دوبیتی زیبا شاعرانه عاشقانه استثنایی دی ۹۴

ارسال شده در ۱۶ام دی ۱۳۹۴ با موضوع شعر دوبیتی

دوبیتی زیبا شاعرانه عاشقانه استثنایی دی 94

دوبیتی زیبا شاعرانه عاشقانه استثنایی دی ۹۴

.
ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮ
ﻧﻬﺎﻥ ﻭ ﺑﻲ ﺍﺛﺮ ﮔﺮﺩﻡ
ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﺩ ﺷﻴﺮﻳﻨﺶ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺑﺎﺷﻢ
ﭼﻨﺎﻥ ﻟﺒﺮﻳﺰﻡ ﺍﺯ ﻋﺸﻘﺶ
ﺷﺮﺍﺏ ﺗﻠﺦ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺴﺖ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
ﻣﺮﺍ ﻣﺨﻤﻮﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺮﺩ
.
دوبیتی زیبا شاعرانه عاشقانه استثنایی دی ۹۴
.
گاهی از دوزخ چشمانِ تو می سوزد دل
گاهی از سردی چشمانِ تو یخ می بندد
لبِ خاکستری و بی جانم
گاهی از بازی این دُرِّ گران می خندد
.
دوبیتی زیبا شاعرانه عاشقانه استثنایی دی ۹۴
.
از آتش چشمانِ سیاهت ای دوست
بره ام، بره ی بریان شده ام
خواب آشفته ی چشمان تو را می بینم
که اسیرِ تب و هذیان شده ام
.
دوبیتی زیبا شاعرانه عاشقانه استثنایی دی ۹۴
.
ﺁﻧﮑﻪ ﺑﯽ ﺑﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ ﺟﺎﻥ ﻣﺮﺍ ﻣﺴﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻭﺁﻧﮑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﻟﻢ ﺩﺳﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻭﺁﻧﮑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮﺭﻡ ، ﺟﺰ ﺑﺴﺮ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺭﻡ
ﻭﺁﻧﮑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﺍﻡ ﺍﺷﮑﺴﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

.
دوبیتی زیبا شاعرانه عاشقانه استثنایی دی ۹۴
.
ﺯ ﺟﻔﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ
ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺎﺩ ﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ
ﺩﻟﻢ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﺁﻥ ﮔﻨﺠﺸﮑﮑﯽ ﺷﺪ
که ﺑﺎﻟﺶ ﺭﺍ ﺯ ﺑﻐﻀﺶ ﺑﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ
.
دوبیتی زیبا شاعرانه عاشقانه استثنایی دی ۹۴
.
ﺧﻮﺵ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ ﻣﯿﺮﻭﯼ ، ﺍﯼ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻥ ، ﺑﯽ ﻣﻦ ﻣﺮﻭ
ﺍﯼ ﺣﯿﺎﺕ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ، ﺩﺭ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺑﯽ ﻣﻦ ﻣﺮﻭ
ﺍﯼ ﻓﻠﮏ ﺑﯽ ﻣﻦ ﻣﮕﺮﺩ ﻭ ﺍﯼ ﻗﻤﺮ ﺑﯽ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺏ
ﺍﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﯽ ﻣﻦ ﻣﺮﻭﯼ ﻭ ﺍﯼ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﯽ ﻣﻦ ﻣﺮﻭ
.
دوبیتی زیبا شاعرانه عاشقانه استثنایی دی ۹۴
.
چاره عشق سکوت است که بلوا نشود
مشت عاشق ابدا پیش کسی وا نشود
درسکوت است که پروانه بماند باشمع
گرچه سوزد دهنش باز به شکوا نشود
.
دوبیتی زیبا شاعرانه عاشقانه استثنایی دی ۹۴
.
شــب بود و نسیم بود و باغ و مهتاب
مــــن بــودم و جـويـبار و بـيــدارى آب
ويــــن جمله مرا به خامشی می گفتند
كــيــن لحظه ی ناب زنــدگــى را دریاب
.
دوبیتی زیبا شاعرانه عاشقانه استثنایی دی ۹۴
.
چرا با آنکه مي دانم نصيب من نخواهی شد
چنان با تار و پود دل برايت خانه می سازم
همين امروز يا فردا تورا از دست خواهم داد
چگونه بگذرم از تو بگويم هر چه بادا باد
.
دوبیتی زیبا شاعرانه عاشقانه استثنایی دی ۹۴
.
شبی به یاد تو تا صبح گریه می کردم
به یاد آن شب سرد قرار ، در باران
و گونه های نمینی که اینچنین شده بود
شبیه سرخ و سپید انار در باران
(امیر طاهری)
.
دوبیتی زیبا شاعرانه عاشقانه استثنایی دی ۹۴
.
چاره عشق سکوت است که بلوا نشود
مشت عاشق ابدا پیش کسی وا نشود
درسکوت است که پروانه بماند باشمع
گرچه سوزد دهنش باز به شکوا نشود
.
دوبیتی زیبا شاعرانه عاشقانه استثنایی دی ۹۴
.
همه خفتند ومن دلشده را خواب نبرد
همه شب دیده من بر فلک استاره شمرد
شب همه عزیزان خوش ودر ارامش کامل
تا درودی دیگر در بامداد فردا .شبتان زیبا
.
دوبیتی زیبا شاعرانه عاشقانه استثنایی دی ۹۴
.
دنبال کسی باش که دنبال تو باشد
اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش
پرواز قشنگ است ولی بی غم ومنت
منت نکش از غیر و پرو بال خودت باش
.
دوبیتی زیبا شاعرانه عاشقانه استثنایی دی ۹۴
.
گفت اندیشه ی او با من و با من شدن است
کلبه ام آه ، ولی روشن از آن ماه نشد
آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت
هیمه بر آتشِ ما ریخت و همراه نشد

مطالب مرتبط :

دوبیتی ناب گلچین شده خواندنی آذر ۹۴

بهترین دوبیتی خاص استثنایی مهر ماه ۹۴

بانک شعرهای ناب کوتاه دوبیتی تیر ۹۴
اشعار زیبای سبک دوبیتی اردیبهشت ۹۴
اس ام اس دوبیتی زیبا و دلنشین اسفند ۹۳

ارسال نظر به