بهترین جملات متون تکست سنگین جدید شهریور ۹۵

ارسال شده در ۱۲ام شهریور ۱۳۹۵ با موضوع اس ام اس فاز سنگین

بهترین جملات متون تکست سنگین جدید شهریور 95

بهترین جملات متون تکست سنگین جدید شهریور ۹۵

.
حقیقت این است که فرودگاهها، بوسه های بیشتری از سالن های عروسی به خود دیده اند
و دیوار بیمارستانها بیشتر از عبادتگاه ها دعا شنیده اند
هميشه اینگونه ایم
همه چیز را موکول میکنیم به زمانی که چیزی در حال از دست رفتن است
(چارلی چاپلین)
.
بهترین جملات متون تکست سنگین جدید شهریور ۹۵
.
“ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ” ﻋﻀﻮﯼ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ “ﻗﻠﺐ” ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ “ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ” ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﺖ
ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮﻕ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ
ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ “ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ” ﺁﺩﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ
ﻏﺬﺍ ﺍﺯ ﮔﻠﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ، ﺷﺒﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺁﻥﻗﺪﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺟﺰ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ “ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ” ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﯽ ﻭ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﯼ ﺩﻭﺭ
ﺣﺎﻻ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ باﺷﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﺑﯽ
ﺭﺍﺣﺖ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﻭ ﺷﺒﻬﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭﻟﯽ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺵ ﻫﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻪﺩﻝ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ
(دیل کارنگی)

.
بهترین جملات متون تکست سنگین جدید شهریور ۹۵
.
عجله داشتم
تند تند راه میرفتم
محکم به چیزی خوردم
آدم بود
منتظر بودم بگوید : مگه کوری؟
دستش را به طرفم دراز کرد
با من دست داد
و لبخندی زد
به گمانم آدم نبود
“انسان” بود
.
بهترین جملات متون تکست سنگین جدید شهریور ۹۵
.
آزادی واژه زیبایی است  که حتی حاضر نیست حروفش بهم وابسته باشند
تنها راه رسیدن به آزادی
رهایی از وابسته بودن است
.
بهترین جملات متون تکست سنگین جدید شهریور ۹۵
.
با تمام فقر
هرگز محبت را گدایی مکن
و با تمام ثروت
هرگز عشق را خریداری نکن
.
.
دعا کن و از خدا بخواه
ولی به سوی ساحل پارو هم بزن
.
بهترین جملات متون تکست سنگین جدید شهریور ۹۵
.
زندگی بیابان است
باید نهالی کاشت
و باچشمانی خیس سیرابش کرد
(حمید محمد رضایی)
.
بهترین جملات متون تکست سنگین جدید شهریور ۹۵
.
شازده کوچولو پرسید:
پس آدمها کجا هستند؟ در صحرا آدم احساس تنهایی میکند!
مار گفت:
با آدمها هم احساس تنهایی میکنی
شازده کوچولو (آنتوان دوسنت اگزوپری)
.
بهترین جملات متون تکست سنگین جدید شهریور ۹۵
.
همیشه که صبر کرد، بخشیدن، ماندن و تحمل کردن به این معنا نیست که همه چیز درست می شود
لازمه گاهی وقتها دست از این تظاهر کردن برداری
باید دست بکشی از بخشیدن کسی که هیچوقت بخشیدنت را نفهمید ﺗﺎ ﺍﯾﻦﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ
وقتی میمانی و می بخشی فکر می کنند رفتن را بلد نیستی
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﮑﺠﺎ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ
(آنا گاوالدا)
.
بهترین جملات متون تکست سنگین جدید شهریور ۹۵
.
وقتی چیزی درحال تمام شدن باشد عزیز میشود
يک لحظه آفتاب در هوای سرد غنيمت میشود
خدا در مواقع سختی ها تنها پناه می‌شود
يک قطره نور در دريای تاريکی همه‌ی دنيا می‌شود
يک عزيز وقتی ڪه از دست رفت همه کس می‌شود
پاييز وقتیکه تمام شد به نظر قشنگ میشود
و ما همیشه دیر متوجه میشویم
.
بهترین جملات متون تکست سنگین جدید شهریور ۹۵
.
بزرگترین بدی این زندگی اینه که هیچوقت اون چیزی رو که میخوای همون لحظه نداریش
یه زمانی بهش میرسی که دیگه برات مهم نیست

مطالب مرتبط :

نوشته جمله دیالوگ متن سنگین لش مرداد ۹۵

اس فازدار نوشته سنگین متن خفن تیر ۹۵

جمله استاتوس اس مس فاز سنگین خرداد ۹۵

اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین ۹۵

جملات نوشته استاتوس فاز سنگین اسفند ۹۴

ارسال نظر به