متن جالب نوشته مفهومی مجلس ترحیم

ارسال شده در ۲۱ام تیر ۱۳۹۵ با موضوع مطالب باحال

متن جالب نوشته مفهومی مجلس ترحیم

متن جالب نوشته مفهومی مجلس ترحیم

.
آمدم مجلس ترحیم خودم
همه را می دیدم
همه آنهایی که نمی دانستم
عشق من در دلشان ناپیداست
واعظ از من می گفت،
از نجابت هایم
از همه خوبیها
و به خانم ها گفت:
اندکی آهسته
تا که مجلس بشود سنگین تر
راستی این همه اقوام و رفیق
من خجل از همه شان
من که یک عمر گمان می کردم
تنهایم
و نمی دانستم

.
متن جالب نوشته مفهومی مجلس ترحیم
.
من به اندازه یک مجلس ختم
دوستانی دارم
همه شان آمده اند
چه عزادار و غمین
من نشستم به کنار همه شان
وه چه حالی بودم
همه از خوبی من می گفتند
حسرت رفتن ناهنگامم
خاطراتی از من
که پس از رفتن من ساخته اند
از رفاقت هایم
از صمیمیت دوران حیات
.
متن جالب نوشته مفهومی مجلس ترحیم
.
یک نفر گفت: چه انسان شریفی بودم
دیگری گفت فلک گلچین است
یک نفر هم می گفت:
“من و او وه چه صمیمی بودیم”
و عجیب است مرا
او سه سال است که با من قهر است
یک نفر ظرف گلابی آورد
و کتاب قرآن
که بخوانند کتاب
و ثوابش برسانند به من
گرچه برداشت رفیق
لای آن باز نکرد
و ثوابی که نیامد بر من
.
متن جالب نوشته مفهومی مجلس ترحیم
.
آن که صدبار به پشت سر من غیبت کرد
آمد آن گوشه نشست
من کنارش رفتم
اشک در چشم، عزادار و غمین
خوبی ام را می گفت
چه غریب است مرا
آن ملک آمد باز
آن عزیزی که به او گفتم من
فرصتی می خواهم
خبر آورد مرا
می توانی برگردی
مدتی باشی، در جمع عزیزان خودت
نوبت بعد، تو را خواهم برد
.
متن جالب نوشته مفهومی مجلس ترحیم
.
روح من رفت کنار منبر
و چه آرام به واعظ فهماند
اگر این جمع مرا می خواهند
فرصتی هست مرا و
می توانم برگردم
من نمی دانستم این همه قلب مرا می خواهند
باعث این همه غم خواهم شد
روح من طاقت این موج پر از گریه ندارد هرگز
زنده خواهم شد
باز واعظ آهسته بگفت
معذرت می خواهم
هه خبری تازه رسیده ست مرا
گوییا شادروان مرحوم
زنده هستند هنوز
.
متن جالب نوشته مفهومی مجلس ترحیم
.
خواهرم جیغ کشید و غش کرد
و برادر به شتاب
مضطرب، رفت که رفت
یک نفر گفت: که تکلیف مرا روشن کن
اگر او مرد، خبر فرمایید
سوگواری بکنیم
عهد ما نیست
به دیدار کسی، کو زنده است
دل او شاد کنیم
کار ما شادی مرحومان است
واعظ آمد پایین
مجلس از دوست تهی گشت عجیب
صحبت زنده شدن چون گردید
ذکر خوبی هایم
همه بر لب خشکید
.
متن جالب نوشته مفهومی مجلس ترحیم
.
ملک از من پرسید:
پاسخت چیست؟ بگو؟
تو کنون می آیی؟
یا بدین جمع رفیقان خودت می مانی؟
چه سوال سختی؟
بودن و رفتن من در گرو پاسخ آن
زنده باشم بی دوست؟
مرده باشم با دوست؟
زنده باشم تنها
مرده در جمع رفیقان عزیز
من که در حیرتم از کرده ی این مردم نیز
کاش باور بکنیم
کاش بیدار شویم
خوب اندیشه کنیم
معنی واقعی امدن و رفتن چیست؟
کاش دلی شاد کنیم تا هنوز در بر ماست

مطالب مرتبط :

طنز نحوه تخم مرغ پختن آقایون و خانمها

متون خاطرات زیبای دوران درس مدرسه

یک مکالمه طنز واقعی از دنیای دخترانه
متون خاص تصویری لحظات خاص زندگی
مثل خر بیار باقالی و جمع کن کاسه کوزه رو

ارسال نظر به