صحبتهای آموزنده حاج محمد اسماعیل دولابی

ارسال شده در ۲۴ام آبان ۱۳۹۴ با موضوع اس ام اس فلسفی

صحبتهای آموزنده حاج محمد اسماعیل دولابی

صحبتهای آموزنده حاج محمد اسماعیل دولابی

.
همه مهمان خداییم. در دنیا که حتی کفار هم لاکردارها مهمانند! کفار هم از برکت مسلمین مهمانند. همه مهمانیم. نمی بینی که هیچ چیز نمی توانند ببرند؟ فقط باید بخورند و بریزند… آخر مهمان حق ندارد چیزی را بلند کند!
می دانید که عیب است. خیلی بد است.
مهمان فقط باید بخورد و هی مرتّب جمال صاحب خانه را بیابد و صاحبخانه را نگاه کند! شکر او را کند! از او تشکر کند! تشکرش هم یعنی :«هرچه او (صاحبخانه) فرمان دهد»
وقتی می گوید بالای اتاق بنشین! چَشم! پایین اتاق بنشین! چَشم! اگر چیزی آورده که این بخورد نگوید من نمی خورم! صاحبخانه عالِم است! حکمت می داند! می داند که چه چیزی برای من خوب است. می داند که الان من آب می خواهم یا غذا می خواهم یا دوا می خواهم یا…
خودش آفریده و می داند این چه لازم دارد. هرچیز را به موقع به او می دهد! شما هیچ اصرار نکن که من این را نمی خواهم و آن را نمی خواهم! هر چه داد بخور! هرچه داد بگیر! همه اش مال اوست که برایت فرستاده است.
(حاج محمد اسماعیل دولابی)

.
صحبتهای آموزنده حاج محمد اسماعیل دولابی
.
ﮔﻔﺘﻢ: ﻋﺒﺎﺱ ﺁﻗﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﺕ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻣﯿﭽﺮﺧﻪ؟
ﮔﻔﺖ: ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮ… ﮐﻢ ﻭﺑﯿﺶ ﻣﯿﺴﺎﺯﯾﻢ. ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﻪ…
ﮔﻔﺘﻢ : ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻟﻮ ﻧﻤﯿﺪﯼ…؟!
ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ، ﯾﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻫﻢ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﺟﻮﺭ ﺑﺸﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻡ ، ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺭﮔﻪ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﻮﻧﻢ…
ﮔﻔﺘﻢ: ﻧﻪ. ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﮕﻮ ؟
ﮔﻔﺖ: ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ …ﺧﺪﺍ ﺭﺯﺍﻗﻪ، ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﻪ …
.
صحبتهای آموزنده حاج محمد اسماعیل دولابی
.
ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ …! ﻣﺎ که ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ! ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﮕﻮ ﺩﯾﮕﻪ…!
ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﯾﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺗﻮﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴﺖ ، ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﯾﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﮐﻤﮏ ﺧﺮﺟﻢ ﺑﺎﺷﻪ…
ﮔﻔﺘﻢ: ﺁﻫﺎﻥ… ای ﻧﺎﻗﻼ ! ﺩﯾﺪﯼ ﮔﻔﺘﻢ …!! ﺣﺎﻻ ﺷﺪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ!
ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﻧﻤﯿﮕﯽ…؟
ﮔﻔﺖ : ﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻑ! ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﯼ …ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﻪ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩﯼ….! ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ؟
ﻫﯽ ﺳﺠﺪﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﻤﺎ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ. ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﮏ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺮﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﺍﺕ ﻣﯿﺸﻦ ﺍﻻ ﺧﺪﺍ…
(مرحوم ﺣﺎﺝ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺩﻭﻻﺑﯽ)
.
صحبتهای آموزنده حاج محمد اسماعیل دولابی
.
آهنگرها یک گیره دارند که وقتی می خواهند روی یک تکه کار کنند، آن را در گیره می گذارند. خدا هم همینطور است …
اگر بخواهد روی کسی کار کند، او را در گیره مشکلات می گذارد و بعد روی او کار می کند. گرفتاری ها، نشانه عشق خداوند است.
عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست
تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم
(حاج محمد اسماعیل دولابی)

مطالب مرتبط :

اس ام اس جملات آموزنده عمیق آبان ۹۴

سخنان استثنایی آموزنده حضرت علی (ع)

متون جملات بسیار زیبای بزرگان تاریخ

تکست جمله نکات ناب فلسفی شهریور ۹۴

اس ام اس جمله فسلفی عمیق مرداد ۹۴
اس ام اس و متن کوتاه فلسفی عالی تیر ۹۴
جمله اس ام اس فلسفی عمیق خرداد ۹۴

ارسال نظر به