آرشیو آذر ۱۳۹۴

تکست دلنوشته حرفهای پرانرژی فوق العاده

منتشر شده در ۲۷ام آذر ۱۳۹۴ با موضوع نوشته انرژی مثبت

تکست دلنوشته حرفهای پرانرژی فوق العاده

تکست دلنوشته حرفهای پرانرژی فوق العاده

.
ﻓﺪﺍاااااﯼ ﺳﺮﺕ
ﺍﮔﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻤﯿﺎﺩ
ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺮﻓﺘﻮ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪ
ﺍﮔﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻠﻮﺗﺖ ﺩﺭﮔﯿﺮﻩ
ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ
ﺍﮔﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺍﻭﻥ ﺟﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺍﮔﻪ ﺩﻟﺖ ﭘﺮﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﺖ ﺧﺎﻟﯽ
ﺍﮔﻪ ﺭﻭﺯﺍ ﺣﺴﺮﺕ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺷﺒﺎ ﺁﺭﺯﻭ
ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ
ﺍﮔﻪ ﯾﮏ ﺩﻝ ﻧﻪ ﺻﺪ ﺩﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻧﯽ ﺷﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﺘﻮ ﺷﮑﺴﺖ
ﺍﮔﻪ ﺳﺎﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﮐﻮﮎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﻠﻮﺩﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻪ
ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ
ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺏ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺪﺵ ﮐﺮﺩﻥ
ﺍﮔﻪ ﺁﺷﻨﺎﯾﺎﻥ ، ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺷﺪﻥ
ﺍﮔﻪ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ
ﺍﮔﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﺮﺩ
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺎ ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺑﺎ ﺣﺴﺮﺕ ﺗﺒﺎﻫﺶ ﮐﻨﯽ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻦ
ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﺑﺮﻗﺺ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺎﺏ ﺩﻟﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻦ
ﮔﻮﺭ ﭘﺪﺭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﺘﻮ ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﮐﻨﻦ
ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻘﺴﯿﻤﺶ ﮐﻦ ،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﯼ
ﻧﮕﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺍﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﯼ
ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺕ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺕ ،ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﺕ ،ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ
ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺣﻘﯿﺮ ﻣﻦ
ﻓـــــــﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﻭ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ
ﻫﻤــــــﯿﻦ.

اس ام اس کرکره خنده جک فان آذر ۹۴

منتشر شده در ۲۷ام آذر ۱۳۹۴ با موضوع جک جدید و باحال

اس ام اس کرکره خنده جک فان آذر 94

اس ام اس کرکره خنده جک فان آذر ۹۴

.
طول روز یه مرد
😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐❤😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐❤😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😕😕❤😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐
طول روز یه زن
📞😄😍😊😘😜?💃?📞😁😳😂😭😰😱😓😡📞😋😆😵😏😇😉😗😌😳📞😀😜😭😞😫😡📞😜😲😕😠😍😘😳💃?📞?😀😃😄☺😙😞📞😂😢😋😡💌💃😌😘😍💓😋😅😂😘😍😊😃💋😁😘📞😔📞😃📞😒😌😫😫😫😫😫😫
اون سه تا قلب مردا مال زمانیه که ننشون زنگ میزنه…
.
اس ام اس کرکره خنده جک فان آذر ۹۴
.
تو برنامه آشپزی گفت امروز با دم دستی ترین مواد، غذای خوشمزه میپزیم…
مواد لازم: پنیر ماسکارپونه ، کاسترد ، پنیر گودا ، فلفل چیلی ، نان تورتیلا
من
نون لواش
هویج سه هفته پیش ته جامیوه ای
.
اس ام اس کرکره خنده جک فان آذر ۹۴
.
ﻫﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ؟
مادر زن رابین هود خطاب به دخترش !
اینو دیگه عمرا شنیده بودین…
.
اس ام اس کرکره خنده جک فان آذر ۹۴
.
بدبختا تو سریال کیمیا دارن دربه در دنبال حسن پورشیرازی میگردن
خبر ندارن اومده شبکه سه تو فیلم اسمان من تو قسمت امنیت پرواز مشغول خدمته
عجب روزگار پرماجراییه

اس ام اس تکست صحبت خودمونی با خدا

منتشر شده در ۲۷ام آذر ۱۳۹۴ با موضوع اس ام اس خداوند

اس ام اس تکست صحبت خودمونی با خدا

اس ام اس تکست صحبت خودمونی با خدا

.
خدایا
همین الان یهویی شکرت…
.
اس ام اس تکست صحبت خودمونی با خدا
.
هیچ لیوانی در زندگی خالی نیست
حتی نیمه پر هم نیستند
وقتی چشمها جور دیگر می بینند
وقتی دوست همه جا حضور دارد
وقتی لطفش همه جا را پر کرده
آری … چشمها را باید شست …
بیایید لیوانها را به کناری بگذاریم، وقتی دریای رحمتش را کرانه نیست…
.
اس ام اس تکست صحبت خودمونی با خدا
.
ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ” ﺁﻏﻮﺵ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺯ ﺧﺪﺍ ”
ﻫﺮ ﺟﺎ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﺮﺩ
ﺣﺘﯽ ﻭﺳﻂ ﺻﻒ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﻣﺎ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺑﮕﺮﺩﻡ
ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ…

