متون عاشقانه توصیه مهم زمان مناسب ازدواج

ارسال شده در ۴ام بهمن ۱۳۹۴ با موضوع مطالب کاربردی

متون عاشقانه توصیه مهم زمان مناسب ازدواج

متون عاشقانه توصیه مهم زمان مناسب ازدواج

.
زندگی ﺭﺍ
ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻦ
ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ، ﺻﺒﺮ ﮐﻦ
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺳﺎﻝ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ
ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺑﺪﻧﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺘﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺪﺍﻧﺪ
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﯼ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻗﺒﻼ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﯿﺴﺖ
ﻭ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﺁﻣﺪﻩ
ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﺶ ﺑﻮﺩﯼ
ﻭ ﺟﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻩ
و همیشه…

.
متون عاشقانه توصیه مهم زمان مناسب ازدواج
.
خطاهای انتخاب همسر…
سرعت بیش از اندازه در انتخاب همسر جایز نیست. نامزدی و آشنایی (در یک مدت زمانی معقول) بسیار موثر است.
بهتر است در سن خیلی پایین ازدواج نکنید. بگذارید به اندازه کافی شناخت پیدا کنید. (شناخت از نیازهای خود و همسرتان) مطمئن شوید که با چگونه شخصی قصد ازدواج دارید.
بیش از حد برای ازدواج اشتیاق نشان ندهید؛ به مشتاقان دیگر هم اجازه ندهید شما را به ازدواج زود هنگام و نسنجیده وادار کنند.
برای راضی کردن دیگران ازدواج نکنید. این شما هستید که با انتخاب صحیح سود می برید و یا با انتخاب نادرست ضرر می کنید.
قبل از اینکه کسی را از همه جهات نشناخته اید با او ازدواج نکنید.
با اشخاصی که با مسایل و مشکلات رفتاری و شخصیتی ادامه دار مواجه هستند ازدواج نکنید.
به خاطر ترحم با کسی ازدواج نکنید.
.
متون عاشقانه توصیه مهم زمان مناسب ازدواج
.
با کسی که از همراهی و دوستی با او خسته می شوید ازدواج نکنید.
به خاطر این که عاشق فردی شده اید با او ازدواج نکنید.
به خاطر تنهایی و درماندگی ازدواج نکنید.
دچار کوری جنسی نشوید و به خاطر گرسنگی جنسی ازدواج نکنید.
از ازدواج بعنوان راهی برای “اجتناب از بزرگ شدن” استفاده نکنید.
به خاطر احساس گناه ازدواج نکنید.
به خاطر پر کردن خلأهای عاطفی و احساسی و روحی خود ازدواج نکنید.
و در آخر به خاطر مسایل مادی ازدواج نکنید.

مطالب مرتبط :

توصیه ایده پیشنهادات جالب شروع روز خوب

سیزده روش راه حل برای تقویت حافظه

نکات فوق العاده ضروری برای بهتر شدن زندگی

متن واقعی علمی انرژی مثبت و منفی

ده ویژگی بد که خانمها ازش بدشون میاد

ارسال نظر به