داستان استثنایی حکمت روزی رسانی خداوند

ارسال شده در ۷ام آبان ۱۳۹۴ با موضوع داستان آموزنده

داستان استثنایی حکمت روزی رسانی خداوند

داستان استثنایی حکمت روزی رسانی خداوند

.
زن فقیری که خانواده کوچکی داشت با یک برنامه رادیویی تماس گرفت و از خدا درخواست کمک کرد…
مرد بی ایمانی که داشت به این برنامه رادیویی گوش می داد، تصمیم گرفت سر به سر این زن بگذارد.
آدرس او را به دست آورد و به منشی اش دستور داد مقدار زیادی مواد خوراکی بخرد و برای زن ببرد.
ضمنا به او گفت:  وقتی آن زن از تو پرسید چه کسی این غذا را فرستاده، بگو کار شیطان است.
.
داستان استثنایی حکمت روزی رسانی خداوند
.
وقتی منشی به خانه زن رسید، زن خیلی خوشحال و شکرگزار شد و غذاها را به داخل خانه کوچکش برد.
منشی از او پرسید:
نمی خواهی بدانی چه کسی غذا را فرستاده؟
زن جواب داد:
نه، مهم نیست…
وقتی خدا امر کند حتی شیطان هم فرمان می برد!

.
داستان استثنایی حکمت روزی رسانی خداوند
.
پیرمرد تهیدستی زندگی را در فقر و تنگدستی میگذراند و به سختی برای زن و فرزاندانش قوت و غذایی ناچیز فراهم میساخت . از قضا یکروز که به آسیاب رفته بود دهقانی مقداری گندم در دامن لباسش ریخت . پیرمرد خوشحال شد و گوشه های دامن را گره زد و به سوی خانه  دوید !!!! در همان حال با پرودرگار از مشکلات خود سخن می گفت
و برای گشایش آنها فرج می طلبید و تکرار میکرد :
ای گشاینده گره های ناگشوده , عنایتی فرما و گره ای  از گره های زندگی ما بگشای.
.
داستان استثنایی حکمت روزی رسانی خداوند
.
پیرمرد در همین حال بود که ناگهان گره ای از گره هایش باز شد  و تمامی گندمها به زمین ریخت !!!!!!
او به شدت ناراحت و غمگین شد و رو به خدا کرد و گفت :
من تو را کی گفتم ای یار عزیز
کاین گره بگشای و گندم را بریز؟؟!!!!
آن گره را چون نیارستی گشود
این گره بگشودنت دیگر چه بود؟؟!!!!
.
داستان استثنایی حکمت روزی رسانی خداوند
.
پیرمرد بسیار ناراحت نشست تا گندمها را از زمین جمع کند ولی در کمال ناباوری دید دانه های گندم روی ظرفی از طلا ریخته اند !!!!!
مولانا:
تو مبین اندر درختی یا به چاه
تو مرا بین که منم مفتاح راه…

مطالب آموزنده :

داستانهای خاص آموزنده ملانصرالدین

داستانهای آموزنده درباره تغییر تحول زندگی

داستان خاص استثنایی سفر خاص کربلا

حکایت آموزنده گلیم درویش ماهی صیاد

داستان آموزنده پنج صفت مهم زندگی

داستان زیبای نتیجه اعتماد به نفس

داستان آموزنده روانشناسی لیوان زندگی

ارسال نظر به