داستان بسیار زیبای حمال تبریزی اطاعت خداوند

ارسال شده در ۱۸ام آبان ۱۳۹۵ با موضوع داستان آموزنده

داستان بسیار زیبای حمال تبریزی اطاعت خداوند

داستان بسیار زیبای حمال تبریزی اطاعت خداوند

.
در خیابان شمس تبریزی شهر تبریز زیارتگاهی وجود دارد که به قبر حمّال معروفه.
فرد بیسوادی در تبریز زندگی می کرد و تمام عمر خود را در بازار به حمّالی و بارکشی گذرانده بود تا از این راه رزق حلالی بدست آورد.
.
داستان بسیار زیبای حمال تبریزی اطاعت خداوند
.
یک روز که مثل همیشه در کوچه پس کوچه های شلوغ بازار مشغول حمل بار بود، برای آنکه نفسی تازه کند، بارش را روی زمین می گذارد و کمر راست می کند.
ناگهان صدایی توجهش را جلب می کند.
می بیند بچه ای روی پشت بام مشغول بازی است و مادرش مدام بچه را دعوا می کند که ورجه و ورجه نکن، می افتی.
در همان لحظه بچه به لبه بام نزدیک می شود و ناغافل پایش سر می خورد و به پایین پرت می شود.
مادر جیغی می کشد و مردم خیره می مانند.
ناگهان حمّال پیر فریاد می زند “نگهش دار” و کودک میان آسمان و زمین معلق می ماند
پیرمرد نزدیک می شود، به آرامی او را میگیرد و به مادرش تحویل می دهد.

.
داستان بسیار زیبای حمال تبریزی اطاعت خداوند
.
جمعیتی که شاهد این واقعه بودند همه دور او جمع میشوند و هرکس از او سوالی می پرسد:
یکی می گوید تو امام زمانی
دیگری می گوید حضرت خضر است
کسانی هم می گویند جادوگری بلد است و سحر کرده.
حمّال که دوباره به سختی بارش را بر دوش میگذارد
خطاب به همه کسانی که هاج و واج مانده و هر یک به گونه ای واقعه را تفسیر می کنند، به آرامی و خونسردی می گوید:
خیر، من نه امام زمانم، نه حضرت خضر و نه جادوگر
من همان حمّالی هستم که پنجاه شصت سال است در این بازار می شناسید.
.
داستان بسیار زیبای حمال تبریزی اطاعت خداوند
.
من کار خارق العاده ای نکردم بلکه ماجرا این است که یک عمر هرچه خدا فرموده بود، من اطاعت کردم
یکبار من از خدا خواستم، او اجابت کرد.
حمّال همان شب از خدا مرگ خود را طلب کرد و خداوند جان او را گرفت و قبرش زیارتگاه مردم تبریز شد.
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که خواجه خود روش بنده پروری داند

مطالب آموزنده :

داستان دشمنان نزدیک دوستان دور چرچیل

توصیه پند حکمت آموزنده فوق العاده عبرت آموز

داستان آموزنده فلسفی عمیق بهمن ۹۴

آزمایش جالب کنار گذاشتن محدودیت

داستانهای آموزنده از رفتارهای خاص گاندی

ارسال نظر به