اشعار استثنایی درباره جقیقت وجود انسان

ارسال شده در ۳ام آذر ۱۳۹۴ با موضوع شعر

اشعار استثنایی درباره جقیقت وجود انسان

اشعار استثنایی درباره جقیقت وجود انسان

.
مثنوی هفتاد “من” مولوی :
مَن اگر با مَن نباشم می شَوَم تنها ترین
کیست با مَن گر شَوَم مَن باشد از مَن ماترین
مَن نمی دانم کی ام مَن ، لیک یک مَن در مَن است
آن که تکلیف مَنَش با مَن مَنِ مَن ، روشن است
مَن اگر از مَن بپرسم ای مَن ای همزاد مَن !
ای مَن غمگین مَن در لحظه های شاد مَن !
هرچه از مَن یا مَنِ مَن ، در مَنِ مَن دیده ای
مثل مَن وقتی که با مَن می شوی خندیده ای
هیچ کس با مَن ، چنان مَن مردم آزاری نکرد
این مَنِ مَن هم نشست و مثل مَن کاری نکرد
ای مَنِ با مَن ، که بی مَن ، مَن تر از مَن می شوی
هرچه هم مَن مَن کنی ، حاشا شوی چون مَن قوی
مَن مَنِ مَن ، مَن مَنِ بی رنگ و بی تأثیر نیست
هیچ کس با مَن مَنِ مَن ، مثل مَن درگیر نیست
کیست این مَن ؟ این مَنِ با مَن زمَن بیگانه تر
این مَنِ مَن مَن کنِ از مَن کمی دیوانه تر ؟
زیر باران مَن از مَن پر شدن دشوار نیست
ورنه مَن مَن کردن مَن ، از مَنِ مَن عار نیست
راستی ! این قدر مَن را از کجا آورده ام
بعد هر مَن بار دیگر مَن ، چرا آورده ام ؟
در دهان مَن نمی دانم چه شد افتاد مَن
مثنوی گفتم که آوردم در آن هفتاد من !


.
اشعار استثنایی درباره جقیقت وجود انسان
.
تن آدمي شريفست به جان آدميت
نه همين لباس زيباست نشان آدميت
به حقيقت آدمي باش وگرنه مرغ باشد
که همين سخن بگويد به زبان آدميت
مگر آدمي نبودي که اسير ديو ماندي
که فرشته ره ندارد به مقام آدميت
رسد آدمي به جايي که بجز خدا نبيند
بنگر که تا چه حدست مکان آدميت
نه بيان فضل کردم که نصيحت تو گفتم
هم از آدمي شنيديم بيان آدميت
(سعدی)

مطالب مرتبط :

بانک شعرهای خاص خواندنی آذر ۹۴

بانک شعرهای استثنایی گلچین شده آبان ۹۴

سه شعر زیبای استثنایی سیمین بهبهانی

شعر استثنایی نشانه های آفرینش خداوند

گلچین زیبای شعرهای لطیف سهراب سپهری

شعر زیبا و ناب زندگی سهراب سپهری

شعرهای گلچین دل انگیز خواندنی مهر ۹۴

ارسال نظر به