جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند ۹۴

ارسال شده در ۱ام اسفند ۱۳۹۴ با موضوع نوشته انرژی مثبت

جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند 94

جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند ۹۴

.
به انگشت نخی خواهم بــــسـت
تا فـرامـوش، نگردد فــــــــــــردا
زندگی شیـــــرین است، زندگی باید کرد
گرچه دیر است ولی
کاسه ای آب به پشت سر لبخـــند بریزم ،شایــــــــــد
به سلامت ز سفــــــــر برگردد
بذر امـــــــید بکارم، در دل
لحظه را دریـــابم
من به بازار محــــــبت بروم فردا صبح
مهــــربانی خودم عرضه کنم
یک بغل عشـــــــق از آنجا بخرم
یاد من باشد فـــــــــردا حتما
به سلامی، دل همسایه ی خود شاد کنم
بگذرم از سر تقصیر رفیــــق
بنشینم دم در
چشم بر کوچه بدوزم با شــــــوق
تا که شاید برسد همسفــــــــری
ببرد این دل ما را با خود
و بدانم دیگر قهر هم چیز بدی است
یاد من باشد فردا حتما
باور این را بکنم، که دگر فرصت نیست
و بدانم که اگر دیر کنم ،مهلتی نیست مرا
و بدانم که شبی خواهم رفت
و شبی هست، که نیست، پس از آن فـــــــــردایی!
“فریدون مشیری”

.
جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند ۹۴
.
امروز را آغازی تازه بدان
چرا به چیزی که دیروز اتفاق افتاده، یا انجام شده فکر می کنی؟
زندگی رودخانه ای است که مدام به سمت آینده در جریان است
هیچ قطره ای از آن، دوبار از زیر یک پل رد نمی شود
کار را با روشی تازه انجام بده، بهتر از همیشه !
.
جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند ۹۴
.
احساس عشق نسبت به دیگران، هرگز به ما لطمه نمیـــزند
این انتظار عشق از دیگران است که روح ما را زخمی میکند
پس بی انتظار به دیگران عشق بورزیم.
.
جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند ۹۴
.
گاهى براى روزهاى تلخِ بى حوصلگى
یک بوسه
بوى خوش یک پیراهن
و یا شنیدن یک دوستت دارم ساده
یک جور خوبى حال آدم را عوض مى کند
و اینطور آدم مى فهمد
لذت دنیا داشتنِ کسى ست که دوست داشتن را بلد است
به همین سادگى
و سرمایه هر دلی، حرف هایی است که برای نگفتن دارد!
.
جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند ۹۴
.
برای دقیقه های سرد چای دم کن
در فنجانِ ثانیه های تلخ ، شکر بریز
شاید لحظه های دلخوشی آنقدر نباشد
که فرصت حتی یک تبسم را به نگاهمان وصله بزنند.
.
جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند ۹۴
.
می خواهم مثل قدیمی ها خوشبخت باشیم
یک خوشبختی ساده ی دوست داشتنی
که ایوان و عصرهای جمعه
تکیه دادن به یک صندلی
و زیر لب زمزمه کردن یک شعر
شنیدن صدای بازی بچه ها
صدا کردن نام نـــــــــو
جانم شنیدن های نـــــــــو
و هزاران حرف نگفته را
با یک نگاه با یک سکوت، گفتن
می خواهم تمام قانون های این زندگی های امروزه را
دور بیندازم
از نـو قدیمی شوم
و به مادربزرگ پیرم بگویم:
راست می گفتی جان دل
قدیمتر ها
“تعهــــد” حرمت داشت و “عشـــق” عشق بود.
.
جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند ۹۴
.
از شکست نترسید
شما بارها شکست خوردید حتی اگه یادتون نباشه :
اولین باری که سعی کردید راه بروید افتادید مگه نه ؟
اولین باری که سعی کردید شنا کنید داشتید غرق می شدید مگه نه ؟
اولین باری که سعی کردید توپ رو گل کنید به خارج رفت مگه نه ؟
نگران تعداد دفعات شکستتون نباشید نگران تعداد دفعاتی باشید که می تونستید سعی کنید ولی نکردید.
.
جملات متون انرژی مثبت امیدبخش اسفند ۹۴
.
اگر نمی توانی مدادی باشی که خوشبختی یک نفر را بنویسد
پس حداقل سعی کن پاک کنی باشی که غم کسی را پاک کند !
زندگی هنر نقاشی بدون پاک کن است
پس طوری زندگی کن که حسرت داشتن پاک کن را نخوری !
در مقابل سختی ها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند !
آدم های بزرگ قامتشان بلندتر نیست
خانه شان بزرگ تر نیست
ثروتشان بیشتر نیست
آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند.

مطالب مرتبط :

نوشته خاص متون آرامبخش فاز پرانرژی بهمن ۹۴

متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش

تکست دلنوشته حرفهای پرانرژی فوق العاده

نوشته های استثنایی امیدبخش فاز مثبت آذر ۹۴

متون استثنایی فاز مثبت روحیه بخش آبان ۹۴

ارسال نظر به