توصیه پند حکمت آموزنده فوق العاده عبرت آموز

ارسال شده در ۲۲ام بهمن ۱۳۹۴ با موضوع داستان آموزنده

توصیه پند حکمت آموزنده فوق العاده عبرت آموز

توصیه پند حکمت آموزنده فوق العاده عبرت آموز

.
لقمان حکیم به فرزند فرمود :
ای جان فرزند ، هزار حکمت آموختم که از آن چهارصد انتخاب کردم و از چهارصد ، هشت کلمه برگزیدم که جامع جمیع کلمات حکمت است.
فرزندم دو چیز را هیچ وقت فراموش مکن :
خدا را
مرگ را
دو چیز را همیشه فراموش کن :
خوبی که به هر کسی کردی
بدی که هرکس با تو کرد
و چهار چیز را نگهدار :
در مجلسی که وارد شدی زبان را
بر سر سفره ای که وارد شدی شکم را
بر در خانه ای که وارد شدی چشم را
بر نماز که ایستادی دل را …

.
توصیه پند حکمت آموزنده فوق العاده عبرت آموز
.
پند یک پدر پیر روی تخت بیمارستان درحال مرگ به فرزندش:
منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش و اشکهایت را با دستان خود پاک کن (همه رهگذرند)
زبان استخوانی ندارد ولی اینقدر قوی هست که بتواند به راحتی قلبی را بشکند (مراقب حرفهایت باش)
به کسانی که پشت سرت حرف میزنند بی اعتنا باش، آنها جایشان همانجاست دقیقا پشت سرت (گذشت داشته باش)
گاهی خداوند برای حفاظت از تو کسی یا چیزی را از تو میگیرد اصرار به برگشتنش نکن پشیمان خواهی شد (خداوند وجود دارد پس حکمتش را قبول کن)
عمر من ۸۰ سال بود اما چون ۸ دقیقه گذشت و به پایان میرود (تو این دقیقه های کم کسی را از دست خودت ناراحت نکن)
.
توصیه پند حکمت آموزنده فوق العاده عبرت آموز
.
نه سفیدی بیانگر زیبایی است و نه سیاهی نشانه زشتی
کفن سفید ترساننده است و کعبه سیاه اما محبوب و دوست داشنتی
انسان به اخلاقش است نه به مظهرش
قبل از اینکه سرت را بالا ببری و نداشته هات را به پیش خدا گلایه کنی نظری به پایین بینداز و داشته هات را شاکر باش
انسان بزرگ نمیشود جز به وسیله ی فکرش…

مطالب آموزنده :

داستان آموزنده فلسفی عمیق بهمن ۹۴

آزمایش جالب کنار گذاشتن محدودیت

داستانهای آموزنده از رفتارهای خاص گاندی

داستان بسیار زیبای معنی واقعی زندگی

داستان استثنایی حکمت روزی رسانی خداوند

ارسال نظر به