متن زیبای همانی باشیم که باید باشیم

ارسال شده در ۲۵ام آذر ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

متن زیبای همانی باشیم که باید باشیم

متن زیبای همانی باشیم که باید باشیم

.
دخترکم سه سالش بود، یا چهار سال.
تازه عقل‌رس شده بود؛ آن‌قدری که بفهمد گلو درد و بیمارستان، آخرش به آمپول ختم می‌شود قطعا؛ که شد.
گفتم: عزیزکم! آمپول درد داره، گریه هم داره، باید هم بهت بزنن. اگه دلت خواست یه کم گریه کن.
.
متن زیبای همانی باشیم که باید باشیم
.
این‌ها را در حالی می‌گفتم و اشک تازه‌ راه‌افتاده‌ی چشمش را پاک می‌کردم که پسرکی هفت، هشت ساله داشت توی اتاق تزریقات نعره می‌کشید و بالاتر از صدای او، صدای پدر و مادرش به گوش می‌رسید که به اصرار می‌گفتند: آمپول که درد ندارد پسرم، تو بزرگ شدی، مردهای بزرگ که گریه نمی‌کنند.
رفتیم و دخترکم آمپولش را زد و گریه‌اش را کرد و به در بیمارستان نرسیده، گریه‌اش تمام شد. رفتنی سرش را با یک نگاه عاقل اندر سفیهی برگردانده بود سمت پسرک که بغل مادرش ولو شده بود روی صندلی‌های انتظار.

.
متن زیبای همانی باشیم که باید باشیم
.
نزدیک به هفده سال است که زور می‌زنم دخترم هیچی را یاد نگیرد، همین یک چیز را یاد بگیرد که جایی که باید گریه کند، گریه کند. نریزد توی خودش، چون بزرگ شده یا چون آدم بزرگ‌ها گریه نمی‌کنند. (عجب دروغ بزرگی!)
که یاد بگیرد جایی که باید فریاد بزند، فریاد بزند.
که وقتی که باید عصبانی باشد، عصبانی باشد. نشود تندیس صبر و شکیبایی که خون خونش را بخورد ولی به همه لبخند احمقانه‌ تحویل بدهد.
یاد بگیرد وقتی نمی‌خواهد کسی بماند، حالی طرف کند که نباید بماند و وقتی نمی‌خواهد کسی برود،‌ داد بزند: آهای! نمی‌خواهم بروی.
.
متن زیبای همانی باشیم که باید باشیم
.
دارم زور می‌زنم دخترم را جوری بزرگ کنم که ما را بزرگ نکردند.
جوری که یادش نرود آدم است و آدم همانی است که هم گریه می‌کند، هم داد می‌زند، هم خشمگین می‌شود و هم تا آخر عمرش مدیون خودش است اگر همان‌جا، همان‌وقت، به همان‌کس، همان حرفی را که باید بزند، نزند!

مطالب مرتبط :

نوشته محشر اوشو درباره راز عشق

نوشته خاص دوستان آدمهای خوب زندگی

نوشته های زیبای معنی واقعی خوب بودن

دنیای خاص آدمهای اطراف زندگی ماها

نوشته خاص و استثنایی زیباترین انسانها
متن و دیالوگ خاص برای آدمهای خاص
نوشته های فاز سنگین سادگی و انسانیت

ارسال نظر به