متن مثبت نوشته پرانرژی تکست دلنشین اردیبهشت ۹۶

ارسال شده در ۸ام اردیبهشت ۱۳۹۶ با موضوع نوشته انرژی مثبت

متن مثبت نوشته پرانرژی تکست دلنشین اردیبهشت 96

متن مثبت نوشته پرانرژی تکست دلنشین اردیبهشت ۹۶

.
به خود بگویید عالی هستید تا عالی شوید و بخاطر داشته باشید هرچه به خود بگویید همان میشود
ضمیر شما بدن شما را میسازد
و بدن شما ضمیر شما را
.
متن مثبت نوشته پرانرژی تکست دلنشین اردیبهشت ۹۶
.
بیا بی خبر به خواب هفت سالگی برگردیم
غصه هامان گوشه ی گنجه بی کلید
مشق هامان نوشته
تقویم تمام مدارس در باد
و عید یعنی همیشه همین فردا
نه دوش و نه امروز
(سید علی صالحی)
.
متن مثبت نوشته پرانرژی تکست دلنشین اردیبهشت ۹۶
.
با افکار زیبا زندگیتان را تغییر دهید
۱- تصمیم بگیرید که شاکر و قدردان باشید. بارها و بارها این کار را انجام دهید.
۲- بیش از حد نگران اتفاقات پیش رو نباشید. شاید مدام فکر کنید که در گذشته باید کار دیگری انجام می دادید اما به یاد داشته باشید نباید در این افکار غرق شوید و از لحظه اکنون غافل شوید.
۳- شما نمی دانید که آینده چه چیزی برایتان به ارمغان دارد پس بهترین کار این است که بهترین استفاده را از زمان حال داشته باشید.
۴- دو چیز بیش از بقیه، روزتان را می سازد؛ اولی صبر و شکیبایی و دومی دیدگاه شما به زندگی.
۵- صبر کردن به معنای انتظار کشیدن نیست بلکه به این معنی است که در هنگام تلاش کردن برای رسیدن به خواسته خود همواره نگرشتان را مثبت نگه دارید.

.
متن مثبت نوشته پرانرژی تکست دلنشین اردیبهشت ۹۶
.
خوشبختی از آن کسی است که در فضای سپاسگزاری زندگی کند
چه دنیا به کامش باشد و چه نباشد
چه آن زمان که می دود و نمیرسد و چه آن زمان که گامی برنداشته، خود را در مقصد می بیند
چرا که خوشبختی چیزی جز “آرامش” نیست
و هرکس که این بخشش خداوندی را دارد، خوشبخت است
.
متن مثبت نوشته پرانرژی تکست دلنشین اردیبهشت ۹۶
.
به بزرگی آرزویت نیندیش
به بزرگى کسى بیندیش که میخواهد آرزویت را برآورده کند
براى برآورده شدن آرزوهایتان خـــدا را براى شما آرزو میکنم
.
متن مثبت نوشته پرانرژی تکست دلنشین اردیبهشت ۹۶
.
ﻳﻪ ﻓﻠﺞ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻛﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺑﺸﻪ، ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻳﻜﻨﻔﺮ دیگه هم ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺑﺸﻪ، ﺳﺮﺵ ﻣﻨﺖ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺒﺮﺗﺶ ﺩﺳﺘﺸﻮﻳﻰ ﻭ ﺣﻤﺎﻡ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻯ ﺩﻳﮕﻪﺷﻮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ
ﻣﻴﺪﻭﻧﻰ ﺁﺭﺯﻭﺵ ﭼﻴﻪ؟
ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﺷﻮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ
ﻳﻪ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻛﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻴﺸﻪ، ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻪ، ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻭ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻪ، ﺻﺒﺢ ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻪ
ﻣﻴﺪﻭﻧﻰ ﺁﺭﺯﻭﺵ ﭼﻴﻪ؟
ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺮﻭﺯ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﺵ ﻭ ﻋﺰﻳﺰﺍﺵ ﻭ ﺁﺳﻤون رو و ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺑﺒﻴﻨﻪ
ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﻃﺎﻧﻰ ﺩﻟﺶ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﺧﻮﺏ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻴﻤﻰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﺴﻜﻦﻫﺎﻯ ﻗﻮﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻪ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻧﻜﺸﻪ
ﻳﻪ ﻛﺮ ﻭ ﻻﻝ ﺁﺭﺯﻭﺷﻪ ﺑﺸﻨﻮﻩ، ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺯﺑﻮﻧﺶ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ
ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺗﻨﻔﺴﻰ ﺩﻟﺶ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺸﻪ
ﺍﻵﻥ ﻣﺸﻜﻠﺖ ﭼﻴﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻦ؟
ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺑﺬﺍﺭ ﺭﻭ ﺯﺍﻧﻮﺕ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﻭ ﻧﻌﻤﺘﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻬﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻯ ﻓﻜﺮﻛﻦ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ خدایی نکرده ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻌﻤﺘﺎﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻯ
ﭘﺲ ﺷﻜﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻛﻦ ﻭ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻦ
.
متن مثبت نوشته پرانرژی تکست دلنشین اردیبهشت ۹۶
.
انسان هیچگاه خشنود نیست
سرتاسر زندگی را به دنبال خشنودی خیالی می‌دود
خوشنودی که به ندرت به دست می‌آید و وقتی هم که به دست آمد همان بیداری از خواب خوشحالی است، دست آخر هم تفاوتی نمیکند که در طول زندگی خوشبخت بوده یا بدبخت چون زندگیِ وی چیزی جز یک اکنونِ گذرا نبوده و اکنون نیز پایان یافته !
(آرتور شوپنهاور)
.
متن مثبت نوشته پرانرژی تکست دلنشین اردیبهشت ۹۶
.
لذت های زندگی
هوای توی گل فروشی
خاروندن رد کش جوراب
دیر میرسی سرکار و رییس هنوز نیومده
خنکی اون طرف بالش
اسم عطرتو بپرسن
لیسیدن انگشتهای پفکی
وقتی نوزادی انگشتتو محکم بگیره
بوی تن نوزاد
وقتی خوابی یکی پتو بندازه روت
مغز کاهو
حرف زدن بچه با خودش وقتی داره تنهایی بازی میکنه
آخر سفر بشینی همه عکس هایی رو که گرفتی نگاه کنی
وقتی کسی بهت میگه صدای خندت رو دوست داره
وقتی خندت میگیره و خندتو نگه میداری
بچه ها بازیشونو نگه دارن تا از کوچه رد بشی
با پای برهنه روی شن های خیس ساحل قدم می زنی
بوی چمن خیس
زندگی رو ساده بگیرین و از این همه لذت های کوچک زندگی خوشبختی رو احساس کنید
.
متن مثبت نوشته پرانرژی تکست دلنشین اردیبهشت ۹۶
.
به آینده امیدوار باش همیشه
آغاز راه دشوار است
عقاب در آغاز پرکشیدن به شدت بال میزند
ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است

مطالب مرتبط :

جمله استثنایی متن شگفت انگیز مثبت باحال دی ۹۵

متن پرانرژی باحال نوشته مثبت جمله خوب آذر ۹۵

جملات دیالوگ نوشته فاز مثبت امیدبخش مهر ۹۵

متون توپ امیدوارانه جملات باحال انرژی مثبت

تکه ناب متن نوشته حرفهای فاز مثبت شهریور ۹۵

ارسال نظر به