متون نوشته ها توصیه فلسفی آذر ۹۴

ارسال شده در ۳ام آذر ۱۳۹۴ با موضوع اس ام اس فلسفی

متون نوشته ها توصیه فلسفی آذر 94

متون نوشته ها توصیه فلسفی آذر ۹۴

.
حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای
گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای !
گفتمش احوال عمرم را بگو تا عمر چیست؟
گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای…
گفتمش آنان که میبینی بر او دل بسته اند؟!
گفت یا کورند یا مست اند یا دیوانه ای
(ابوسعید ابوالخیر)
.
متون نوشته ها توصیه فلسفی آذر ۹۴
.
صادق باش ، هنگامی که فقیری
ساده باش ، وقتی ثروتمندی
مودب باش ، وقتی در قدرتی
وسکوت کن ، هنگامی که عصبانی هستی …
.
.
انسان بودن، خود به تنهایی یک دین است که پیروان چندانی ندارد.
.
متون نوشته ها توصیه فلسفی آذر ۹۴
.
اگر خوب زندگی کنی لزوما شاد نمی شوی
اما اگر شاد باشی خوب زندگی خواهی کرد
.
.
دست نیافتنی ترین چیز
زمان از دست رفته است …

.
متون نوشته ها توصیه فلسفی آذر ۹۴
.
ﮔﻮﺗﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﺍﮔﺮ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺍﮔﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺘﯽ، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺍﮔﺮ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎ ﺯﺷﺘﯽ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﯿﺴﺘﯽ، ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﭘﯿﺮﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺍﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺳﻮﺍﺩ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﻣﻬﺮ ﻧﺪﺍﺭﯼ… ﻫﯿﭻ ﻧﺪﺍﺭﯼ…
.
متون نوشته ها توصیه فلسفی آذر ۹۴
.
ﺩﻭ ﺗﻌریف جدید و جالب ﮐﻪ خوب است به عمقش فکر کنیم :
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ، ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!!!
ﮐﯿﻨﻪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻫﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!!!
.
متون نوشته ها توصیه فلسفی آذر ۹۴
.
هرگاه کسی خشم داشت بدانید که : به نوازش و کلام مهرآمیزی نیازمند است
هرگاه کسی نومید بود آگاه باشید که : به کلماتی که سپاس او را ابراز کنند محتاج است
هرگاه کسی حسد می‌ورزید : نیاز دارد دیده شود
اگر کسی شاکی و گله مند بود : نیاز دارد شنیده شود
اگر کسی تلخ بود نیاز دارد : مهربانی دریافت کند ,,,
اگر کسی ستم می‌کند نیاز داشته است که : دوست داشته شود
اگر کسی بخل ورزد نیاز داشته است که : بخشیده شود
و همه‌ی این سایه‌ها در “روح و روان” ما نیاز دارند که : عشق بر آن‌ها چون باران ببارد، ببارد و ببارد.
.
متون نوشته ها توصیه فلسفی آذر ۹۴
.
کفش کودکی را دریا برد. کودک روی ساحل نوشت: دریای دزد …
آن طرف تر مردی که صید خوبی داشت روی ماسه ها نوشت: دریای سخاوتمند…
جوانی غرق شد مادرش نوشت: دریای قاتل …
پیرمردی مرواریدی صید کرد ، نوشت: دریای بخشنده
موجی نوشته ها را شست
دریا آرام گفت: به قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر میخواهی دریا باشی.
.
متون نوشته ها توصیه فلسفی آذر ۹۴
.
وقتی برای کسی کاری انجام می دهید از آنها انتظار محبت نداشته باشید
همه ما گاهی باید درختانی را بکاریم که هرگز زیر سایه آن نخواهیم نشست.
.
.
سعی نکنید حضورتان را به رخ بکشید
کاری کنید که غیاب‌تان احساس شود…
.
متون نوشته ها توصیه فلسفی آذر ۹۴
.
از تولد تا مرگ
از هستی تا نیستی
همه زندگی چیزی نیست جز دستی که می گیری!
.
متون نوشته ها توصیه فلسفی آذر ۹۴
.
فتح ستارگانی که هزاران فرسنگ با ما فاصله دارند با اولین قدم ممکن شده است
پس باید گام برداشت تا رسید.
.
متون نوشته ها توصیه فلسفی آذر ۹۴
.
بگــذار هر روز رویـــایی باشد بــاور نــکردنی
بگــذار هر روز عشـقی باشد دچــار شـدنی
بگــذار هر روز بهانه ای باشد حیـات بخشیدنی …

مطالب مرتبط :

صحبتهای آموزنده حاج محمد اسماعیل دولابی

اس ام اس جملات آموزنده عمیق آبان ۹۴

سخنان استثنایی آموزنده حضرت علی (ع)

متون جملات بسیار زیبای بزرگان تاریخ

تکست جمله نکات ناب فلسفی شهریور ۹۴

اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
اس ام اس و متن کوتاه فلسفی عالی تیر ۹۴

ارسال نظر به