متن زیبای همانی باشیم که باید باشیم

منتشر شده در ۲۵ام آذر ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

متن زیبای همانی باشیم که باید باشیم

متن زیبای همانی باشیم که باید باشیم

.
دخترکم سه سالش بود، یا چهار سال.
تازه عقل‌رس شده بود؛ آن‌قدری که بفهمد گلو درد و بیمارستان، آخرش به آمپول ختم می‌شود قطعا؛ که شد.
گفتم: عزیزکم! آمپول درد داره، گریه هم داره، باید هم بهت بزنن. اگه دلت خواست یه کم گریه کن.
.
متن زیبای همانی باشیم که باید باشیم
.
این‌ها را در حالی می‌گفتم و اشک تازه‌ راه‌افتاده‌ی چشمش را پاک می‌کردم که پسرکی هفت، هشت ساله داشت توی اتاق تزریقات نعره می‌کشید و بالاتر از صدای او، صدای پدر و مادرش به گوش می‌رسید که به اصرار می‌گفتند: آمپول که درد ندارد پسرم، تو بزرگ شدی، مردهای بزرگ که گریه نمی‌کنند.
رفتیم و دخترکم آمپولش را زد و گریه‌اش را کرد و به در بیمارستان نرسیده، گریه‌اش تمام شد. رفتنی سرش را با یک نگاه عاقل اندر سفیهی برگردانده بود سمت پسرک که بغل مادرش ولو شده بود روی صندلی‌های انتظار.

جدیدترین جک تکست خنده دار باحال آذر ۹۴

منتشر شده در ۲۵ام آذر ۱۳۹۴ با موضوع جک جدید و باحال

جدیدترین جک تکست خنده دار باحال آذر 94

جدیدترین جک تکست خنده دار باحال آذر ۹۴

.
Maman is typing…
Maman is typing…
Maman is typing…
Maman is typing…
Maman is typing…
Maman is typing…
Maman is typing…
Maman is typing…
Maman is typing…
Maman is typing…
Maman is typing…
Maman is typing…
Maman is typing…
Maman is typing…
Maman is typing…
Maman: سلام
.
جدیدترین جک تکست خنده دار باحال آذر ۹۴
.
دوستان اگه بعضی پستام باعث ناراحتیتون شده بگید همونارو دوباره بزارم جیگرم حال بیاد!!!
.
جدیدترین جک تکست خنده دار باحال آذر ۹۴
.
یادتونه کتابامونو جلد میکردیم بعد که تموم میشد میدیدیم مو رفته لاش؟؟؟
چه چرت و پرتايي يادتونه
من اصلا يادم نمياد…
.
جدیدترین جک تکست خنده دار باحال آذر ۹۴
.
تنها کسی که از صمیم قلبش به من گفت I LOVE YOU
عروسک دخترخالم بود، اونم باید فشارش میدادم تا بگه!!!
میفهمی؟ فشار…تحت فشار بود که گفت!!!!!!!

ویژگیهای اختصاصی متولدین ماههای مختلف سال

منتشر شده در ۲۵ام آذر ۱۳۹۴ با موضوع طالع بینی

ویژگیهای اختصاصی متولدین ماههای مختلف سال

ویژگیهای اختصاصی متولدین ماههای مختلف سال

.
فروردین:
خوشگل وجذاب
مغرور ودوستداشتنی
ساده و بی ریا اما باهوش
همیشه به نظر شاد میان اما غماشون تو سینشون میمونه
خیلی خونگرم اما عصبی
پرحرف اما شیرین
خودخواه اما دست و دلباز
بلندپرواز اما واقع بین
عاشق اما پنهان
فروردین ماهی رو که داری یعنی با بقیه فرق داری

شعر فوق العاده زیبای صلوات بر ائمه اطهار

منتشر شده در ۲۲ام آذر ۱۳۹۴ با موضوع شعر

شعر فوق العاده زیبای صلوات بر ائمه اطهار

شعر فوق العاده زیبای صلوات بر ائمه اطهار

.
فرمود خدا فرشته ها را صلوات
اول به مدینه مصطفی را صلوات
دوم به شه نجف سلامی بکنیم
رُخسار علی شیر خدا را صلوات
زهرا که ندانیم کجا تربت اوست
یادآور بهترین نساء را صلوات
از ما بر امام مسموم سلام
مظلوم امام مجتبی را صلوات
مظلوم دگر امام در خون خفته
افتاده به خاک کربلا را صلوات
گفتم ز حسین چون نگویم سجاد
آن پاک امام پارسا را صلوات
پس باقر علم آن امام معصوم
دریای فضیلت خدا را صلوات
.
شعر فوق العاده زیبای صلوات بر ائمه اطهار
.
صادق که رئیس مذهب شیعه بود
آن حنجره ی علم و ضیا را صلوات
یاد آر امام کاظم زندانی
زندانی زنجیر به پا را صلوات
رو جانب مشهد الرضا کن و بگو
در طوس غریب الغربا را صلوات
یاد آر امام تقی صاحب جود
هم هادی و عسکری ما را صلوات
حالا تو بیا حضور مهدی برسیم
آن روشنی و نور هدی را صلوات
افروخته عرش کبریا را صلوات
یک بار دگر آل عبا را صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم