نوشته خاص متون آرامبخش فاز پرانرژی بهمن ۹۴

ارسال شده در ۳ام بهمن ۱۳۹۴ با موضوع نوشته انرژی مثبت

نوشته خاص متون آرامبخش فاز پرانرژی بهمن 94

نوشته خاص متون آرامبخش فاز پرانرژی بهمن ۹۴

.
انسان های هم فرکانس همدیگر را پیدا می کنند
حتی از فاصله های دور
از انتهای افق‌های دور و نزدیک
انگار جایی نوشته بود که اینها باید در یک مدار باشند
یک روزی
یک جایی است که باید با هم ، برخورد کنند
آنوقت میشوند همدم، میشوند دوست، میشوند رفیق
اصلا میشوند هم شکل
مهرشان آکنده از همه
حرفهایشان میشود آرامش
خنده شان، کلامشان می نشیند روی طاقچه دلتان
نباشند دلتنگشان میشوی
هی همدیگر را مرور می کنند
از هم خاطره می سازند
مدام گوش بزنگ کلمات و ایده ها هستند
و یادمان باشد
حضور هیچکس اتفاقی نیست…

.
نوشته خاص متون آرامبخش فاز پرانرژی بهمن ۹۴
.
صبح هــا که از خــواب بیــدار می شویــد
دستگاه عیب سنج و ایراد گیر وجودتان را از کار بیندازید
قول میدهم
خورشید درخشان تـــر
پرنده ها خـوش آوازتــر
مـــردم مهــــربـان تــر
و حتی کسب و کارتان پر برکت تر خواهد شد…
.
نوشته خاص متون آرامبخش فاز پرانرژی بهمن ۹۴
.
مولانا می گوید :
گشاده دست باش
جاری باش
كمك كن … مثل رود
با شفقت و مهربان باش … مثل خورشید
اگر كسی اشتباه كرد آن را بپوشان … مثل شب
وقتی عصبانی شدی خاموش باش … مثل مرگ
متواضع باش و كبر نداشته باش … مثل خاك
بخشش و عفو داشته باش … مثل دریا
و اگر می خواهی دیگران خوب باشند
خودت خوب باش … مثل آینه …
.
نوشته خاص متون آرامبخش فاز پرانرژی بهمن ۹۴
.
بیا گاهی به خودت دروغ بگو
چند دروغ ساده
مثل من خوبم
آرامم، خوشحالم
بیا گاهی اشتباه کن اشتباه بنویس
خواهر، خواستن، خواهش را بدون ” واو ” بنویس!
ترس را با هر ” ط/ت ” که دوست داشتی بنویس!
و ببین که آب از آب تکان نمی خورد!
که زندگی راه خودش را می رود!
که چرخ زندگی با اشتباه تو نمی ایستد
اصلا بیا گاهی خودت را به کوچه علی چپ بزن!
توی کوچه علی چپ قدم بزن!
راه برو سوت بزن!
نگو یکبار باختم تعطیل!
دیگر بازی نمی کنم!
زندگی با این باختن ها…
این افتادن ها
زمین خوردن هاست که زندگی می شود!
خطر کن بی پروا
سر چیزهای بزرگ زندگی!
کارت، اعتبارت، جانت حتی، این همه احتیاط که چه؟
که خط نیفتد روی شیشه دلت؟؟؟
بیا یک بار بی هدف، بی نقشه، بی قطب نما راه بیفت، بی توشه حتی، برو بباز!
نترس، بازی کن، آن قدر تا چیزی برای باختن نماند!
تا از دست دادن عادت شود و باختن پالایش روح…
باور کن زمین خوردن جزءی از زندگیست!
بازی کن…
.
نوشته خاص متون آرامبخش فاز پرانرژی بهمن ۹۴
.
ﻳﮏ ﻭﻗﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻨﺸﻴﻦ ﻭ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﮑﻮﺕ ﻫﺎﻳﺖ
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﺖ…
ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﻫﺎﻳﺖ…
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ…
ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ…
ﮔﺎﻫﻲ ﻳﮏ ﺟﺎﻱ ﺩﻧﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ
ﮔﺎﻫﻲ ﻳﮏ ﺟﺎﻱ ﺷﻠﻮﻍ
ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻦ
ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻠﻮﻏﻲ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ
ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﻱ ﭼﻮﺑﻲ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ
ﺩﻝ ﻣﺸﻐﻮﻟﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ﺣﺲ ﮐﻦ
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻲ ﭼﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺱ…
.
نوشته خاص متون آرامبخش فاز پرانرژی بهمن ۹۴
.
فقط يكبار فرصت زندگى كردن هست
حواست باشد به اين روزهايى كه ديگر برنمى گردند
حواست باشد به كوتاهى زندگى…
.
نوشته خاص متون آرامبخش فاز پرانرژی بهمن ۹۴
.
محبت تجارت پاياپاي نيست
چرتکه نندازيم که من چه کردم و در مقابل تو چه کردي
بي شمار محبت کنيم
حتي اگر به هر دليلي کفه ترازوي ديگران سبکتر بود…

مطالب مرتبط :

متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش

تکست دلنوشته حرفهای پرانرژی فوق العاده

نوشته های استثنایی امیدبخش فاز مثبت آذر ۹۴

متون استثنایی فاز مثبت روحیه بخش آبان ۹۴

متون زیبای تفسیر درست زندگی

ارسال نظر به