آرشیو موضوعات ‘جک مورد داشتیم’

جک طنز پی ام مورد داشتیم جدید زمستان ۹۴

منتشر شده در ۱۶ام دی ۱۳۹۴ با موضوع جک مورد داشتیم

جک طنز پی ام مورد داشتیم جدید زمستان 94

جک طنز پی ام مورد داشتیم جدید زمستان ۹۴

.
مورد داشتیم دختره رفته شیرینی فروشی گفته یه جعبه شیرینی میخوام
یارو گفته چند کیلویی؟
دختره گفته ۴۵ کیلوام ولی رژیم گرفتم لاغر شم
میگن شیرینی فروشه رفته تو یخچال نشسته میگه من شیرینی ناپلئونیم…
.
جک طنز پی ام مورد داشتیم جدید زمستان ۹۴
.
دختره پشت فرمون بود
افسره جلوشو گرفت گفت کمربندت کو؟
دختره گفت ساپورت پامه
افسره الان تو کماست بخش مراقبتهای ویژه ست
خدایا خودت به زن و بچش رحم کن…
.
.
تو محرم امسال ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻃﺮﻑ ﺍﻭﻧﻘﺪ ﻧﺬﺭﯼ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺩﺳﺖ ﺭﻭ ﻫﺮکی میزﺍشته ﺷﻔﺎ ﭘﯿﺪﺍ ميکرده!
.
جک طنز پی ام مورد داشتیم جدید زمستان ۹۴
.
دختره مازراتى زده بهش پسره پياده شده ميگه الان زنگ ميزنم به اورژانس
دختره گفته نه نه بغل بغل، بغــــــــل ميخواااااااااااااااام، ميخوام تو بغلت جووون بدم
تو فقط سه هفته اعلاميه مو بزن پشت ماشينت تو كوچمون برو بيا تا چششاشون درآد !!!

جک مورد داشتیم آپدیت باحال ۹۴

منتشر شده در ۷ام مهر ۱۳۹۴ با موضوع جک مورد داشتیم

جک مورد داشتیم آپدیت باحال 94

جک مورد داشتیم آپدیت باحال ۹۴

.
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ
ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻮﺷﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ !
ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ !
ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﻢ ﺟﻮﺍﺩ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ، ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺟﻮﺍﺩ ﮐﯿﻪ؟
ﮔﻔﺘﻪ : ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻓﺮﯾﺪ ﮐﯿﻪ ؟
ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﻢ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻫﺎﺩﯼ ﮐﯿﻪ ؟
ﮔﻔﺘﻪ: ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﺍﺷﻤﻮ ﺩﺍﺭﻩ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﯿﻪ؟
ﮔﻔﺘﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻣﻮﻧﻪ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﯿﻪ ؟
ﮔﻔﺘﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﻭﺳﺘﻢ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻋﻄﺎﺀ ﮐﯿﻪ؟
ﮔﻔﺘﻪ : ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺑﺎﻣﻪ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻣﯿﺜﻢ ﮐﯿﻪ … ؟
ﻣﯿﺜﻢ ﺗﻮ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﺍﯾﺒﺮﻩ …
ﺩﺍﻧﯿﺎﻝ؟ … ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮ ﺩﻭﺳﺘﻤﻪ !
ﻓﺮﺯﺍﺩ؟ … ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ !
ﻣﺠﯿﺪ؟ … ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ !
ﺍﻣﯿﺪ …
ﮐﺮﯾﻢ …
ﺳﭙﻬﺮ …
ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﯾﺪﻩ!!!
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺳﻤﯿﺮﺍ ﮐﯿﻪ!! ؟؟؟
ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺳﻤﺘﻮ ﺩﺧﺘﺮ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﻪ !!!

