بت زندگی دیگران نباشیم راههای معاشرت سالم

ارسال شده در ۱۸ام آذر ۱۳۹۷ با موضوع مطالب کاربردی

بت زندگی دیگران نباشیم راههای معاشرت سالم

بت زندگی دیگران نباشیم راههای معاشرت سالم

.
تلاش زیادی نکنیم که تصویر بی نقصی از خودمان به دیگران نشان دهیم
اجازه ندهیم که آدمها از ما بت بسازند
در هر رابطه ای که تبدیل به بت شدید منتظر آن روزی باشید که به دست همان فرد شکسته شوید
بتها روزی شکسته میشوند چون آنهایی که بتها را ساخته اند در نهایت متوجه میشوند از دست بتهایشان کاری برنمی آید و آن روز است که عصبانی تر از همیشه به بت حمله میکنند و آن را میشکنند.
.
.
افرادی که به دنبال بت میگردند افرادی هستند که اراده ی خودشان برای تغییر شرایط را در بیرون از خودشان جستجو میکنند.
جستجویی خطرناک که دیر یا زود آنها را ناامید میکند، آنها می مانند با بتی که توانایی معجزه کردن ندارد و خشمی که قرار است بر سر بت خالی شود.
به آدمهایی که شما را بت میکنند بگویید اراده در درون آنهاست و شما نباید تمام معنای زندگی آنها باشید.
شما نباید دلیل نفس کشیدن آنها باشید، به آنها اجازه ندهید به خاطر شما زندگی کنند.

.
بت زندگی دیگران نباشیم راههای معاشرت سالم
.
اگر آدمها را دوست دارید به آنها نشان دهید که چقدر با ارزش هستند و باید برای خودشان زندگی کنند، تلاش کنند و برای خودشان لذت ببرند.
بت بودن لذت دارد اما با این احساس مبارزه کنید.
اجازه ندهید در هیچ رابطه ای شما را حاکم مطلق کنند، اجازه ندهید برده وار از شما تبعیت کنند. اجازه ندهید شما را ستایش کنند و اجازه ندهید شما را بت خودشان بدانند.
هرگاه احساس کردید در رابطه تان تاجی نامریی را بر سرتان گذاشته اند و میخواهند شما را ستایشی بت گونه کنند سریع تصویر خودتان را در ذهن آنها به چالش بکشید.
.
.
و اگر بسیار مشتاق هستید ستایش شوید از خودتان بپرسید چرا این نیاز را با آدمهای دیگر میخواهید ارضا کنید؟
آیا خودتان به اندازه ی کافی آدم درونی تان را نمی بینید؟
آیا احساس ارزشمند بودن نمیکنید از درون؟
شما حاکم خودتان هستند اما نباید مسئولیت حاکمیت بر آدمهای دیگر را قبول کنید.
هرکس بهتر از دیگری میداند چگونه بر زندگی اش حکمرانی کند.
به فکر یک آغوش امن و محکم باشید؛ آغوش آدمهایی که برده ی شما میشوند آغوش امنی نیست.
.
بت زندگی دیگران نباشیم راههای معاشرت سالم
.
برده ها روزی از حاکم خود ناامید خواهند شد و خشم هایشان کار رابطه را تمام میکند.
برده و حاکم ممکن است به ظاهر رابطه ی عاشقانه ای باشد اما رابطه ی سالم و محکم کجا و رابطه ی حاکم و برده کجا؟
یک حاکم همیشه در ترس زندگی میکند، او میترسد که برده روزی قیام کند و یک برده از جایی به بعد به حاکمش شک میکند و این شک شروعِ یک پایان غم انگیز است.

مطالب مرتبط :

چگونه انسان موفقی باشیم راههای مقابله با حسادت

کارهای نادرست پشیمان کننده زندگی آدمها

راههای شناخت آدمها افراد قابل اعتماد مطمئن

هفتاد نکته جذاب توصیه خاص روانشناسی

نوشته کاربردی داستان زیبای تمرین مکث

ارسال نظر به