متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت

ارسال شده در ۹ام اسفند ۱۳۹۴ با موضوع نوشته انرژی مثبت

متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت

متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت

.
با هم باشید اما بگذارید در با هم بودن شما فاصله ای باشد و بگذارید نسیم در میان شما بورزد
یکدیگر را دوست بدارید اما از عشق زندانی برای یکدیگر نسازید
بگذارید عشق جایی در ساحل روحتان باشد
پیمانه های یکدیگر را پر کنید اما از یک پیمانه ننوشید
از نان خود به یکدیگر ارزانی کنید اما از یک قرص نان نخورید
با هم بخوانید و برقصید و شادکام باشید اما به حریم تنهایی یکدیگر تجاوز نکنید
همچون تارهای عود باشید که جدا از هم اما با یک نوا مترنم میشوند
قلبهایتان را به هم هدیه کنید اما یکدیگر را به اسارت در نیاورید
زیرا تنها دستان زندگی است که بر قلبهای شما حاکم است
در کنار یکدیگر باشید اما نه چندان نزدیک زیرا ستونهای معبد دور از هم قرار دارند
و درخت بلوط و سرو در سایه یکدیگر رشد نمیکنند !

.
متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت
.
زندگی یک انعکاس است
هرآنچه میفرستید، باز میگردد
هر آنچه که میدهید، میگیرید
یادتان باشد زندگی یک انعکاس است
همیشه به سمت شما باز میگردد
پس همیشه خوبی کنید
.
متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت
.
صبح هــا که از خــواب بیــدار می شویــد
دستگاه عیب سنج و ایراد گیر وجودتان را از کار بیندازید
قول میدهم
خورشید درخشان تـــر
پرنده ها خـوش آوازتــر
مـــردم مهــــربـان تــر
و حتی کسب و کارتان پر برکت تر خواهد شد
.
متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت
.
زندگی بدون روزهای بد نمی شود
اما روزهای بد همچون برگ‌های پاییزی
باور کن که شتابان فرو میریزند
و در زیر پاهای تو اگر بخواهی استخوان می شکنند
و درخت استوار و مقاوم بر جای می ماند.
.
متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت
.
این که خسته می شویم و از نفس می افتیم و در زانوهایمان دردی حس می کنیم مساله ی نیست
مساله این است که بتوانیم زیر درختی کنار جوی آبی روی تخته سنگی در کنار هم بنشینیم و خستگی از تن و روح بتکانیم
خسته نشدن خلاف طبیعت ماست
همچنان که خسته ماندن
(نادر ابراهیمی)
.
متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت
.
زندگی دوختن شادی هاست
و به تن کردن پیراهن گلدار امید
.
متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت
.
ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﺮاﻱ ﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻧﮕﻪ ﺩاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
.
.
می شــود بعضی وقـت هــا هــوای تازه را نـه از پنجــره هــای باز
کـه از آدم هــای تـــازه گـرفت!
.
متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت
.
اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند است
هیچگاه حتی برای یک بار دیگر هم منفی فکر نمی کردید
.
متن حرف دلنوشته خودمونی ناب انرژی مثبت
.
انسان هــا عاشق شمــردن مشکلاتشان هستند امــا لـــذت هــایشان را نـمی شمارنــــد
اگر آنهــا را هم می شمردنــد همه می فهمیدنــد کـه هـر کـدام به انــدازه کـافی از زنــدگی لــذت بــرده انــد
حــواست بــاشد
حسـاب هـای اصلی زنــدگیـت را فـــرامـوش نـکنـی
برخی از این فراموشی هـا تحت هیچ شرایطی قابل جبران نیستند
همیـشـه
حساب نـعمت هـایت را داشتـه باش، نه مصیبت هایت
حساب داشتـه هـایت را داشتـه باش، نه بـاختـه هایت
حساب دوستـــــــانت را داشتـه باش، نه دشمنـــانت
حساب سلامتی ات را داشتـه باش، نه سکّه هــایت

مطالب مرتبط :

جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند ۹۴

نوشته خاص متون آرامبخش فاز پرانرژی بهمن ۹۴

متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش

تکست دلنوشته حرفهای پرانرژی فوق العاده

نوشته های استثنایی امیدبخش فاز مثبت آذر ۹۴

ارسال نظر به