جوک و اس ام اس مورد داشتیم اسفند ۹۳

منتشر شده در ۸ام اسفند ۱۳۹۳ با موضوع جک مورد داشتیم

جوک و اس ام اس مورد داشتیم اسفند 93

مورد داشتیم دختره ميره کله پزي، فروشنده ميگه: چشم بذارم؟
دختره ميگه: آخه من تو اين يه ذره مغازه کجا قايم شم؟
فروشنده که تشنج کرده یه پا و یه دستش به صورت ضربدری فلج شده…
کله گوسفنده هم زنده شد فرار کرده!
.
.
مورد داشتیم پسره اسم مخاطب خاصشو تو گوشیش ۳πD سیو کرده پس از کلی تحقیق و تفحض (طفحز/تفحذ/حالا هرچی) فهمیدن اسمش سپیده بوده…
.
جوک و اس ام اس مورد داشتیم اسفند ۹۳
.
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﻧﺪﻩ ﻋﻘﺐ ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ، ﺳﺮﻋﺘﺶ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺑﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺣﺎﻻ ﺑﺰﺍﺭﻡ ﺩﻧﺪﻩ ﺩﻭ ﻋﻘﺐ؟؟!!
ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻧﺪﻩ ﻋﻘﺐ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﺷﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺭﻭ ﮐﺎﭘﻮﺕ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺴﺘﻢ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ ﺑﺮﻡ
ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻫﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺷﺘﻮﻥ ﺗﻮ ﺭﺍﻫﻪ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﭼﯿﻪ…
.
.
مورد داشتیم دختره رفته امتحان رانندگی بده؛ سرهنگه بهش گفته ماشین رو روشن کن برو عقب.
دختره م اومده ماشین رو روشن کرده رفته عقب نشسته.
میگن سرهنگه الان بالای برجک داره پُست میده…
.
.
مورد داشتیم طرف واسه اینکه حجم دانلودش تموم نشه عکس دانلود نمیکرده، از عکس موردنظر شات اسکرین میگرفته!!!
مدیونید اگه فکر کنید اون طرف منم.
.
جوک و اس ام اس مورد داشتیم اسفند ۹۳
.
مورد داشتیم دختره تو مترو از پسره پرسیده صادقیه بخوام برم از کجا برم؟ پسره گفته باید خطت را عوض کنی! دختره هم ۳تا سیمکارت از کیفش درآورده گفته ایرانسل بهتره یا همراه اول؟!
میگن ۷نفر خودشونو انداختن زیر ریل
راننده لوکوموتیو هم متواری شده
میگن حال اون پسره هم خوب نیست میخوان ببرش تیمارستان امین آباد چون همش داره زوزه میکشه مثل گرگ…

جک و استاتوس مورد داشتم جدید دی ۹۳

منتشر شده در ۱۳ام دی ۱۳۹۳ با موضوع جک مورد داشتیم

جک و استاتوس مورد داشتم جدید دی 93

مورد داشتیم زن و شوهره دعواشون شده، زنه میخواسته قهر کنه بره خونه باباش، یهو یادش افتاده خونه باباش وای فای نداره.
هیچی دیگه شام قرمه سبزی پخته و الانم کلی خوشبختن!!!
.
.
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﻣﺎﺷﯿﻨﺸﻮ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺑﺮﺳﻪ…
ﭼﻘﺪﺭ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﻫﺴﺘﻦ این ﺩﺧﺘﺮﺍ، اصن بنازم به این هوش و حس همبسنگی!
.
جک و استاتوس مورد داشتم جدید دی ۹۳
.
مورد داشتیم پلنگ به دختره حمله کرده دختره گفته: اقا پننگ منو نخول ببین چقد لادرم بزال بلم غذا بخولم چاق بسم چله بسم اونوخ بیام تو منو بخول باچه؟؟؟ بوژ بوژ!!!
میگن پلنگه از اون به بعد گیاه خوار شده…
.
.
مورد داشتیم پسره پست گذاشته من یه آذریم، بعد خصلتای آذر ماهیارو گفته…
بعد یه دختره کامنت گذاشته یاشاسین اذربایجان!
.
.
اقا مورد داشتیم پسره تا ۴۰ مادر بزرگش دست به ابروهاش نزده…
.
جک و استاتوس مورد داشتم جدید دی ۹۳
.
مـورد داشـتـیم دخـتـره زنـگ زده مـخـابـرات کـه اشـتـراک ایـنـتـرنـت پـر سـرعـت بـگـیـره کـارشـنـاس بـهـش گـفـتـه پـهـنـای بـانـدتـون چـقـد بـاشه؟ دخـتـره گـفـتـه زیـاد نـبـاشـه، آخـه خـونـمـون ۶۰ مـتـر بـیـشـتـر نـیـسـت!!!
بـه هـمـیـن گـلای قـالـی قـسـم مـیـگـن کـارشـنـاس بـعـد از اون قـضـیـه رفـتـه کـویر لـوت و بـه مـاهـیـگـیـری مـشـغـول مـیـبـاشـد ^!^
.
.
مورد داشتیم استقلالیه آیفون ۶ خریده بوده اما روش نمیشده از جیبش در بیاره!