تکه ناب متن نوشته حرفهای فاز مثبت شهریور ۹۵

ارسال شده در ۶ام شهریور ۱۳۹۵ با موضوع نوشته انرژی مثبت

تکه ناب متن نوشته حرفهای فاز مثبت شهریور 95

تکه ناب متن نوشته حرفهای فاز مثبت شهریور ۹۵

.
از لبخندت برای تغییر دنیا استفاده کن
مگذار دنیا لبخندت را تغییر دهد
قهوه خوشمزه است
خوشمزگی اش به همان تلخ بودنش است
وقتی میخوریم تلخی اش را تحویل نمی گیریم
اما می گوییم چسبید
زندگی هم روزهای تلخش بد نیست
مثل قهوه می ماند
تلخ است اما لذتبخش
تلخی هایش را تحویل نگیر
بخند و بگو عجب طعمـــی
عاشق اگر می شوید،
عاشق رفتار آدم ها نشوید
آدم ها گاهی حالشان خوب است، گاهی بد
رفتارشان متأثر از حالشان است
عاشق افکارشان شوید.
افکار حتی در بدترین حال آدم ها هم تغییر نمی کند
.
تکه ناب متن نوشته حرفهای فاز مثبت شهریور ۹۵
.
برو به سمت دردسر
اشتباه کن، مبارزه کن
عاشق شو
و از زندگی لذت ببر
همیشه به یاد داشته باش
زندگی ارزشِ خطر کردن رو داره

.
تکه ناب متن نوشته حرفهای فاز مثبت شهریور ۹۵
.
گلدانهای لبخند را در حیاط چهره بگذارید
چشم های عاشقتان را آب بزنید
پلکهای خسته را جارو کنید
نان تازه ای از سر کوچه نشاط بگیرید
هر صبح بنشینید عشق بخورید
و عشق بنوشید
و سلام بِشنوید
.
تکه ناب متن نوشته حرفهای فاز مثبت شهریور ۹۵
.
منتظر تکرار لحظه ها نباش
زندگی سریال نیست
ثانیه های با هم بودنمان
هرگز تکرار نمیشود
پس تا میتوانی
مهربان باش
.
تکه ناب متن نوشته حرفهای فاز مثبت شهریور ۹۵
.
اهل آرامش که شدی
شاد کردن دیگران بیشتر از شاد بودن خودت به دلت می چسبد
و از این کار حال خوشی پیدا می کنی
از درون به خود میبالی
ارزشمندتر از همیشه ات می شوی
به این نقطه که برسی
آرامش وجودت را فرا می گیرد
آرامشگر می شوی
نه به راحتی می رنجی
و نه به آسانی می رنجانی
آرامش  سهم دل هایی ست
که نگاهشان به نگاه خداست
.
تکه ناب متن نوشته حرفهای فاز مثبت شهریور ۹۵
.
‌زندگــــــی را باید همانند بخــــاری های نفتــــی ساخت
هـــراز گاهــــی به آن ســـر زد
زیر نظر داشت
که مبــــادا نفتــــش تمــــام شود
و سرمــای روزگــــار
بند بند وجـــــودش را به لــــــرزه در آورد
بایـــد به آن ســــر زد
سر زد تا مبــــادا جلوی راهــــش را چیـــــزی گرفتــــه باشد
که دوده بزند و دنیایــــش را سیــــاه کند
گاهــــی باید حواسمــــان به زندگـــی باشد
تا با بی مهـــــری مـــردم
بخــــاری های دلمـــــان خامــــوش نشود
گاهــــی باید حواسمـــان به آدمهــــای کنارمـــان باشد
تا جلـــوی راه را نگیــــــرند
و زندگیمــــان را سیــــاه نکند
.
تکه ناب متن نوشته حرفهای فاز مثبت شهریور ۹۵
.
به این فکر نکنید که چه روزایی رو از دست دادید
به این فکر کنید که چه روزایی رو نباید از دست بدید
.
تکه ناب متن نوشته حرفهای فاز مثبت شهریور ۹۵
.
بعضی از مردم اصرار دارند که خود را به دیگران بشناسانند و ثروت خود را به رخ آنها بکشند
اما این نوع آدمها در درون خود زجر میکشند
زیرا شادی آنها وابسته به تفکر دیگران است
“مهم بودن” را فراموش کنید تا آرامش نصیب تان شود
هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگرا باشید بیشتر تحسین می شوید

مطالب مرتبط :

نوشته مثبت متن فلسفی شاخ انرژی دار تیر ۹۵

جمله نوشته متون فاز مثبت پرانرژی خرداد ۹۵

متن نوشته جمله فاز انرژی مثبت فروردین ۹۵

نوشته تکست جمله پرانرژی مثبت اسفند ۹۴

متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت

ارسال نظر به