اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین ۹۵

ارسال شده در ۲ام فروردین ۱۳۹۵ با موضوع اس ام اس فاز سنگین

اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین 95

اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین ۹۵

.
زندگی را به سال نباید شمرد که چند سال زندگی کرده ای
باید به آغوش شمرد… به بوسه
که چند آغوش، که چند بوسه زندگی کرده ای!
.
اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین ۹۵
.
انسان ها شبیه هم عمر نمی کنند
یکی زندگی می کند یکی تحمل
انسان ها شبیه هم تحمل نمی کنند
یکی تاب می آورد یکی می شِکند
انسان ها شبیه هم نمی شکنند
یکی از وسط دو نیم می شود دیگری تکه تکه
تکه ها شبیه هم نیستند
تکه ای یک قرن عمر میکند
تکه ای یک روز
.
اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین ۹۵
.
ﭘﺸﺖ ﻭﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻫﺎ، ﯾﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎیی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻭنه
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﻭﻥ ﺑﺎﺷﻪ
ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎﺷﻪ، ﺷﺎﯾﺪﻡ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ “ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ”
ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ اﻭﻥ ﺟــــﻨـﺲ ﺑﺎﺷــــﻪ!
.
اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین ۹۵
.
فرصت ها سخت به دست می آیند و زود از دست می روند
پس سعی کن از آنگونه انسان هایی باشی که برای گفتن احساساتت از هیچ کس و هیچ چیز ترسی نداشته باشی
شاید آن کسی که امروز هست، فردا نباشد

.
اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین ۹۵
.
چه ظریفانه است خلقت قلب آدمی
به اشاره ای می‌شکند
به لحنی می‌سوزد
برای دلی می‌میرد
به نگاهی جان می‌گیرد
و به یادی می‌تپد
.
اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین ۹۵
.
برای کفشی که همیشه پایت را میزند
فرقی نمیکند تـــــــــــو راهت را درست رفته باشی یا اشتباه
هر مسیری را با او همقدم شوی
باز هم دست آخر به تاول های پایت میرسی
آدم ها هم به کفش ها بی شباهت نیستند
آدمی که همیشه آزارت میدهد
هیچوقت نخواهد فهمید تـــــــو چه دردی را تحمل کردی تا با او همقدم باشی
.
اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین ۹۵
.
حرفها سه دسته اند
دسته ی اول: گفتنی ها
دسته ی دوم : نوشتنی ها
و دسته ی سوم : قورت دادنی ها
دو تای اول سبکت میکنند
سومی “سنــگــیـنـت”
.
اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین ۹۵
.
زلزله از شانه ها آغاز میشود
سیل از چشم
حریق از دل
آدمیزاد و این همه بلای طبیعی؟!
.
اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین ۹۵
.
مچاله ‌ات می‌‌کنند
بعد هی‌ می‌‌پرسند حواست کجاست؟
و هیچکس جز خودت نمی داند حواست پرت سادگیت شد
“امیر وجود”
.
اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین ۹۵
.
در عشق و دوست داشتن برای هم قفس نسازیم!
.
اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین ۹۵
.
از لیوان‌ها به لیوان شکسته فکر می‌کنی
از آدمها به کسی که از دست داده‌ای، به کسی که به دست نیاورده‌ای
همیشه چیزی که نیست بهتر است!
.
اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین ۹۵
.
سنگ ها شاید
ولی گنجشکها هیچوقت مفت نبودند
قلبشان همیشه میزد
.
.
ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻣﺒﺎﺵ ﺍﺯ ﻣﺮﻏﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﻪ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﺰﺩ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ
.
اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین ۹۵
.
ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺒﯿﻨﯽ
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ، ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ
ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ، ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺵ
ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭ
ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﭘﮋﻭﺍﮎ ﻧﯿﺴﺖ.
.
اس جمله نوشته متن فاز سنگین فروردین ۹۵
.
کسانی که گاهی به نعل می زنند و گاهی به میخ، بالاخره روزی چکش روی دست خودشان خواهد خورد.

مطالب مرتبط :

جملات نوشته استاتوس فاز سنگین اسفند ۹۴

اس ام اس نوشته متون فاز سنگین بهمن ۹۴

جملات متون نوشته فاز سنگین دی ۹۴

تکست نوشته متن فاز سنگین آذر ۹۴

اس ام اس جمله متن فاز سنگین مهر ۹۴

ارسال نظر به