متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش

ارسال شده در ۲۱ام دی ۱۳۹۴ با موضوع نوشته انرژی مثبت

متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش

متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش

.
بیرون هیچ خبری نیست
بیرون از خانه
بیرون از شهر
بیرون از خود
اتفاقات همانجا که هستی می افتتد…
.
متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش
.
افرادی که انرژى مثبت دارند،
اغلب مهربان و با عاطفه هستند
به زمین و زمان مهربانی می کنند،
غصه دارند اما آن را قصه نمی کنند تا خُلق مردم را تنگ نکنند، اغلب افرادى خوش سیما و خوش خُلقند
دنبال نقاط مثبت هستند
در برابر ناملایمات خم به ابرو نمی آورند
این افراد در بلند مدت نیرویی بدست می آورند که از همه لحاظ مورد قبول اطرافیان هستند و به قول روانشناسان “کاریزما ” دارند.
تقدیم به دوستان پر از انرژی مثبت…

.
متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش
.
توقع زیادی نیست گذر از کوچه آرامش
فقط باید قدم برداری و راهی شوی لحظــات آبی زندگی را…
.
متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش
.
نبخشیدن باعث کوچک شدن افق نگاهت  و پرشدن فضای ذهنت از چیزهایی میشود که هیچ نیازی به آنها نداری
می بخشی چون به اندازه کافی قوی هستی که درک کنی همه آدم ها ممکن است خطا کنند
بخشیدن هدیه ای است که تو به خودت میدهی
به خاطر بسپار که آدم های ضعیف هرگز نمی توانند ببخشند
بخشیدن خصلت آدم های قوی است
بخشیدن یک اتفاق لحظه ای هم نیست
فقط قدرتمندها می بخشند
پس قوی بودن را انتخاب کن…
.
متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش
.
گاه بــرای رهــا شدن از زخم های زنــدگی باید بخشید و گذشت
میدانم که بخشیدن کسانیکه از آنها زخم خورده ایم سخت ترین  کار دنیاست ولی تا زمانیکه هر صبح چشمان خود را با کینه باز کنیم و آدمهای خاطراتِ تلخ را زنـــده نگه داریم و در ذهن خــود هــر روز محاکمـه شـان کنیـم، رنـگ آرامش را نخــواهیــم دیـــد
گاه بایـد چشم هــا را بست و از کنار تمام بــد بـودنهــا نیـز گـذشت
شایــد اینگـونـه آرامش را بـه خــودمـان هــدیـه بـدهیـــم…
.
متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش
.
همه چیز بستگی به حال و هوای دلت داره
حال دلت که خوب باشد
آدمها همه شان دوست داشتنی اند
حتی چراغ قرمز هم برایت مکثی دوست داشتنی می شود که لحظه ای پا از روی پدال برداری و بتوانی فکر کنی به امروزت که با دیروزت چقدر فرق داشتی؟!
حال دلت که خوب باشد
می شوی همبازی بچه ها
برای عزیزانت همیشه وقت داری
و یک دنیا مهربانی در چهره ات نهفته است
و چقدر لذت دارد که آدم حال دلش خوب باشد…
.
متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش
.
ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰﻡ:
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻟﻄﻔﺎ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺭﺍ
ﻧﻤﻴﮕﻮﻳﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﻳﺰ
ﺍﻣﺎ ﻗﺎﺏ ﻧﮑﻦ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺩﻟﺖ
ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺷﺪ
ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻴﺨﻮﺭﻱ
ﺯﺧﻢ ﺑﺮﻣﻴﺪﺍﺭﻱ
ﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﻴﮑﺸﻲ
ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ:
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﻱ ﮐﺴﻲ ﺩﻟﮕﻴﺮ ﺷﻮ… ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺴﻲ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﻟﮕﺮﻡ…
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﻟﺴﺮﺩ ﻣﺒﺎﺵ
ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ؟
ﺷﺎﻳﺪ در آینده… ﺭﻭﺯﻱ… ﺳﺎﻋﺘﻲ… ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺶ ﺭﺍ ﻣﻴﮑﺮﺩﻱ
ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻦ ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ❤ ﺑﺴﭙﺎﺭ
ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻗﻮﻱ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ
ﺩﺭ ﺁﻳﻨﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ
ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻲ
ﻫﻴﭽﮑﺲ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﺳﺖ…
.
متون استاتوس نوشته انرژی مثبت آرامبخش
.
سـلـام بـر قـلـب هـایی کـه جـز دوسـت داشتـن چیزی نیاموخته اند
ســلـام بـر روح هـای پـاکی کـه جـز سـادگی قـالـب دیـگـری نـدارنـد
ســـلـام بـر تــن هـایی کـه مـحـبـت لباس آنهاست
سلام بر نگاههایی که صداقت زیـنـتـشان است
ســــلـام بـر مـهـر و تـواضـع آدمـی کـه بـالاترین سـرمـایه اوسـت…

مطالب مرتبط :

تکست دلنوشته حرفهای پرانرژی فوق العاده

نوشته های استثنایی امیدبخش فاز مثبت آذر ۹۴

متون استثنایی فاز مثبت روحیه بخش آبان ۹۴

متون زیبای تفسیر درست زندگی

حرفهای باحال پرانرژی باحال مثبت آبان ۹۴

ارسال نظر به