متون استثنایی دلنوشته جذاب صمیمی خداوند

ارسال شده در ۲۴ام دی ۱۳۹۴ با موضوع اس ام اس خداوند

متون استثنایی دلنوشته جذاب صمیمی خداوند

متون استثنایی دلنوشته جذاب صمیمی خداوند

.
پروردگارا
پناهم باش تا مظلوم روزگار نباشم !
رهایم نکن تا اسیر دست روزگار نگردم !
یاورم باش تا محتاج روزگار نباشم !
بال و پرم باش تا که مصلوب این روزگار نگردم !
همدمم باش تا که تنهای روزگار نباشم !
کنارم بمان تا که بی کس روزگار نگردم !
مهربانم بمان تا به دنبال روزگار نامهربان نباشم !
عاشقم بمان تا عاشق این روزگار پست و بی حیا نگردم !
و خدایم باش تا بنده این روزگار نباشم !
.
متون استثنایی دلنوشته جذاب صمیمی خداوند
.
خداوندا
پناه بر تو از لغزشهای ناگهانی
پناه بر تو از رسواییهای آن جهانی…
.
متون استثنایی دلنوشته جذاب صمیمی خداوند
.
یا رب
هنگامی که ثروتم دادی، خوشبختی ام را نگیر
هنگامی که توانایی ام دادی، عقلم را نگیر
هنگامی که مقامم دادی، تواضعم را نگیر
آنگاه که تواضعم دادی، عزتم را نگیر
وقتی قدرتم دادی، عفوم را نگیر
هنگامی که تندرستی ام دادی، ایمانم را نگیر
و آنگاه که فراموشت کردم، فراموشم مکن…

.
متون استثنایی دلنوشته جذاب صمیمی خداوند
.
خدایا
گاهی وقتها
مثل دیشب، مثل امشب
که هوای روزگارم ابری
هوای چشمانم بارانی
و هوای قلبم طوفانی ست
نوازشم کن
تا نترسم از تنهایی
و به یاد بیاورم که چون تو خدایی دارم
خدایا
ذهنم پریشان
جسمم خسته
قلبم بی قرار
و افکارم شوریده است
و خود درمانده  و بی کسم…
پس رشته زندگی ام را به دستهای امن تو می سپارم تا یاری ام کنی…
و زورق وجودم را به ساحل آرامش برسانی
آنگاه که با تو ام
طوفان میخوابد و آرامش حکمفرما میشود
الهی همیشه به تو
به لطف و کرم و مهربانیت
محتاجم
و این روزها و شبها محتاج ترم…
.
متون استثنایی دلنوشته جذاب صمیمی خداوند
.
الهى مرا محرم راز کن
در معرفت بر دلم باز کن
دلى ده که باشد شناساى تو
زبانى که بستاید آلاى تو
چو با من در اول کرم کرده اى
به فضل خودم محترم کرده اى
در آخر همان کن که کردى نخست
که در هر دو حالت امیدم به توست
مدر پرده من که بى پرده ام
به رویم میار آن چه من کرده ام
اگر من گنهکارم اى کردگار
تو آمرزگارى و پروردگار
سراپاى من گرچه آلایش است
امیدم ز عفو تو، بخشایش است
(حسام خوسفى)
.
متون استثنایی دلنوشته جذاب صمیمی خداوند
.
خدایا
مرا هزار امید است و هر هزار تویی…
.
متون استثنایی دلنوشته جذاب صمیمی خداوند
.
رویم نمی شود که بگویم مرا ببخش
با این همه گناه ولیکن خدا ببخش
شاید دلت گرفته ازین توبه های سست
این بار چندمین ولی آخر بیا ببخش
ای مهربان عرش نشین ای همیشه خوب
این بنده ی به خاکِ غم افتاده را ببخش
شاید چنان بدم که نمی خواهی ای عزیز!
از جرم هام بگذری، اما چرا؟ ببخش
حالا تو هستی و من و تصمیم آخرت
یا غرق کن درون عذابم…و یا ببخش
کوه گناه خالص و خوبی همه ریا
رویم نمی شود که بگویم مرا ببخش
(علی اصغر ذاکری نسب)
.
متون استثنایی دلنوشته جذاب صمیمی خداوند
.
ای که مرا خوانده ای
راه نشانم بده !
.
متون استثنایی دلنوشته جذاب صمیمی خداوند
.
ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی
جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی
به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت
که هر که را تو بگیری ز خویشتن برهانی
مرا مپرس که چونی به هر صفت که تو خواهی
مرا مگوی که چه نامی به هر لقب که تو خوانی
چنان به نظره اول ز شخص می‌ببری دل
که باز می‌نتواند گرفت نظره ثانی
تو پرده پیش گرفتی و ز اشتیاق جمالت
ز پرده‌ها به درافتاد رازهای نهانی
بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد
تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی
چو پیش خاطرم آید خیال صورت خوبت
ندانمت که چه گویم ز اختلاف معانی
مرا گناه نباشد نظر به روی جوانان
که پیر داند مقدار روزگار جوانی
تو را که دیده ز خواب و خمار باز نباشد
ریاضت من شب تا سحر نشسته چه دانی
من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم
تو می‌روی به سلامت سلام من برسانی
سر از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد
اسیر خویش گرفتی بکش چنان که تو دانی
.
متون استثنایی دلنوشته جذاب صمیمی خداوند
.
یکی رفت و
یکی موند و
یکی از غصه هاش خوند و
یکی برد و
یکی باخت و
یکی با قسمتش ساختو
یکی رنجید
“یکی بخشید”
یکی از آبروش ترسید
یکی بد شد
یکی رد شد
یکی پابند مقصد شد
تو اما باش
خدا اینجاست…

مطالب مرتبط :

اس ام اس تکست صحبت خودمونی با خدا

متون خاص خواندنی درددل مناجات با خدا

حرفهای ساده خودمونی و دلنوشته برای خدا
اس ام اس و نوشته و شعر درد دل با خدا
نوشته استثنایی مکالمه انسان خاکی و خدا

ارسال نظر به