آرشیو موضوعات ‘جک فک و فامیل’

کپشن طنز فک فامیله داریم جدید باحال سال ۹۷

منتشر شده در ۳۰ام تیر ۱۳۹۷ با موضوع جک فک و فامیل

کپشن طنز فک فامیله داریم جدید باحال سال 97

کپشن طنز فک فامیله داریم جدید باحال سال ۹۷

.
به بابام میگم چرا هیچوقت شوخی نمیکنی؟
گفت از وقتی خدا با دادنِ تو باهامون شوخی کرد دیگه از هرچی شوخیه متنفرم
.
.
فامیلای ما میرن خونه یکی، بعد با همونا میرن خونه بعدی
مثل گوله برف هی بزرگ و بزرگتر میشن
.
.
خدا بیامرز بابابزرگم انقدر بدهکار بود که بابام و عموهام نمیزاشتن بمیره
وقتی هم مرد تا دو سه سال به همه میگفتن زنده س رفته مسافرت
.
کپشن طنز فک فامیله داریم جدید باحال سال ۹۷
.
واسه بابام برنامه “ديوار” رو نصب كردم
از ديروز هي مياد تو اتاقم وسيله هامو برميداره ميگه: تو اينارو ميخواي چیکار؟
امروز داشت از خودمم عكس ميگرفت!
.
.
بابام با لبخند بهم گفت: چيزي که ما داريم ثروتمندا و پولدارا ندارن؛ يعني به هيج وجه من الوجوه ندارن
با ذوق و شوق پرسيدم چيه؟
گفت: مشکل مالی!

جک طنز فان استاتوس کرکره خنده فک فاملیه داریم

منتشر شده در ۳ام آبان ۱۳۹۵ با موضوع جک فک و فامیل

جک طنز فان استاتوس کرکره خنده فک فاملیه داریم

جک طنز فان استاتوس کرکره خنده فک فاملیه داریم

.
پسرخالم فیفا بازی میکرد و خودش هم گزارش میکرد
یه فرصت از دست داد به خودش یه فحش ناجور داد
بعدش هم گفت: با عرض پوزش از بینندگان محترم
.
جک طنز فان استاتوس کرکره خنده فک فاملیه داریم
.
مامان من وقتی الویه درست میکنه
ناهار چی داریم؟الویه
شام؟الویه
صبحونه؟الویه
گشنمه؟الویه
چی؟الویه
کی؟الویه
تلفن بیست و نه دو تا شیش
.
.
‏عموم میخواست خبر مرگ یکیو به فامیلش بده زنگ زد گفت پاشو بیا که فلانی یخورده مریض شده بردیمش سردخونه.

جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم

منتشر شده در ۲۱ام تیر ۱۳۹۵ با موضوع جک فک و فامیل

جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم

جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم

.
‏عموم میخواست خبر مرگ یکیو به فامیلش بده زنگ زد گفت پاشو بیا که فلانی یخورده مریض شده بردیمش سردخونه
.
جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم
.
ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺑﺨﺮﯾﻢ
ﺩﻭﻧﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺭﻧﮕﺎ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺭﻭ ﭘﻮﺷﯿﺪﻡ ﻣﯿﺎﻡ ﺟﻠﻮﺵ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﮕﻪ
ﻣﺸﮑﯽ: ﻣﮕﻪ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﻣﺮﺩﻩ !
ﺳﻔﯿﺪ : ﻣﮕﻪ ﻋﺮﻭﺳﯽ ؟!
ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ : ﺭﻓﺘﮕﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ؟!
ﺻﻮﺭﺗﯽ: ﺧﺮﺱ ﮔﻨﺪﻩ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯿﮑﺸﯽ ﻣﮕﻪ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ !
ﻗﺮﻣﺰ : ﺷﻨﻞ ﻗﺮﻣﺰﯼ ، ﺷﻤﺮ !
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ : ﻣﮕﻪ ﻓﯿﻠﯽ ؟!
ﺭﺍﻩ ﺭﺍﻩ ﻣﺸﮑﯽ ﺳﻔﯿﺪ: ﺷﺒﯿﻪ ﮔﻮﺭﺧﺮ ﻣﯿﺸﯽ !
ﺳﻔﯿﺪ ﻟﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﺍﯼ ﻣﺸﮑﯽ: ﻣﮕﻪ ﮔﺎﻭﯼ !
ﺳﻔﯿﺪ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﮑﯽ: ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﺷﺪﯼ !
ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺧﺰ ﺩﺍﺷﺖ : ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺘﺮﻣﺮﻍ ﺑﻮﺩﯼ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ !
ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ : ﻫﻤﯿﻨﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﭙﻮﺷﻪ !
ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﺑﻠﻨﺪ : ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺷﺪﻯ !
ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺍﻡ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﻫﯿﭽﮑﺪﻭﻡ ﺭﻭ ﻧﺨﺮﯾﺪﯼ

