بهترین زیباترین شعرهای عاشقانه آذر ۹۴

ارسال شده در ۲۲ام آذر ۱۳۹۴ با موضوع شعر

بهترین زیباترین شعرهای عاشقانه آذر 94

بهترین زیباترین شعرهای عاشقانه آذر ۹۴

.
پروانه را شکایتی از جور شمع نیست
عمریست در هوای تو میسوزم و خوشم
خلقم به روی زرد بخندند و باک نیست
شاهد شو ای شرار محبت که بی‌غشم
باور مکن که طعنه‌ی طوفان روزگار
جز در هوای زلف تو دارد مشوشم
سروی شدم به دولت آزادگی که سر
با کس فرو نیاورد این طبع سرکشم
دارم چو شمع سر غمش بر سر زبان
لب میگزد چو غنچه‌ی خندان که خامشم
هر شب چو ماهتاب به بالین من بتاب
ای آفتاب دلکش و ماه پری‌وشم

.
بهترین زیباترین شعرهای عاشقانه آذر ۹۴
.
هر چه کنی بکن ولی از بر من سفر مکن
یا که چو می روی مرا وقت سفر خبر مکن
گر چه به غم ستاده ام نیست توان دیدنم
شعله مزن بر آتشم از بر من گذر مکن
روز جدایی ات مرا یک نگه تو می کشد
وقت وداع کردنت بر رخ من نظر مکن
دیده به در نهاده ام تا شنوم صدای تو
حلقه به در بزن مرا عاشق در به در مکن
هر چه که ناله می کنم گوش به من نمی کنی
یا که مرا ز دل ببر یا ز برم سفر مکن
(مهدی سهیلی)
.
بهترین زیباترین شعرهای عاشقانه آذر ۹۴
.
ای پریچهره که آهنگ کلیسا داری
سینه مریم و سیمای مسیحا داری
گرد رخسار تو روح القدس آید به طواف
چو تو ترسابچه آهنگ کلیسا داری
آشیان در سر زلف تو کند طایر قدس
که نهال قد چون شاخۀ طوبا داری
پای من در سر کوی تو به گِل رفت فرو
گر دلت سنگ نباشد گِل گیرا داری
دگران خوشگل یک عضو و تو سر تا پا خوب
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری
(شهریار)
.
بهترین زیباترین شعرهای عاشقانه آذر ۹۴
.
با همین دست، به دستان تو عادت کردم
این گناه است ولی جان تو عادت کردم
جا برای من گنجشک زیاد است، ولی
به درختان خیابان تو عادت کردم
گرچه گلدان من از خشک شدن می‌ترسد
به ته خالی لیوان تو عادت کردم
دستم اندازه‌ی یک لمس بهاری سبز است
بس‌که بی‌پرده به دستان تو عادت کردم
مانده‌ام آخر این شعر چه باشد انگار
به ندانستن پایان تو عادت کردم
(علی اکبر رشیدی)
.
بهترین زیباترین شعرهای عاشقانه آذر ۹۴
.
شنیدم شمع با پروانه میگفت:
که جای بال تو آغوش من نیست
ترا و خویشتن را هر دو سوزم
مر…ا تا چاره ای جز سوختن نیست
خدا را دور شو ، دور از برمن
اگر بال تو سوخت تقصیر من نیست
به اتش گفت آن پروانه شوخ:
که من پروانه ام پروا ، نه ، دارم
خوشا امشب که جان پاک خود را
به خاک پایت ای جانان نثارم
.
بهترین زیباترین شعرهای عاشقانه آذر ۹۴
.
بگو به عقربه ها موقع دویدن نیست
که شب همیشه برای به سر رسیدن نیست
به خواب گفته ام امشب که از سرم بپرد
شبی که پیش منی، وقت خواب دیدن نیست
من از نگاه تو ناگفته حرف می خوانم
میان ما دو نفر گفتن و شنیدن نیست
.
بهترین زیباترین شعرهای عاشقانه آذر ۹۴
.
شمعیم و دلی مشعله‌افروز و دگر هیچ
شب تا به سحر گریهٔ جانسوز و دگر هیچ
افسانه بود معنی دیدار، که دادند
در پرده یکی وعدهٔ مرموز و دگر هیچ
حاجی که خدا را به حرم جست چه باشد
از پارهٔ سنگی شرف اندوز و دگر هیچ
خواهی که شوی باخبر از کشف و کرامات
مردانگی و عشق بیاموز و دگر هیچ
روزی که دلی را به نگاهی بنوازند
از عمر حساب است همان روز و دگر هیچ
زین قوم چه خواهی؟ که بهین پیشه‌ورانش
گهواره‌تراش‌اند و کفن‌دوز و دگر هیچ
زین مدرسه هرگز مطلب علم که اینجاست
لوحی سیه و چند بدآموز و دگر هیچ
(ملک الشعرا بهار)
.
بهترین زیباترین شعرهای عاشقانه آذر ۹۴
.
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻣﻦ ! ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ
ﺩﺭﺩﯼ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ
ﺁﺭﺍﻣﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ، ﺍﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﺯ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺺ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮ، ﭘﻠﮑﯽ ﺑﺰﻥ، ﺗﺎ ﻣﺴﺖ ﻭ ﺣﯿﺮﺍﻧﺖ ﮐﻨﻢ
ﺑﻨﺸﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻥ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪﺍﯾﺖ ! ﺧﻨﺪﻩ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺎﻩ ﺍﺭﺯﺍﻧﺖ ﮐﻨﻢ
ﺗﺮﺳﻮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﺳﺎﯼ ﻣﻦ ﻗﯿﺪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺰﻥ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻮ ﺗﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺻﻨﻌﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ
ﺳﯿﺎﺭﻩ ﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺗﻮ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﯿﻬﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ
ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﯼ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻭﻓﺎ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮﺏ ﻣﻦ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ افغاﻧﺖ ﮐﻨﻢ
ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﯾﻌﻘﻮﺏ ﺩﯾﺪﺍﺭﺕ ﺷﺪﻡ
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ
.
بهترین زیباترین شعرهای عاشقانه آذر ۹۴
.
ای آنکه مـــرا بــرده ای از یاد ، کجایی ؟
بیــگانه شدی ، دست مریـــزاد ، کجایی ؟
در دام تــوأم ، نیست مـــرا راه گـریـزی
من عاشق ایــن دام و تو صیّاد ، کجایی ؟
محبوس شدم گوشه ی ویـرانه ی عشقت
آوار غمت بـر ســـرم افتـــاد ، کجایی ؟
آســودگی ام ، زنــدگی ام ، دار و نـدارم
در راه تــو دادم همه بـر باد ، کجایی ؟
اینجا چه کنم ؟ ازکه بگیرم خبرت را ؟
از دست تــو و ناز تو فریاد ، کجایی ؟
دانم که مــرا بی خبـــری می کشد آخر
دیــــوانه شــدم خانه ات آباد ، کجایی ؟
(پریناز جهانگیر عصر)

مطالب مرتبط :

اشعار استثنایی درباره جقیقت وجود انسان

بانک شعرهای خاص خواندنی آذر ۹۴

بانک شعرهای استثنایی گلچین شده آبان ۹۴

سه شعر زیبای استثنایی سیمین بهبهانی

شعر استثنایی نشانه های آفرینش خداوند

گلچین زیبای شعرهای لطیف سهراب سپهری

شعر زیبا و ناب زندگی سهراب سپهری

ارسال نظر به