جمله فلسفی نوشته عمیق متن پرمفهوم بزرگان ۹۶

ارسال شده در ۱ام اردیبهشت ۱۳۹۶ با موضوع اس ام اس فلسفی

جمله فلسفی نوشته عمیق متن پرمفهوم بزرگان 96

جمله فلسفی نوشته عمیق متن پرمفهوم بزرگان ۹۶

.
جسارت اجرایی کردن ایده‌هایت را داشته باش
وگرنه همیشه جهان پر بوده است از ترسوهای خوش فکر
(استیو جابز)
.
جمله فلسفی نوشته عمیق متن پرمفهوم بزرگان ۹۶
.
“ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ” ﻋﻀﻮﯼ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ “ﻗﻠﺐ” ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ “ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ” ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﺖ
ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮﻕ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ
ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ “ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ” ﺁﺩﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ
ﻏﺬﺍ ﺍﺯ ﮔﻠﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ، ﺷﺒﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺁﻥﻗﺪﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺟﺰ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ “ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ” ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﯽ ﻭ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﯼ ﺩﻭﺭ
ﺣﺎﻻ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ باﺷﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﺑﯽ
ﺭﺍﺣﺖ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﻭ ﺷﺒﻬﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭﻟﯽ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺵ ﻫﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ته ﺩﻝ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ
(دیل کارنگی)

.
جمله فلسفی نوشته عمیق متن پرمفهوم بزرگان ۹۶
.
اکثریت زمانی که حس می‌کنیم مورد توجه واقع شدیم و کسی دوستمان دارد
سعی می‌کنیم خودمان را شبیه به آنچه آن یک نفر فکر می‌کند، تغییر بدهیم
ولی اصل داستان این است که:
آن یک نفر، شیفته‌ی خود واقعی ما شده و نه خود تغییریافته از ما
(جان ماکسول کوتزی)
.
جمله فلسفی نوشته عمیق متن پرمفهوم بزرگان ۹۶
.
بدون هیچ دلیلی، مانند یک کودک خوشحال باشید
اگر به خاطر دلیلی خوشحال باشید، شما در دردسر و مشکل هستید
چرا که این دلیل می تواند از شما گرفته شود
(دیپاک چوپرا)
.
.
بحثی را که نه خود قـانع می‌شوی
و نه می‌تـوانی شخص مقابل را قانع کنی
با یک لبخند تمام کن
(برتراند راسل)
.
جمله فلسفی نوشته عمیق متن پرمفهوم بزرگان ۹۶
.
می توان همچون عروسک های کوکی بود
با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید
می توان در جعبه ای مبهوت
با تنی انباشته از کاه
سال ها در لابلای تور و پولک خفت
(فروغ فرخزاد)
.
.
آنهایی که شب ها دیرتر به خواب می روند
چیزهای بیشتری از زندگی می خواهند
(ایلهان برک)
.
جمله فلسفی نوشته عمیق متن پرمفهوم بزرگان ۹۶
.
هرچه انسان وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است.
(پروفسور حسابی)
.
.
این زندگــی بیمارستانی است که در آن هــر بیمــاری در آرزوی عوض کــردنِ تختــهاست
“شارل بودلر”
.
جمله فلسفی نوشته عمیق متن پرمفهوم بزرگان ۹۶
.
وقتی پول تو دستت باشه فراموش میکنی که کی هستی
ولی وقتی پول تو دستت نباشه همه ی دنیا تو را فراموش میکنند
زندگی همینه
(بیل گیتس)
.
.
فریب دادن مردم آسانتر از اینست که آنها را متقاعد کنی که فریب داده شده اند.
(مارک تواین)
.
جمله فلسفی نوشته عمیق متن پرمفهوم بزرگان ۹۶
.
بزرگترین اشتباه زندگیم آنجا بود که فکر کردم اگر کاری با بقیه نداشته باشم
بقیه هم کاری با من ندارند
(وودی آلن)
.
.
ﺍﮔﺮ ﺟــﺮﺃﺕ ﺧــﺪﺍﺣـﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﮔــﺬﺷﺘـﻪ ﺭا ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺯﻧـــﺪﮔـﯽ ﺳـﻼمی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗـــﻮ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ
(ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﯿﻠﻮ)
.
جمله فلسفی نوشته عمیق متن پرمفهوم بزرگان ۹۶
.
برای کسی دل به دریا بزنید
که همسفر بخواهد نه قایق
(گوته)

مطالب مرتبط :

تکست عمیق نوشته پرمعنی بزرگان متن فلسفی دی ۹۵

ایده نوشته جمله توصیه بزرگان اندیشمندان

جملات شیرین توصیه حرفهای آموزنده بزرگان

سخنان بزرگان نوشته حکیمانه شخصیت برجسته

نکات ایده حرفهای فلسفی شخصیتهای برجسته

ارسال نظر به