جک تکست استاتوس فک فامیل اسفند ۹۴

منتشر شده در ۲۳ام اسفند ۱۳۹۴ با موضوع جک فک و فامیل

جک تکست استاتوس فک فامیل اسفند 94

جک تکست استاتوس فک فامیل اسفند ۹۴

.
ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﺩﺭﺍﻭﻣﺪﻡ، ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ :
ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺟﻮﻥ ﻧﺎﻫﺎﺭﻡ ﺭﻭ ﻣﻴﺪﻱ ﺑﺨﻮﺭﻡ؟
ﮔﻔﺖ : ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩﻳﻢ. ﻤﻮﻡ ﺷﺪ، ﺗﻮ ﺑﺮﻭ ﻧﺎﻫﺎﺭﺕ ﺭﻭ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻛﻦ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺭ ﻫﻤﻲ ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮔﻔﺖ : like
ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﮔﻔﺖ : ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ copy
ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺁﺧﻪ ﮔﺸﻨﻤﻪ
ﮔﻔﺖ : ﻫﻤﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ. ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻱ left ﺑﺪﻩ. ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻫﻢ ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﻣﻲ ﺩﻭﻧﺴﺘﻴﻢ addﺕ نمی ﻛﺮﺩﻳﻢ !

اس ام اس طنز جوک فک فامیل توپ ۹۴

منتشر شده در ۱۵ام مرداد ۱۳۹۴ با موضوع جک فک و فامیل

اس ام اس طنز جوک فک فامیل توپ 94

اس ام اس طنز جوک فک فامیل توپ ۹۴

.
داشتم جدول حل میکردم به بابام میگم: واحد پول بوسنی چیه؟
میگه: نمیدونم.
میگم: مخترع کشتی بخار کیه؟
میگه : نمیدونم.
از اونور مامانم میگه: بس کن بچه اینقد باباتو اذیت نکن.
بابام میگه: ولش کن زن بزار سوال کنه معلوماتش بره بالا.
.
اس ام اس طنز جوک فک فامیل توپ ۹۴
.
به مامانم ميگم ناهار كي حاضر ميشه؟
ميگه وقتي بابات بياد
ميگم كي بابا مياد؟
ميگه وقتي غذا حاضر بشه
الان دارم فرق كلمات سفسطه و مغالطه و مباحثه و مصالحه در منطق فيثاغورث و صفات بارز رو واسه شكمم توضيح ميدم!!!
.
اس ام اس طنز جوک فک فامیل توپ ۹۴
.
بابای من واسه اینکه ثابت کنه هوا هنوز انقد گرم نشده که ما کولر روشن کنیم یه هفته س ظهرا با پتو میخوابه وسط هال
تازه هر نگون بختی هم تو این شرایط در هالو باز کنه یه چیزی پرت میکنه طرفش میگه ببند درو سوز میاد !!!

جک باحال و توپ فک و فامیله داریم ۹۴

منتشر شده در ۱۷ام خرداد ۱۳۹۴ با موضوع جک فک و فامیل

جک باحال و توپ فک و فامیله داریم 94

جک باحال و توپ فک و فامیله داریم ۹۴

.
به بابام ميگم: امشب تولدمه، چي ميخواي بهم كادو بدي؟
برگشته ميگه: ديشب رفتي ماست خريدي، بقيه پولش واسه خودت!
به نظرتون آيفون ۶ بخرم خوبه؟؟؟
.
.
برا بابام لاین ریختم سرگرم شه اوضاع بهتر شه گیر نده
نصفه شبی منو با لگد بیدار کرده میگه اصلا لایک نمیکنییاااا
.
جک باحال و توپ فک و فامیله داریم ۹۴
.
دیشب از بابام پرسیدم: چرا با شوهر خاله هام اینقد مشکل داری؟
گفت ببین پسرم باجناق مثل درخت کنار توالت میمونه نه میشه از میوه اش استفاده کرد و نه از سایه اش.
خدا وکیلی تا حالا به درخت بغل توالت از اين زاويه فكر نكرده بودم!
.
.
شبکه پويا هرشب لالايي ميزاره
پسرخاله دوساله من بجاي خوابيدن پا ميشه ميرقصه انرژيش دوبل ميشه!
.
جک باحال و توپ فک و فامیله داریم ۹۴
.
روز مادر به مامانم گفتم چی میخوای واسه روز مادر بخرم واست؟
گفت شما آدم باشین من کادو نمیخام.
با خاک یکسانم کـــــرد!!!

