روانشناسی ویژگی مثبت منفی متولدین ماههای سال

ارسال شده در ۱۰ام فروردین ۱۳۹۶ با موضوع طالع بینی

روانشناسی ویژگی مثبت منفی متولدین ماههای سال

روانشناسی ویژگی مثبت منفی متولدین ماههای سال

.
ویژگی های مثبت فروردینی:
ماجراجو، پرجنب و جوش، پیشگام و متهور، پرشوق و اطمینان بخش، پویا و حاضرجواب
.
جنبه منفی فروردینی:
خودخواه، عصبی، شتاب زده، کم طاقت و صبر، بی احتیاط و نترس
.
روانشناسی ویژگی مثبت منفی متولدین ماههای سال
.
جنبه مثبت اردیبهشتی:
صبور، باپشتکار و قابل اعتماد، مهربان و دلسوز و بامحبت، بااستقامت، مصمم و قاطع، آرام و خونسرد، اطمینان بخش
.
جنبه منفی اردیبهشتی:
حسود و انحصارطلب، غضب آلود، انعطاف ناپذیر و یک دنده، لذت جو، خودخواه، آزمند

.
روانشناسی ویژگی مثبت منفی متولدین ماههای سال
.
جنبه های مثبت خردادی:
انعطاف پذیر، همه فن حریف، خوش مشرب، خوش محبت، بذله گو، شاداب، باطروات و پرتحرک، سرزنده، خلاق
.
جنبه منفی خردادی:
عصبی و نگران، بی ثبات ودمدمی، ناقلا، فضول و کنجکاو، ظاهربین
.
روانشناسی ویژگی مثبت منفی متولدین ماههای سال
.
جنبه مثبت تیری:
عاطفی، احساساتی، بامحبت ومهربان، درون بین، خلاق، هوشیار و محتاط، دلسوز
.
جنبه منفی تیری:
دمدمی، بی ثبات، بدخلق وعبوس، زودرنج، حساس ونازک نارنجی، وابسته و حالت چسبندگی
.
روانشناسی ویژگی مثبت منفی متولدین ماههای سال
.
جنبه مثبت مردادی:
دست ودل باز، سخاوتمند، بلندنظر، مهربان و رئوف و دلسوز، خلاق، مشتاق و پرشور، روشنفکر، فهمیده، حراف، گرم و سرحال، باوفا، باوجدان و اصیل
.
جنبه منفی مردادی:
خودبین و خودپسند، ضعیف نواز، مستبد، ریاست طلب، فضول و متقلب، خودکامه، ناشکیبا
.
روانشناسی ویژگی مثبت منفی متولدین ماههای
.
جنبه مثبت شهریوری:
متواضع، فروتن، کم توقع، باحیا، متعادل، افتاده، ملاحظه کار، محتاط و کمرو، بسیار دقیق و موشکاف، قابل اعتماد، واقع بین، اهل عمل، کاری، سخت کوش، زیرک و باهوش
.
جنبه منفی شهریوری:
ایرادی، وسواسی، حساس، عصبی، غصه خور، دلشوره ای، نگران، نق نقو، بی رحم، سختگیر، کهنه گرا
.
روانشناسی ویژگی مثبت منفی متولدین ماههای
.
جنبه مثبت مهری:
باتدبیر، باسیاست، مؤدب و بانزاکت، آداب دان، احساساتی، خیال پرداز، دلربا، جذاب و ملیح، بردبار، پرتحمل، آسان گیر، اجتماعی ، خوش مشرب، خونگرم، معاشرتی، صلح جو و آرام
.
جنبه منفی مهری:
دودل و نامطمئن، خوش باور و تأثیرپذیر، خودخواه و لوس
.
روانشناسی ویژگی مثبت منفی متولدین ماههای
.
جنبه مثبت آبانی:
مصمم، قاطع، بااراده، پرقدرت، محکم و نیرومند، جذاب و گیرا، عاطفی و احساسی، مقتدر و بانفوذ، پرشور و حرارت و مهیج
.
جنبه منفی آبانی:
حسود، غیرتی، خشمگین، غضب آلود، وسواسی، بی اختیار، تودار، پنهان کار، مرموز، لجوج، یک دنده و سختگیر، خودرأی
.
روانشناسی ویژگی مثبت منفی متولدین ماههای
.
جنبه مثبت اذری:
خوش بین، خوش خلق، مهربان، خونگرم و شاد، درستکار و صادق، شریف و بی غل وغش، اندیشمند و روشنفکر، فیلسوف منش
.
جنبه منفی آذری:
خوشبین و بی خیال، بی دقت، بی احتیاطی، بی توجهی، ظاهربین، بی ملاحظه، بی مسؤلیت، بی قرار و ناآرام
.
روانشناسی ویژگی مثبت منفی متولدین ماههای
.
جنبه مثبت دی:
کاری، واقع بین، اهل عمل، دوراندیش ، محتاط، حسابگر، معتقد، جاه طلب، بلندپرواز، منضبط، شکیبا، دقیق، شوخ طبع، ساکت
.
جنبه منفی دی:
بدبین، تقدیرگرا، دست و دلباز، حسود، انعطاف ناپذیر، مقرارتی، خشک و جدی و سختگیر
.
روانشناسی ویژگی مثبت منفی متولدین ماههای
.
جنبه مثبت بهمن:
مهربان و صمیمی، انسان دوست، صادق و درستکار و شریف، خلاق، مستقل، بی نیاز، بدون وابستگی، آزاد، عاقل و متفکر و اندیشمند
.
جنبه منفی بهمن:
سرکش، نافرمان، لجوج و خودرأی، غیرقابل پیش بینی، بی هیجان، بی تفاوت و خشک
.
روانشناسی ویژگی مثبت منفی متولدین ماههای
.
جنبه مثبت اسفند:
خلاق، تحلیل قوی، حساس، زودرنج ، دلسوز و دل رحم، مهربان، از خود گذشته، فداکار، نوع دوست، بی تجربه، همدل و همفکر
.
جنبه منفی اسفندی:
واقع گریز، مرموز، تودار، پنهان کار، دو پهلو و مبهم، سست اراده، به راحتی تحت سلطه قرار گیرنده

مطالب مرتبط :

خصوصیات اخلاق ویژگی متولدین ماههای سال

روانشناسی طالع بینی جالب طرز خوابیدن

طالع بینی شخصیت شناسی جالب انتخاب دربها

طالع بینی شخصیت شناسی جدید جالب میوه

ویژگیهای اختصاصی متولدین ماههای مختلف سال

ارسال نظر به