جمله آموزنده فلسفی عمیق پرمعنا جالب اسفند ۹۶

ارسال شده در ۲ام اسفند ۱۳۹۶ با موضوع اس ام اس فلسفی

جمله آموزنده فلسفی عمیق پرمعنا جالب اسفند 96

جمله آموزنده فلسفی عمیق پرمعنا جالب اسفند ۹۶

.
خوب است آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند و رفتنش چیزی از آن کم
حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد
باید که جای پایش در این دنیا بماند
آدم خوب است که آدم بماند و آدمتر از دنیا برود
نیامده ایم تا جمع کنیم
آمده ایم تا ببخشیم
آمده ایم تا عشق را
ایمان را
دوستی را
با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم
آمده ایم تا جای خالی را پر کنیم
که فقط و فقط با وجود ما پر میشود و بس
بی حضور ما نمایش زندگی چیزی کم داشت
آمده ایم تا بازیگر خوب صحنه ی زندگی خود باشیم
.
جمله آموزنده فلسفی عمیق پرمعنا جالب اسفند ۹۶
.
ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﯿﭽﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ” ﺷﮑﺴﺖ ”
ﺩﻭﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ” ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﯽ”
ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ” ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ”
ﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ” ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ”
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﯾﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ” ﺍﺭﺍﺩﻩ يا انگيزه ” ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﻮﺗﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ” ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ”
ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ” ﺍﻣﻴﺪ ”
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ نام دارد
.
جمله آموزنده فلسفی عمیق پرمعنا جالب اسفند ۹۶
.
مثل گندم باش
زیر خاکت میکنند
باز میرویی پربارتر
زیر سنگ میبرندت
آرد میشوی پربهاتر
آتشت میزنند
نان میشوی مطلوب تر
به دندان میجوندت
جان میشوی نیرومندتر
.
.
حال دنيا را چو پرسيدم من از فرزانه ای؟
گفت: يا آب است؛ يا خاک است يا پروانه ای!
گفتمش احوال عمرم را بگو؛ اين عمر چيست؟
گفت يا برق است؛ يا باد است؛ يا افسانه ای!
گفتمش اينها که ميبينی؛ چرا دل بسته اند؟
گفت يا خوابند؛ يا مستند؛ يا ديوانه ای!
گفتمش احوال جانم را پس از مردن بگو؟
گفت يا باغ است؛ يا نار است؛ يا ويرانه ای.

.
جمله آموزنده فلسفی عمیق پرمعنا جالب اسفند ۹۶
.
درست همان گونه که اگر آهن را به کار نگیریم زنگ می زند
همان گونه که آب راکد می گندد و یا به هنگام سرما یخ می بندد
اگر از آگاهی و مغز خود بهره نگیریم
آن را از دست می دهیم
.
.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘــﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑـﻪ
ﮔﺬﺷﺘــــﻪ ﺭﺍ ﻣـﺪﺍﻡ ﭘﯿــﺶ ﭼﺸـﻢ ﻧـــﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯽ
.
جمله آموزنده فلسفی عمیق پرمعنا جالب اسفند ۹۶
.
مراقب ریشه‌هایت باش
اصیل که باشی از هر مانعی قوی‌تری
جوانه میزنی حتی اگر به ساقه‌ات تبر بزنند
.
.
کسی که مبارزه کند
ممکن است شکست بخورد
ولی آنکه مبارزه نکند
شکست خورده است
(برتولت برشت)
.
جمله آموزنده فلسفی عمیق پرمعنا جالب اسفند ۹۶
.
اگر امروز شروع کنی
فردا از خودت تشکر خواهی کرد
.
.
ســـاده ترین کار جهان این است که خودت باشـــی
و دشوارترین کار جهان این است که کســی باشی که دیگران میخواهند
(دیل کارنگی)
.
جمله آموزنده فلسفی عمیق پرمعنا جالب اسفند ۹۶
.
یادمان باشد
زمانمان برای زندگی کردن
عشق ورزیدن
و مهربانی کردن
محدودتر از آن است که آن را برای دخالت در زندگی دیگران هدر دهیم
.
.
بذر مهربانی را
بی محاسبه بر زمین دل ها بپاش
با نخستین بهار
جهانی عشق درو خواهی کرد
.
جمله آموزنده فلسفی عمیق پرمعنا جالب اسفند ۹۶
.
دنیای ما توسط کسانی شکل گرفته که جرات می کنند
متفاوت بیندیشند
نه کسانی که مشابه هم فکر می کنند

مطالب مرتبط :

استاتوس عمیق اسمس پرمعنا جمله فلسفی آبان ۹۵

جملات پرمفهوم نوشته عمیق فلسفی شهریور ۹۵

جملات عمیق متن فلسفی نوشته آموزنده ۹۵

نوشته متون فلسفی عمیق آموزنده اسفند ۹۴

نوشته عمیق متون فلسفی پرمعنا بهمن ۹۴

ارسال نظر به