متن نوشته جمله فاز انرژی مثبت فروردین ۹۵

ارسال شده در ۲ام فروردین ۱۳۹۵ با موضوع نوشته انرژی مثبت

متن نوشته جمله فاز انرژی مثبت فروردین 95

متن نوشته جمله فاز انرژی مثبت فروردین ۹۵

.
اگر در جستجوی زندگی بهتری هستی
پیش از هرچیز باید انسان بهتری شوی
زندگی شما تنها زمانی بهتر خواهد شد که خودتان بهتر شوید
.
متن نوشته جمله فاز انرژی مثبت فروردین ۹۵
.
ﻧﺒﺨﺸﯿﺪﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻥ ﺍﻓﻖ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻭ ﭘﺮﺷﺪﻥ ﻓﻀﺎﯼ ﺫﻫﻨﺖ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﯼ
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻗﻮﯼ ﻫﺴﺘﯽ
ﮐﻪ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﻫﺪﯾﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻫﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎﺭ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺧﺼﻠﺖ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﯼ ﺍﺳﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﻘﻂ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﭘﺲ ﻗﻮﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ

.
متن نوشته جمله فاز انرژی مثبت فروردین ۹۵
.
زندگی زیباست
یک روز
یک ساعت
یک دقیقه
هرگز باز نمی گردد
پس لطفا
از جنگ پرهیز کن
از خشم دوری کن
عاشقانه حرف بزن
.
متن نوشته جمله فاز انرژی مثبت فروردین ۹۵
.
زندگی یک انعکاس است
هر آنچه میفرستید، باز میگردد
هر آنچه که میدهید، میگیرید
یادتان باشد زندگی یک انعکاس است
همیشه به سمت شما باز میگردد
پس همیشه خوبی کنید
.
متن نوشته جمله فاز انرژی مثبت فروردین ۹۵
.
ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﮕﻮ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺎﺳﺖ
ﺑﮕﻮ ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ
ﺍﮔﺮ ﻗﺎﻳﻘﺖ ﺷﮑﺴﺖ، باشد
ﺩﻟﺖ ﻧﺸﮑﻨﺪ، ﺩﻟﻲ ﻧﺸﮑﻨﻲ
ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺭﻭﻳﺖ ﺭﺍ ﺁﺏ ﺑﺮﺩ، باشد
ﺁﺑﺮﻭﻳﺖ ﺭﺍ ﺁﺏ ﻧﺒﺮﺩ، ﺁﺑﺮﻭﻳﻲ ﻧﺒﺮﻱ
ﺍﮔﺮ ﺻﻴﺪﺕ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﻓﺖ، باشد
ﺍﻣﻴﺪﺕ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺮﻭﺩ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﮐﺴﻲ ﺭﺍ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﻧﮑﻨﻲ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﮔﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺕ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﻓﺖ، ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻱ
ﭘﺲ ﺧﺪﺍﻳﺖ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻦ و ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﮑﺮ ﮐﻦ
ﺑﻴﺎ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﻔﺸﻲ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ، ﭘﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﻳﻢ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ، ﺩﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ تا ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻳﻢ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻳﻢ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻳﻢ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺧﺮﻳﻢ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺧﻨﺪیم
.
متن نوشته جمله فاز انرژی مثبت فروردین ۹۵
.
اصلا چیزی وجود ندارد که نگران آن باشید
یا اختیار کاری را در دست دارید و یا ندارید
اگر می توانید، اختیار را به دست بگیرید
و اگر نمی توانید آن را رها کنید
نیروی خود را تلف نکنید
.
متن نوشته جمله فاز انرژی مثبت فروردین ۹۵
.
زندگی است دیگر
همیشه همه سازهایش کوک نیست
باید یاد گرفت با هر سازش برقصیم
حتی با ناکوک ترین کوک آن
اصلا رقص و ساز و کوکش را فراموش کن
حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد
به وقت هایی که مثل باد می آیند و  می روند تند
به این سالها که به مانند برق می گذرند
.
متن نوشته جمله فاز انرژی مثبت فروردین ۹۵
.
زیر یک پنجره ی باز نشستن
آسمان را دیدن
شعر خواندن
می تواند تکه ای از زندگی باشد
(یاسمن اکبرزاده)

مطالب مرتبط :

نوشته تکست جمله پرانرژی مثبت اسفند ۹۴

متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت

جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند ۹۴

نوشته خاص متون آرامبخش فاز پرانرژی بهمن ۹۴

متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش

ارسال نظر به