کانال تلگرام سایت بیستایی
جشنواره فروش کفش و کتانی
کانال تخفیفهای ویژه

آرشیو موضوعات ‘متون جایگاه زن’

متون نوشته استثنایی تعریف ارزش واقعی زن

منتشر شده در ۱۲ام شهریور ۱۳۹۵ با موضوع متون جایگاه زن

متون نوشته استثنایی تعریف ارزش واقعی زن

متون نوشته استثنایی تعریف ارزش واقعی زن

.
دنيا هم كه از آن تو باشد
تا زمانى كه درون قلب يک زن جايى نداشته باشى
تا درون آوازهاى عاشقانه زنى زندگى نكنى
و سهمى از دلشوره هاى زنى نداشته باشى
فقيرترين مردى
(شكسپير)
.
متون نوشته استثنایی تعریف ارزش واقعی زن
.
من زنم
بی هیچ آلایشی و بی هیچ آرایشی
او خواست که من زن باشم
همچنان به تو اعتماد خواهم کرد
عشق خواهم ورزید
به مردانگی ات خواهم بالید
با تمام وجود از تو دفاع خواهم کرد
پشتیبانت خواهم بود
و تو مرد بمان
این راز را که من مردترم به هیچکس نخواهم گفت

متن استثنایی بامعنی نوشته قشنگ احساس زن

منتشر شده در ۲۶ام تیر ۱۳۹۵ با موضوع متون جایگاه زن

متن استثنایی بامعنی نوشته قشنگ احساس زن

متن استثنایی بامعنی نوشته قشنگ احساس زن

.
زن هــا میتــواننــد در اوج دلتنگی لبخنــد بـزننــد
آواز بخـواننـد ، گلهای باغچه را قلمــه کنند
غذای دلخـواهت را تــدارک ببیننــد
کودکانه بـا بـچـــه هــا بــازی کننــد
زن هــا میتوانـنــد بـا قلبی شکسته باز هم دوستت بدارند
ببخشنــد و بـخنــدنــد
تــو از طـرز آرایـش مـوهــایــش یــا رنـگ لب هــایـش، لباسش ،یـا حتی حـرف هــایش
هــرگــز نمیتـوانـی حــدس بــزنـی
زنـی که روبـرویـت ایـستــاده دلتنـگ یـا دلشکسته است
زن بـــودن کـار ســاده ای نیست
.
متن استثنایی بامعنی نوشته قشنگ احساس زن
.
کاش اینو خیلیا بفهمن که یه زن
نمیتونه دوستت داشته باشه
بعد دوستت نداشته باشه
بعد دوباره دوستت داشته باشه
یه زن فقط میتونه
دوستت داشته باشه
دوستت داشته باشه
دوستت داشته باشه
و بعد
دیگه هیچوقت “دوستت” نداشته باشه

متون زیبا درباره جایگاه ارزش زن

منتشر شده در ۶ام مهر ۱۳۹۴ با موضوع متون جایگاه زن

متون زیبا درباره جایگاه ارزش زن

متون زیبا درباره جایگاه ارزش زن

.
هرگز زنت را تحقیر نکن. چون بار بیماری اش را سالها باید به دوش بکشی.
هرگز به زنت بی اعتنایی نکن. چون سالها باید بی توجهی اش را تحمل کنی.
هرگز به زنت پرخاش نکن. چون سالها سکوت مرگبارش را باید طاقت بیاوری.
هرگز از محبت به روح او غافل نباش. چون سالها باید در بستری سرد بخوابی.
هرگز او را مقابل دیگران کوچک مکن. چون به بزرگی یاد کردن از تو را فراموش میکند.
هرگز نقص هایش را بازگو نکن. چون از تو در نهان متنفر خواهد شد.
هرگز انتقاد و شکایت او را مسخره نکن. چون از تو برای همیشه ناامید میشود.
هرگز به رویاهایش نخند. اگر نمیتوانی براورده شان کنی. چون یا افسرده میشود و اگر شهامت داشته باشد خودکشی میکند.
هرگز زنت را اسیر خانه و فرزند نکن. چون اینگونه او را بیصدا کشته ای و فقط قانون تو را مجرم نمیداند.
خود را با زنت برابر بدان. در همه چیز. وگرنه فرقی با یک زندانبان نخواهی داشت.
“تهمینه میلانی”