ضرب المثل هم خدارو میخواد هم خرمارو

ارسال شده در ۲۱ام تیر ۱۳۹۵ با موضوع داستان ضرب المثل

ضرب المثل هم خدارو میخواد هم خرمارو

ضرب المثل هم خدارو میخواد هم خرمارو

.
پیش از پیامبری، پیامبر اسلام مردم عربستان بت پرست بودند. از سنگ و چوب بت می ساختند و می پرسیدند و غذای اغلب عرب ها خرما بود.
خانواده ای از عربها تصمیم گرفتند بتی از خرما بسازند. بعد از ساختن بت آن را در جای مناسبی گذاشتند و در برابر آن سجده می کردند. روزگار می گذشت تا این که مدت ها در عربستان باران نبارید و در نتیجه خشکسالی، خرما خیلی گران شد. خانواده ای که بت خرمایی داشتند و در برابر بت خرمایی زانو زدند و از او خواستند باران ببارد اما خبری نشد.

.
ضرب المثل هم خدارو میخواد هم خرمارو
.
گرسنگی و تشنگی به این خانواده هم فشار آورد. روزی یکی از بچه های خانواده بدون توجه به اهمیت و ارزش بت خرمایی، مقداری خرما از بت خرمایی کند و خورد. مرد خانواده یک روز متوجه شد که پای بت خرمایی کنده شده؛ با عصبانیت گفت: چه کسی جرات کرده به خدای من توهین کند؟ و تصمیم گرفت در جایی پنهان شود و دزد خرما را پیدا کند.
.
ضرب المثل هم خدارو میخواد هم خرمارو
.
بچه خانواده بی خبر به سراغ خرما آمد. پدرش متوجه شد و پسرش را در حال کندن خرما دید. اول عصبانی شد و از جا پرید که پسرش را زیر کتک بگیرد اما وقتی پسرش به او لبخند زد و یکی از خرماها را به پدرش داد، خشم مرد فروکش کرد. او فهمید که پسرش قصد دزدی نداشته و از شدت گرسنگی به فکرخوردن خرما ها افتاده.
پدر خرمایی را که پسر به او داده بود به دهانش برد. بعد رو به پسرش کرد و گفت: چرا از خرماهای بتمان خورده ای؟
پسر گفت: چون چیزی در خانه نداریم. مگر خودت الان از این خرما نخوردی؟
.
ضرب المثل هم خدارو میخواد هم خرمارو
.
پدر گفت: بله خوردم. ولی ما نمی توانیم خدای خودمان را بخوریم. پسر گفت: پدر هم خدا را می خواهی هم خرما را؟ حالا که خرما داریم می خوریم وقتی باران آمد و نخل هایمان دوباره خرما داد یک خدای تازه درست می کنیم. پدر ناگهان بلند شد و با چاقو به جان بتش افتاد و گفت: وقتی بت ما خاصیتی ندارد، باید خوردش.
از آن به بعد درباره کسی که به دنبال سود زیاد باشد و حاضر نباشد در این راه از چیزی صرف نظر کند، می گویند: هم خدا را می خواهد ، هم خرما را.

مطالب مرتبط :

داستان ضرب المثل استخوان لای زخم گذاشتن

ریشه اصطلاح جواب ابلهان خاموشی است

داستان ضرب المثل قمپز در کردن

تاریخچه اصطلاح تنبل خونه شاه عباسی

مفهوم اصطلاح دوآتشه و پشیز چیست

ارسال نظر به