متون دلنوشته تکست عاشقانه خاطرات زیبا

ارسال شده در ۱۶ام بهمن ۱۳۹۴ با موضوع اس ام اس خاطرات

متون دلنوشته تکست عاشقانه خاطرات زیبا

متون دلنوشته تکست عاشقانه خاطرات زیبا

 .
خاطرات
همان سرباز مفقودالاثری ست که تا مردنش را باور میکنی
زنگ در را میفشارد…
.
متون دلنوشته تکست عاشقانه خاطرات زیبا
.
معتاد خاطرات که باشی
هرگز لنگ جنس نیستی
کافی است باران ببارد
قهوه تلخ باشد و آهنگ غمگین…
.
متون دلنوشته تکست عاشقانه خاطرات زیبا
.
امروز دوباره رد پایی از تو
تنهایی و خانه و صدایی از تو
برف آمده در شهر خدا رحم کند
در من گذر خاطره هایی از تو
.
متون دلنوشته تکست عاشقانه خاطرات زیبا
.
عکس ما را قٖاب کــن هرچند با گــرد و غــبار
تا که خوشبختی بداند خاطراتی داشتیم

.
.
“بیست طبقه” لاف بزرگی است برای مردن…
کافی ست از ایوان یک “خاطره” پایین بیفتی !
.
متون دلنوشته تکست عاشقانه خاطرات زیبا
.
ته مانده ی ذهنم
یک مُشت خاطرات در هم ریخته است
در مسیر باد می ایستم
مُشت خویش را می گشایم
باد ما را خواهد برد
به دور دست ها
چون قاصدکانِ رقصان
می چرخیم و می چرخیم
تا به پیراهنی،شانه ای
یا پشت پنجره ای دخیل بندیم
شاید کسی ما را آرزو کند!
و به باد بسپارد
چه تکرارِ خسته ای می شویم در فکر باد….
.
متون دلنوشته تکست عاشقانه خاطرات زیبا
.
ﻭﻗﺖ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺗﻠﺦ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ
ﯾﮏ ﻗﻬﻮﻩ ، ﻣﻦ ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ، ﻭ ﺗﻮ
ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﺕ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ
ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺕ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ
ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﺕ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ
ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ
ﯾﺎﺩﺕ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﻗﻬﻮﻩ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺩﮔﺮ ﺩﺍﺷﺖ!
.
متون دلنوشته تکست عاشقانه خاطرات زیبا
.
زیر لب میگویم : کجایی ؟
چشم در چشم ستارگان
دست در دست زمین
گوش سپرده تا صدای قدم هایت را در خاطراتم بار دگر بشنوم
در جاده ای تاریک دود سیگاری راهنمایم شده است
پیش به سوی خود
کاش هرچه زود تر برسم!
.
متون دلنوشته تکست عاشقانه خاطرات زیبا
.
ﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﯿﮕﺎﻩ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ
ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ
ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ
ﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﯿﮕﺎﻩ ﻧﻪ ﺁﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺘﻢ
ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺁﺭﺍﻡ
ﺭﻭﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺒﺎﺭﻡ
ﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﯿﮕﺎﻩ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺳﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ
ﮔﺎﻩ ﺑﯿﮕﺎﻩ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺑﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩوش خودم بردارم…
.
متون دلنوشته تکست عاشقانه خاطرات زیبا
.
یادها بی آنکه من بخوانمشان به سراغم می آیند
و مرا با خود می برند…
.
متون دلنوشته تکست عاشقانه خاطرات زیبا
.
در کوچه های خاطره
از ما فقط رد پایی به جای می ماند و بس…
.
متون دلنوشته تکست عاشقانه خاطرات زیبا
.
نگاه کن غروب که می شود
خاطرات نبض مرا می گیرند
تـــــــــو زنده می شوی و من می میرم
ای زیباترین حس دنیا
حالا که دوری
خیال و شب و تنهایی و باران
کدام یک مال من است؟

مطالب مرتبط :

دلنوشته متون زیبای خاطرات خاص عاشقانه

دلنوشته استثنایی ردپای خاطرات زندگی

دلنوشته و اس ام اس خاطرات عاشقانه ناب

ارسال نظر به