جک و اس ام اس فک و فامیل اسفند ۹۳

منتشر شده در ۲۱ام اسفند ۱۳۹۳ با موضوع جک فک و فامیل

جک و اس ام اس فک و فامیل اسفند 93

فامیلا تو خونه ما جمع شده بودن، قرار شد همه با هم یه دست PES بزنیم
شانسه داغون ما بابام افتاد با من
برگشته در گوشم میگه به همین برکت قسم گل به خودی به خودت نزنی شب باید تو پارک بخوابی
من
بازی جوانمردانه
استاد خیابانی
آقای فردوس پوس چرا میخند؟؟؟
.
.
داشتیم دیشب شام میخوردیم یهو غذا پرید تو گلوم
دوییدم سمت آشپزخونه که آب بخورم…
مامانم: اومدنی آب و لیوانو بردار بیار مام تشنه مونه
بابام: بچه سر رات اون نمکدونم بردار بیار
آبجیم: میشه یدونه چنگال واسه من بیاری؟
داداشم: اون سس رو از تو یخچال وردار بیار!
من نمیدونم چیزی هم سر سفره بوده اصن عایا؟!
خوب شد غذا پرید تو گلوما وگرنه طلف میشدن اینا…
.
جک و اس ام اس فک و فامیل اسفند ۹۳
.
ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﻣﺎﻣﺎﺍﺍﺍﺍﻥ ﭼﺮﺍ ﻏﺬﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﮑﺮﺩﯼ؟
ﻣﯿﮕﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ left ﺑﺪﻩ ﯾﺎ block ﮐﻦ!
ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻣﺎ…
.
.
مامانم رفت برا تولد بابام یه ظرف پیرکس گرفت
بابامم انصافا خیلی ازش تشکر کرد
حالا دیشب تولد مامانم بود بابام رفته بود چهار حلقه لاستیک براش خریده بود
حالا نمى دونم چرا مامانم قهر کرده؛ فک کنم از رنگ لاستیکا خوشش نیومده…
.
.
به مامانم ميگم دشمنت کيه تا بزنم چشماشو درآرم برات؟
برگشته ميگه دشمنی بالاتر از اولاد نيست
شاخ گاوی بدتر از داماد نيست
هيچي ديگه همين جوری خودم و شوهر نداشتمو شست انداخت رو بند!

جوک بمب خنده فک و فامیل داریم بهمن ۹۳

منتشر شده در ۲ام بهمن ۱۳۹۳ با موضوع جک فک و فامیل

جوک بمب خنده فک و فامیل داریم بهمن 93

یه بار منو دزدیدن بعد دزده زنگ زد به بابام بش گفت اگه بچه ات رو میخوای پنجاه میلیون بده تا آزادش کنیم، بابام گفت بهش آب میدین دزده گفت آره گفت بهش غذا میدین دزده گفت آره گفت جای خواب داره گفت آره گفت پس بیاین برادرشم ببرین.
هیچی دیگه خوده دزده برام آژانس گرفت فرستادم خونه تازه پول آژانسم حساب کرد
خودمم میخواستم پیشش بمونماااا ولی فقط اونجا وای فای نداشت.
.
.
یه شب کل خونواده دور هم جم شده بودیم داشتیم تلویزیون میدیدیم که ی دفعه تلویزیون ی بچه رو نشون داد که پستونک دهنش بود. آقاجون بنده هم زد زیر خنده. گفتیم چی شده؟
گفت یاد بچگی های علیرضا افتادم وقتی گریه میگرد انگشت بزرگه پامو میکردم تو حلقش چون شور بود خوشش می اومد ساکت میشد.
اعضای خونواده: در حال جویدن نزدیکترین اشیا
من: آقاجون یعنی چیزی به اسم روز رستاخیز برا شوما معنی نشده؟ بترسید ازعان روز. به خدا قسم حلالت نمیکنم.
حیف که آقاجونه وگرنه میدونستم با مسواکش چیکار کنم!!!
.
جوک بمب خنده فک و فامیل داریم بهمن ۹۳
.
بخشی از سخنرانی پدرم برای تشویق بنده به اشتغال:
پسرم دوره زمونه عوض شده؛ تو باید دستت تو جیب خودت باشه
اصلا هم نترس، انقدر بی شعورتر از تو هستن که الآن سرکار میرن!
.
.
ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ۵ + ۱ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻥ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﻬﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪﯾﻢ، ﺑﺬﺍﺭ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺑﺒﯿﻨﻦ!
.
.
بچه فامیلمون ۸سالشه صبح تا شب پلاسه خونه ما
امروز همسایه مون اومده بود و راجب یه میوه ای شبیه انار میگفت که تبرک از یه جایی آوردن و هرکی خورده بچه دار شده!
این بچه م نه گذاشت نه ورداشت گفت مگه انارم حامله میکنه؟ چی میگی شما؟
منو میگی؟ چشا چارتا، فک مماس با کف زمین!
ما بچه بودیم زنبیل مامانمونو بعد خرید چک میکردیم ببینیم داداش خریده برامون؟!!!