نوشته های استثنایی امیدبخش فاز مثبت آذر ۹۴

ارسال شده در ۳ام آذر ۱۳۹۴ با موضوع نوشته انرژی مثبت

نوشته های استثنایی امیدبخش فاز مثبت آذر 94

نوشته های استثنایی امیدبخش فاز مثبت آذر ۹۴

.
زندگی را می گویم
اگر بخواهی از آن لذت ببری ، همه چیزش لذت بردنی است …
اگر بخواهی از آن رنج ببری ، همه چیزش رنج بردنی است …
کلید لذت و رنج دست توست … !
.
نوشته های استثنایی امیدبخش فاز مثبت آذر ۹۴
.
همه چیز بستگی به حال و هوای دلت دارد
اگر حال دلت خوب باشد
هوا آنقدرا هم آلوده نیست
از پس اجاره خانه هم می شود برآمد
و بیماری عزیزت کمتر آزارت می دهد و با یک دعا، ته دلت قرص می شود و آرام می گیری
اگر حال دلت خوب باشد
فکر پریشانی طوفان دیشب آزارت نمی دهد و به بارش دل انگیز بعد از آن فکر می کنی
حال دلت که خوب باشد آدمها همه شان دوست داشتنی اند و بدون منت می توانی ببخشی
حتی چراغ قرمز هم برایت مکثی دوست داشتنی می شود که لحظه ای پا از روی پدال برداری و بتوانی فکر کنی به امروزت که با دیروزت چقدر فرق داشتی؟!
و کاش بشود همیشه که آدم حال دلش خوب باشد…

.
نوشته های استثنایی امیدبخش فاز مثبت آذر ۹۴
.
هر چه در زندگی بیشتر شاد باشی؛ درهای موفقیت بیشتری به رویت باز می شود. و موهبت های بیشتری نصیبت می شود…
فقط خودت مسئول زندگی ات هستی.
وقتی فرکانس ذهن خود را بر شادی و امید تنظیم کنی؛ نیرومندترین انرژی کائنات هم قادر نیست آن را از تو پس بگیرد…
.
نوشته های استثنایی امیدبخش فاز مثبت آذر ۹۴
.
هميشه همه چيـــز مثل قبــل بــاقی نـمی مـــاند …
حس هـای آدم ،نيـازهـايش ،دلبستـگی هـايش ، دوست داشتن هـايش، كينه و غم هـايش ،وقتی مدتی غـرقش هستی هيـچ چيـز را نمی بينی، فقط می خــواهی دو دستی بچسبی به حس آن روزهــــا ،  اما وقتی مدتی دور مى شوی ،وقتی به جـای اول شخص تبــديـل  می شـوی به ســوم شخـص و از دور همـه چيــز را نـگاه می كنی خـــودت را و تمـــام حس هـــا را …
از خـــودت می پــرسی اين من بــودم ؟ حـاضر بـــودم رنـج بـكشم ؟
گـاهی بــايــد دور شد ،بـايــد رفت بـالا ….
از آن دور به همــان اول شخص ، بـه خــودت نــگاه كنـی !!
ببينی اصلا جـايی كه ايـستـادی چـه شكلی ست!!
ببينی آن چيــزی كه بــر سرش می جنگی چقــدر خــوب است ؟؟
پـشيمـــانی نــــدارد ؟
از خـودتان دور شويد ، به خـودتان نگاه كنيد ،ببينيد ارزشش را دارد ؟
آدم هــا را به چه قيمتی كنـار خـود نـگه داشتـه ايـد؟
“هــر بـــودنـی بـــودن نيـست”
.
نوشته های استثنایی امیدبخش فاز مثبت آذر ۹۴
.
با خودت صادق باش و نگران حرفهای مردم نباش
تعریفی که دیگران از شما دارن دیدگاه خودشان است
سعی کن خودت، خودت را تعریف کنی!
.
نوشته های استثنایی امیدبخش فاز مثبت آذر ۹۴
.
دوست داشتن گاهی وقتها تحمل است
اینکه بتوانی با زخمهای زندگی هنوز سرپا ایستاده باشی
دوست داشتن گاهی وقتها ، زندگی ست
همانند سینه ای بدون نفس ، از مرگِ قلبِ بدون عشق آگاه باشی
دوست داشتن گاهی وقتها سنگین است
بسان سنگینیِ لیاقت دوست داشته شدن
و بعضی وقتها دوست داشتن حیاتی دیگر است
زنده نگه داشتن کسی درون ات
حتی با وجود این فاصله های دور…
.
نوشته های استثنایی امیدبخش فاز مثبت آذر ۹۴
.
زنـــدگـی بـاور می خــواهـــد آن هم از جنس امیــد
کـه اگــر سختـی راه بـه تـــو یـک سیــلی زد
یــک امیـــد قلبــی بـه تـــو بـگویــــد:
که “خــــدا” هست هنــــوز…
.
نوشته های استثنایی امیدبخش فاز مثبت آذر ۹۴
.
هنوز
چیزهای زیادی مانده است
نمی شود فهمید
کجای روزهایی که زندگی می کنیم
پنهان شده اند
دلخوشی های کوچک…

مطالب مرتبط :

متون استثنایی فاز مثبت روحیه بخش آبان ۹۴

متون زیبای تفسیر درست زندگی

حرفهای باحال پرانرژی باحال مثبت آبان ۹۴

متون نوشته فاز مثبت پرانرژی مهر ۹۴

نوشته های امیدبخش فاز مثبت شهریور ۹۴

متن و استاتوس انرژی مثبت ناب مرداد ۹۴
نوشته فاز انرژی مثبت روحیه بخش تیر ۹۴

ارسال نظر به