حرفهای باحال پرانرژی باحال مثبت آبان ۹۴

ارسال شده در ۷ام آبان ۱۳۹۴ با موضوع نوشته انرژی مثبت

حرفهای باحال پرانرژی باحال مثبت آبان 94

حرفهای باحال پرانرژی باحال مثبت آبان ۹۴

.
قهوه خوشمزه است
خوشمزگی اش
به همان
تلخ بودنش است
وقتى میخوریم
تلخی اش را تحویل نمیگیریم
اما
می گوییم چسبید
زندگی هم روزهای تلخش
بد نیست
مث قهوه می ماند
تلخ است
اما
لذت بخش
تلخی هایش را تحویل نگیر
بخند و بگو عجب طعمی!!!
.
حرفهای باحال پرانرژی باحال مثبت آبان ۹۴
.
همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود
اما تا زمانیکه غمها و اشتباهات گذشته را رها نکنی نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی
این نکته را از “غنچه ها” آموختم
تا لب به “خنده” وا نکنی، گل نمی شوی…

.
حرفهای باحال پرانرژی باحال مثبت آبان ۹۴
.
وقتی که راه نمی روی، نمی دوی
زمین هم نمی خوری
و این “زمین نخوردن” محصول سکون است نه مهارت
وقتی که تصمیمی نمی گیری کاری نمی کنی؛ اشتباه هم نمی کنی
و این”اشتباه نکردن” محصول اِنفعال است نه انتخاب
خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را بر خود ببندی و فقط پرهیز کنی
خوب بودن در انتخاب های ماست که معنا پیدا می کند و شکل می گیرد
متفاوت باشیم…
.
حرفهای باحال پرانرژی باحال مثبت آبان ۹۴
.
آدمهای منفی به پیچ و خم جاده می اندیشند
و آدمهای مثبت به زیباییهای طول جاده
عاقبت هر دو به مقصد می رسند
اما یکی با حسرت و دیگری با لذت
از زندگی خود لذت ببرید و قدر ثانیه های خود را بدانید
زمان ارزشمند است و ما یکبار بیشتر زندگی نخواهیم کرد…
.
حرفهای باحال پرانرژی باحال مثبت آبان ۹۴
.
زندگی ساختنی ست
نه ماندنی
بمان برای ساختن
نساز برای ماندن
منتظر نباش کسی برایت گل بیاورد
خاک را زیرو رو کن
بذر را بکار
از آن مراقبت کن
گل خواهد داد…
.
حرفهای باحال پرانرژی باحال مثبت آبان ۹۴
.
خـودت رو با زیبایی های محیط زنــدگیت درگیر کن
لـذت هــای زنــدگیـت رو جـدی بـگیــر
هـــر روزی که دوبــاره بتــونـی آفتـاب رو بـبینـی
روز شانـس تــــوست…
.
حرفهای باحال پرانرژی باحال مثبت آبان ۹۴
.
بسیار مهم است که بگذارید بعضی چیزها از بین بروند
خودتان را از آنها رها سازید
از دست شان خلاص شوید…
منتظر نباشید تا قدر تلاش هایتان را بشناسند و عشق تان را بفهمند
در را ببندید
آهنگ را عوض کنید
خانه تکانی کنید
گرد و غبارها را بتکانید
از آنچه هستید دست بردارید
و به آنچه که واقعا هستید، روی آورید
“پائولو کوئیلو”
.
حرفهای باحال پرانرژی باحال مثبت آبان ۹۴
.
آرامش یک حالت نیست
یک محصول است
حاصل جمع ما با آدمهای خوب که انسانند
کسانی که چاشنی فداکاری و ایثار در جان دارند
آرامش یک هدیه است
هدیه ای ارزشمند از انسانهای خوب
تحفه ای گرانبها بارنگ عشق
و آرامش همان عشق است…
.
حرفهای باحال پرانرژی باحال مثبت آبان ۹۴
.
ﻃﻮﺭﯼ ﺑﺨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﮑﺴﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﺩ
ﻃﻮﺭﯼ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻨﻔﺮ ﺭﺍﻫﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﻭﺩ
ﻭ ﻃﻮﺭﯼ ﺧﻮﺏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺮﮒ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﻮﺩ
ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ، ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺭﻫﮕﺬﺭﯾﻢ
ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻃﻠﻮﻉ ﻭ ﻏﺮﻭﺏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻦ

مطالب مرتبط :

متون نوشته فاز مثبت پرانرژی مهر ۹۴

نوشته های امیدبخش فاز مثبت شهریور ۹۴

متن و استاتوس انرژی مثبت ناب مرداد ۹۴
نوشته فاز انرژی مثبت روحیه بخش تیر ۹۴
متن انرژی مثبت روحیه بخش خرداد ۹۴
متن و حرفهای پرامید و پرانرژی اردیبهشت ۹۴

ارسال نظر به