جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم

ارسال شده در ۲۱ام تیر ۱۳۹۵ با موضوع جک فک و فامیل

جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم

جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم

.
‏عموم میخواست خبر مرگ یکیو به فامیلش بده زنگ زد گفت پاشو بیا که فلانی یخورده مریض شده بردیمش سردخونه
.
جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم
.
ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺑﺨﺮﯾﻢ
ﺩﻭﻧﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺭﻧﮕﺎ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺭﻭ ﭘﻮﺷﯿﺪﻡ ﻣﯿﺎﻡ ﺟﻠﻮﺵ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﮕﻪ
ﻣﺸﮑﯽ: ﻣﮕﻪ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﻣﺮﺩﻩ !
ﺳﻔﯿﺪ : ﻣﮕﻪ ﻋﺮﻭﺳﯽ ؟!
ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ : ﺭﻓﺘﮕﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ؟!
ﺻﻮﺭﺗﯽ: ﺧﺮﺱ ﮔﻨﺪﻩ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯿﮑﺸﯽ ﻣﮕﻪ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ !
ﻗﺮﻣﺰ : ﺷﻨﻞ ﻗﺮﻣﺰﯼ ، ﺷﻤﺮ !
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ : ﻣﮕﻪ ﻓﯿﻠﯽ ؟!
ﺭﺍﻩ ﺭﺍﻩ ﻣﺸﮑﯽ ﺳﻔﯿﺪ: ﺷﺒﯿﻪ ﮔﻮﺭﺧﺮ ﻣﯿﺸﯽ !
ﺳﻔﯿﺪ ﻟﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﺍﯼ ﻣﺸﮑﯽ: ﻣﮕﻪ ﮔﺎﻭﯼ !
ﺳﻔﯿﺪ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﮑﯽ: ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﺷﺪﯼ !
ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺧﺰ ﺩﺍﺷﺖ : ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺘﺮﻣﺮﻍ ﺑﻮﺩﯼ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ !
ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ : ﻫﻤﯿﻨﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﭙﻮﺷﻪ !
ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﺑﻠﻨﺪ : ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺷﺪﻯ !
ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺍﻡ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﻫﯿﭽﮑﺪﻭﻡ ﺭﻭ ﻧﺨﺮﯾﺪﯼ

.
جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم
.
‏یه بارم بابام اومد خونه گفت ادکلنت رو چند میخری؟
گفتم ۳۰۰
گفت من ۱۰۰ میگیرم یه‌جوری رفتار میکنم انگار تو سیگار نمیکشی
بابام خیلی منطقیه
.
جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم
.
دارم چیزبرگر میخورم به بابام تعارف کردم با مهر و عطوفتی وصف ناپذیری گفت:
نه بابا جان من این آشغالا رو نخورم واسم بهتره، تو بخور نوش جان!

.
جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم
.
این یه جونوریه که نگو چیست؟
تعریف و تمجید مادر بنده وقتی میخواد از زرنگیه من تعریف کنه
.
جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم
.
با پسرعموهام رفتیم استخر
سر شام شرط بستیم هرکی بیشتر زیر آب بمونه
شانس آوردیم غریق نجاتا با چک و لگد آوردنمون بالا
نزدیک بود نسلمون اسیر بشه
.
جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم
.
مامانم میگه:
برو چیز رو از چیز بیار بعد چیزش کن
میگم چی رو چیکار کنم ؟!!!
میگه همون چیز رو که کنار چیزه
میگم چی رو !!؟
بعد میگه خدایا به همه بچه دادی به ما هم بچه دادی
یه ذره عقل توکلش نیست
.
.
عاشق حرکت دلسوزانه پدرمم که از دستشویی بیرون میاد و میگه فعلا تا ۱۰ دقیقه دیگه کسی نره
.
جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم
.
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﯾﺸﺐ ﺍﺯ ﺩﺑﯽ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﭼﯽ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺑﺮﺍﻡ ؟!
ﻣﯿﮕﻪ ﭼﺸﻤﺘﻮ ﺑﺒﻨﺪ
ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺫﻭﻕ ﻣﺮﮒ ﻣﯿﺸﺪﻡ
ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﭼﯽ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ؟!
ﺁﻓﺮﯾﻦ !
ﺷﺎﻣﭙﻮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﻫﺎﯼ ﻫﺘﻠﺸﻮ
ﺍﻭﻧﻢ ﺩﻭﺗﺎ
.
جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم
.
همسایه مون امشب بچه ١٢ساله شو برده خرید
یه کت مارک دار واسش خریده
حساب کردم میشه با پول اون کت ٢٠٠متر زمین ویلایی دو نبش خرید
اونوقت من ١٢ سالم بود بابام صدام میکرد میگفت: مـمـد بیا
میرفتم
میگفت سر این سیمو بگیر تو دستت
میگرفتم
میگفت چیزیت نشد؟
میگفتم : نه
میگفت :پس نوله
اون یکی فازه
یعنی یه فازمتر نمی خرید، از من استفاده میکرد
.
جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم
.
یه سال پیش خواستم زن بگیرم بعد چند روز خالم زنگید گفت اول میای خاستگاری دخرخالت جواب منفی میگیری بعد هر قبرستونی خواستی برو
.
جکنوشته طنز جدید باحال فک فامیل داریم
.
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻗﺎ ﺗﻮﯼ ﺍﻧﺒﺎﺭﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﺎﺭ ﻫﺴﺖ
ﻫﯿﭽﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻮ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺳﺎﯾﻠﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﺧﺮ ﺳﺮ ﻫﯿﭽﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﻭ ﺭﻓﺘﻦ
ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﻣﺎﺭ ﺩﯾﺪﯼ؟
ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﻧﺒﺎﺭﯼ ﺭﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻡ!

مطالب مرتبط :

جک تکست استاتوس فک فامیل اسفند ۹۴

اس ام اس طنز جوک فک فامیل توپ ۹۴
جک باحال و توپ فک و فامیله داریم ۹۴
جک و اس ام اس فک و فامیل اسفند ۹۳
جوک بمب خنده فک و فامیل داریم بهمن ۹۳

ارسال نظر به