نوشته مثبت متن فلسفی شاخ انرژی دار تیر ۹۵

ارسال شده در ۳۰ام خرداد ۱۳۹۵ با موضوع نوشته انرژی مثبت

نوشته مثبت متن فلسفی شاخ انرژی دار تیر 95

نوشته مثبت متن فلسفی شاخ انرژی دار تیر ۹۵

.
زندگی درد قشنگی است که بر باور ما می بارد
و سرانجام ظریفی است که در خاطر ما میماند
زندگی شوق گلی رنگین است
روی سرشاخه ی امید
بر ساقه ی دلتنگ نگاهی که زمان
در باغچه ی بینش ما میکارد
زندگی بارش عشق است بر اندیشه ی ما
تابش دوست برای همه وقت
بودنش در همه حال
زندگی خاطره ی دوستی امروز است
مانده در تاقچه ی فرداها

.
نوشته مثبت متن فلسفی شاخ انرژی دار تیر ۹۵
.
زیبایی زندگی در آنچه بدست آورده ایم نیست
زیبایی زندگی به راهی است که رفته ایم
ما در هیچ سرزمینی زندگی نمیکنیم
منزل حقیقی ما قلب کسانی است که دوستشان داریم
.
نوشته مثبت متن فلسفی شاخ انرژی دار تیر ۹۵
.
ساختن واژه ای به نام «فردا» بزرگترین اشتباه انسان بود
تا زمانی که کودک بی سوادی بودیم و با این واژه آشنایی نداشتیم، خوب زندگی میکردیم
تمامی احساساتمان، غم و شادیمان و هرچه داشتیم را همین امروز خرج میکردیم
انگار فهمیده تر بودیم چون همیشه میترسیدیم شاید فردا نباشد
از وقتی «فردا » را یاد گرفتیم، همه چیز را گذاشتیم برای فردا
از داشته های امروز لذت نبردیم و گذاشتیم برای روز مبادا
شاید باید اینگونه «فردا» را معنی کنیم
«فردا» روزیست که داشته های امروزت را نداری
پس امروز را زندگی کن
فردا حقیقت ندارد
.
نوشته مثبت متن فلسفی شاخ انرژی دار تیر ۹۵
.
زندگی کوچه سبزی است میان دل دشت
که در آن عشق مهم است و گذشت
زندگی بوسه تلخی است روی لب گل
که زترس چیدن می دهد بر بلبل
زندگی رهروای از خاطره هاست
که در آن عمق وجودت پیداست
زندگی راه درازیست با مقصد دور
که سرانجام رود لانه گور
زندگی ریل عبور از دنیاست
زندگی پرده ای بر ظاهر هاست
زندگی قطره اشکیست در چشم غریب
زندگی کوه بلندیست با راه عجیب
زندگی مزرعه خوبی هاست
زندگی راه رسیدن به خداست
.
نوشته مثبت متن فلسفی شاخ انرژی دار تیر ۹۵
.
خود را همان گونه که هستی بشناس
بی هیچ ایده آلی
بی هیچ قضاوتی
بی هیچ سرزنشی
به اعماق وجود خود برو، بی آنکه بخواهی کسی دیگر باشی یا تظاهر کنی
زیرا تنها در آن صورت است که خودت را خواهی شناخت
خودت را کشف کن نه بر اساس الگوی دیگران بلکه همانطور که هستی
حقیقت را در نهایت عریانیش کشف کن
در چنین اصالتی تمام، “شاهد” باش
آنگاه کیفیت زندگی ات به کل دگرگون می شود
کیفیت آرامش، شکوفایی در قرار و آسودگی است
.
نوشته مثبت متن فلسفی شاخ انرژی دار تیر ۹۵
.
اندیشه ها مغناطیس هستند و هر اندیشه ای فرکانسی دارد
وقتی به اندیشه ای فکر میکنید آن را به کائنات هستی میفرستید و آن مغناطیس وار همه ی آن مواردی را که مشابه هستند و در فرکانسی یکسان قرار دارند جذب می کند
هر آنچیزی که به بیرون فرستاده شود به منبع باز میگردد و آن منبع خود شما هستید
مواظب اندیشه هایت باش
.
نوشته مثبت متن فلسفی شاخ انرژی دار تیر ۹۵
.
به خودت احترام بگذار و شاد زندگی کن
یادت باشه سر خودت با کسی معامله نکن
وجودت تنها چیزیه که داری
.
نوشته مثبت متن فلسفی شاخ انرژی دار تیر ۹۵
.
بگرد دنبال کسی که تو را با نام کوچکت صدا کند
زنگ بزند و بگوید : هیچ کاری نداشته؛ فقط دوست داشته صدایت را بشنود
بگرد دنبال دوستی که شریکت نیست
بگرد دنبال خودت
خودت را پیدا کن
و بازوانت را دور خودت حلقه کن
و خود را در آغوش بگیر
برای خودت زندگی کن
برای بودنت

مطالب مرتبط :

جمله نوشته متون فاز مثبت پرانرژی خرداد ۹۵

متن نوشته جمله فاز انرژی مثبت فروردین ۹۵

نوشته تکست جمله پرانرژی مثبت اسفند ۹۴

متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت

جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند ۹۴

ارسال نظر به