.
متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش
.
افرادي كه انرژى مثبت دارند،
اغلب مهربان و با عاطفه هستند
به زمين و زمان مهرباني مي كنند،
غصه دارند اما آن را قصه نمي كنند تا خُلق مردم را تنگ نکنند، اغلب افرادى خوش سيما و خوش خُلقند
دنبال نقاط مثبت هستند
در برابر ناملايمات خم به ابرو نمي آورند
اين افراد در بلند مدت نيرويی بدست مي آورند كه از همه لحاظ مورد قبول اطرافيان هستند و به قول روانشناسان “كاريزما ” دارند.
تقدیم به دوستان پر از انرژي مثبت…