متون خاص تنهایی عاشقانه سنگین ۹۴

ارسال شده در ۷ام آذر ۱۳۹۴ با موضوع اس ام اس تنهایی

متون خاص تنهایی عاشقانه سنگین 94

متون خاص تنهایی عاشقانه سنگین ۹۴

.
ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﺯﻫــﺎ
ﺯﻝ ﻣـﯽ ﺯﻧـﻢ ﺗــﻮﯼ ﭼﺸـــﻤﺎﻧﻢ
ﺧـﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻬــــﺎﻧـﻪ ﻣـﯽ ﻛﻨــــﻢ ﺑـﺮﺍﯼ ﺧــﻨﺪﻳـﺪﻥ
ﻗــﺪﻡ ﻣـﯽ ﺯﻧــﻢ ﭘــﺎﺑﻪ ﭘــﺎﯼ ﺧـــﻮﺩﻡ

ﺩﺳـــﺘﻢ ﺩﺳـــﺖ ﺩﻳﮕــﺮﻡ ﺭﺍ ﻣـﯽ ﮔﻴــــﺮﺩ
ﺗــــﺎ ﮔـــــﻢ ﻧﺸـــــــــﻮﻡ
ﻣـــﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻬـــــــــــــــــﻤﻪ ﺗﻨﻬــــــﺎﻳﯽ…
.
متون خاص تنهایی عاشقانه سنگین ۹۴
.
مزرعه که درو شد کلاغ هم رفت
بیچاره مترسک احساسش را به کسى سپرده بود که براى نیازش “تنهاییش” را پر کرده بود !
.
متون خاص تنهایی عاشقانه سنگین ۹۴
.
ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺷﻨﯿﺪ
ﺑﻮﺩ ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻤﺎﻡ ﻫﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ
ﺑﻮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ…
.
متون خاص تنهایی عاشقانه سنگین ۹۴
.
هرسال که میگذرد
تنها تنهایی ام تکرار میشود در آیینه تمام قد زندگی…
.
متون خاص تنهایی عاشقانه سنگین ۹۴
.
تنهایی هیولای عجیبیست
روزهای هفته را می بلعد
غروب جمعه بالا میاورد…

.
.
تنهایی…تنها…تنهایی بود که تنهامون نذاشت…
.
متون خاص تنهایی عاشقانه سنگین ۹۴
.
همین که چمدانت را بر می داری
همه می پرسند می خواهی کجا بروی؟!
اما وقتی یک عمر تنهایی، هیچ کسی از تو نمی پرسد کجایی!
انگار همین چمدان لعنتی، تمام ترس مردم از سفر است…
هیچ کسی از تنهایی تو نمی ترسد!
.
متون خاص تنهایی عاشقانه سنگین ۹۴
.
تنهایی
بودن با کسیست که دیگر نیست.
.
متون خاص تنهایی عاشقانه سنگین ۹۴
.
زمان در تنهایی می دانی چگونه صرف می شود؟
از ترس آینده حالت به هم میخورد…
گذشته را بالا می آوری…
.
متون خاص تنهایی عاشقانه سنگین ۹۴
.
به دستانم خیره میشوم و تنهایی را بغض میکنم
من صبر میکنم
و تمام می شوم
و دنیا ادامه دارد
همینقدر چندش آور…
.
متون خاص تنهایی عاشقانه سنگین ۹۴
.
ﺩﺭﯾﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﺍﺳﺖ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ
ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﺪﻩ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﺑﺰﻧﯿﻢ
ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻏﺮﻕ ﺷﻮﯾﻢ…
.
متون خاص تنهایی عاشقانه سنگین ۹۴
.
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻟﯿﻮﺍﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ
ﻣﺜﻞ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺍﻣﺎ
ﻣﺜﻞ ﺣﺒﺎﺑﯽ ﺭﻭﯼ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻧاﺒﻮﺩ ﺷﻮﺩ
ﯾﺎ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺣﺒﺎﺏ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ !
.
متون خاص تنهایی عاشقانه سنگین ۹۴
.
تنهایی چای را سرد میکند…
غصه را بزرگ…
روز و شبها را طولانی…
آدم را پیر…
تنهایی  زندگی را خراب میکند !
.
.
گاه آدمی تنهاتر از آن است که سکوتش می گوید!
.
متون خاص تنهایی عاشقانه سنگین ۹۴
.
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺣﺠﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺩﺭ ﻭ ﭘﯿﮑﺮﯼ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺖ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

مطالب مرتبط :

متون دلنوشته تنهایی عاشقانه پاییز ۹۴

دیالوگ متن نوشته خاص موضوع تنهایی
متن و دلنوشته احساسی دنیای تنهایی و عشق
اس ام اس و نوشته زیبای تنهایی بهمن ۹۴

ارسال نظر به