نوشته خاص دوستان آدمهای خوب زندگی

ارسال شده در ۹ام آبان ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

نوشته خاص دوستان آدمهای خوب زندگی

نوشته خاص دوستان آدمهای خوب زندگی

.
به خیلیها میگیم “دوسـت”…
به هرکسی که بتونیم باهاش بیشتر از یه سلام و یه حال و احوالپرسی ساده حرف بزنیم.
خیلی از این “دوست”ها، دوست نیستن.
همکارن، همکلاسین،فامیل دورن،همسایه ن، یه آشنان !
”دوسـت” اونیه که باهاش رازهای مشترک داری.
اونیه که وقتی دلت گرفت اول از همه شماره ی اونو میگیری.
اونیه که برای قدم زدن انتخابش میکنی.
اونیه که جلوش لازم نیست به چیزی تظاهر کنی.
که اگه دلت گرفت بهش میگی “دلم گریه میخواد!”

.
نوشته خاص دوستان آدمهای خوب زندگی
.
اونیه که دستت رو میگیره و میگه “میفهمم”.
که نمیخواد براش توضیح واضحات بدی.
اونیه که سر زده خراب میشی سرش، نمیگی شاید آمادگی نداشته باشه چون مهم نیست نه برای اون نه برای تو.
حتی اگر خونه ش خیلی کثیف باشه یا سرش خیلی شلوغ باشه.
چون همیشه برای تو وقت داره.
دوست اونیه که همیشه برات گزینه ی اوله.
اونیه که بهت سرکوفت نمیزنه.
تحقیرت نمیکنه. بهت نمیخنده.
بقیه یا همکارن، یا همکلاسین، یا فامیل دورن، یا همسایه، یا یه آشنان…
.
نوشته خاص دوستان آدمهای خوب زندگی
.
همه ی اینارو گفتم که بگم آدما عوض میشن !
اما معیار دوستی عوض نمیشه.
برای همین یکی که تا دیروز برات “دوست” بود میشه یه خاطره یا یه همکلاسی قدیمی…
بعد اونی که سالها همکلاسی قدیمیت بود برات میشه “دوسـت”!
.
.
نوشته خاص دوستان آدمهای خوب زندگی
.
.
آدمها همیشه خوب را برای یافتن خوب تر رها میکنند
غافل از اینکه خوب همانیست که وقتی از همه چیز و همه کس بریدی یادش می افتی
همان کسی که هر روز حالت را میپرسد و تو سرسری میگویی خوبم
همان کسی که تو حضورش را همیشه دیدی و حس کردی اما ساده گذشتی
همان کسی که وقتی که کم حوصله ای زمین و زمان را به هم میدوزد تا تو لبخند بزنی
.
نوشته خاص دوستان آدمهای خوب زندگی
.
خوب همان کسی است که بی منت تو را دوست دارد که تو صدبار دست رد به سینه اش میزنی اما یکبار هم خواهشت را رد نمیکند
خوب همانیست که طاقت قهر ندارد میگوید قهر اما دلش دوری ات را تاب نمی اورد
خوب همانیست که همه احساسش را خرج تو و اطرافیانش میکند
خوب همانیست که به جرم احساسش هرل حظه غرورش را میشکنی
دلش را میشکنی و او دم نمیزند
کجا با این عجله؟؟؟؟ لحظه ای درنگ کن!!!!!
خوب خود را با خود نمیبری؟
خوب یک نفر است و هرگز تکرار نمیشود!

مطالب مرتبط :

نوشته های زیبای معنی واقعی خوب بودن

دنیای خاص آدمهای اطراف زندگی ماها

نوشته خاص و استثنایی زیباترین انسانها
متن و دیالوگ خاص برای آدمهای خاص
نوشته های فاز سنگین سادگی و انسانیت
نوشته های فوق العاده آدم های زندگی ما
نوشته های خاص بعضی آدم های ناب

ارسال نظر به