دیالوگ دست نوشته متن فاز سنگین تیر ۹۷

ارسال شده در ۲ام تیر ۱۳۹۷ با موضوع اس ام اس فاز سنگین

دیالوگ دست نوشته متن فاز سنگین تیر 97

دیالوگ دست نوشته متن فاز سنگین تیر ۹۷

.
‏عینکی ها یک حُسنی دارن
وقتی حوصله دیدن بقیه رو ندارن
عینکشونو بر میدارن
.
دیالوگ دست نوشته متن فاز سنگین تیر ۹۷
.
زمین بهشت می شود
روزی که مردم بفهمند
هیچ چیز عیب نیست جز قضاوت و مسخره کردن دیگران
هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم
هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران
هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانى و انسانیت
هیچ دینى با ارزش تر از انسانیت نیست
هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق
هیچ چیز ماندگار نیست جز خوبى
.
.
بعضی وقتا به یه جایی میرسی که دیگه نمیخوای چیزی درست شه فقط میخوای چیزی حس نکنی
.
.
بعضی از آدمهای این روزگار این چنین اند:
با گرگ بره می خورند
با چوپان گریه می کنند
.
دیالوگ دست نوشته متن فاز سنگین تیر ۹۷
.
ماها دقیقا از کسایی زخم خوردیم که یه روز براشون چسب زخم بودیم

.
.
لبوفروشها تابستان استراحت دارند
بستنی فروش ها زمستان
بیچاره آدم فروش ها
دریغ از یک لحظه استراحت
.
.
‏ظالمانه ترین حرکت تو دنیا
الکی امیدوار کردن کسیه که تنها امیدش به چیزیه که تو میگی
.
دیالوگ دست نوشته متن فاز سنگین تیر ۹۷
.
برای شناختن ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ، ﺫﺍﺕ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻧﺠﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﻭ ﻗﻀﺎﻭﺗﻬﺎﯼ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﯼ ﺯﻭﺩ ﻫﻨﮕﺎﻣﺖ
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺯﻣﯿﻨﺖ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﯼ
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ است
.
.
‏لا به لاى همه ی کارهاتون
یه نگاه به اون آدمى که از همه ‌چیزش زده و پاى شما وایستاده بندازید
شاید یکم خجالت کشیدید
.
.
آدمها را زمانی که نیاز به شنیده شدن دارند بشنوید
نه زمانی که حوصله شنیدن دارید
.
دیالوگ دست نوشته متن فاز سنگین تیر ۹۷
.
زندگی ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯽ
ﻭ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻢ
ﻭ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯿﻢ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ
ﺩﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮﺩ
ﻫﺮﮐﻪ ﺁﻣﺪ ﮔﺮﻩ ﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺯﺩ ﻭ ﺭﻧﮕﯽ ﻭ ﻃﺮﺣﯽ
ﺁﻣﯿﺰﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﻧﺎ ﺯیبا
ﺳﺎﯾﻪ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﺛﻮﺍﺏ
ﮔﺮﻩ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﻘﺸﺖ ﻧﯿﺰ
ﻭ ﻫﺰﺍﺭﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺁﺩﻣﯿﺎﻥ ﺑﺮ ﻓﺮﺷﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺍﯼ
ﮐﺎﺵ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﺳﺖ، ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﺒﺎﻓﯽ
.
دیالوگ دست نوشته متن فاز سنگین تیر ۹۷
.
ادب مدرک نیست
ادب لباس گران پوشیدن نیست
ادب بالای شهر زندگی کردن نیست
ادب ماشین خوب داشتن نیست
ثروت و مدرک ادب نمی آورد
ادب در ذات آدمهاست که با تربیت و آموزش صحیح به بار می نشیند
ادب یعنی به همسرت امنیت
به فرزندت محبت
به پدر و مادرت خدمت
و به دوستانت شادی را هدیه کنی
ادب یعنی با هر مدرک و مقامی که باشی
معنای انسانیت را درک کردن و نام نیک از خود به جا گذاشتن است
.
دیالوگ دست نوشته متن فاز سنگین تیر ۹۷
.
همین هایی که امروز سالمند خطابشان میکنی
روزی کودکی بوده اند با جهانی آرزو
بزرگ شدند
مادر شدند
پدر شدند
اما باور کن حقشان خانه سالمندان نیست
.
.
بخوای واقع بین باشی
می بینی تمام کسایی که گفتن شوخی کردم حرف دلشونو زدن
.
دیالوگ دست نوشته متن فاز سنگین تیر ۹۷
.
وقت طلا نیست
وقت زندگی است
و هیچ چیز با ارزش تر از زندگی نیست
قدر لحظه هارو بدونیم
که عمر و زندگی کسی “المثنّی” مداشته و ندارد

مطالب مرتبط :

تکست سنگین تاپ اسمس فاز بالا خرکی خرداد ۹۷

متن خوف نوشته جمله فاز سنگین جدید خرداد ۹۷

تکست سنگین نوشته فازدار حرفای خسته خرداد ۹۶

متن فاز سنگین پیامک خفن نوشته خوف اردیبهشت ۹۶

جمله سنگین نوشته خوف متن فازبالا فروردین ۹۶

ارسال نظر به