سخنان استثنایی آموزنده حضرت علی (ع)

ارسال شده در ۲۹ام مهر ۱۳۹۴ با موضوع اس ام اس فلسفی

سخنان استثنایی آموزنده حضرت علی (ع)

سخنان استثنایی آموزنده حضرت علی (ع)

.
اي مالك
بدان اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگيزه های پنهان متهم ميكنند ولی مهربان باش.
اگر شريف و درستكار باشی فريبت ميدهند ولی شريف و درستكار باش.
نيكي های امروزت را فراموش ميكنند ولی نيكوكار باش.
بهترينهای خودت را به ديگران ببخش حتی اگر اندك باشد.
در انتها خواهی ديد آنچه مي ماند ميان تو و خداي توست، نه ميان تو و مردم…

.
سخنان استثنایی آموزنده حضرت علی (ع)
.
از امام علی (ع) پرسیدند واجب و واجبتر چیست؟
نزدیك و نزدیكتر كدامند؟
عجیب و عجیبتر چیست؟
سخت و سخت تر چیست؟
.
سخنان استثنایی آموزنده حضرت علی (ع)
.
فرمود: واجب اطاعت از الله و واجبتر از آن ترك گناه است.
نزدیك قیامت و نزدیكتر از آن مرگ است.
عجیب دنیا و عجیبتر از آن محبت دنیاست.
سخت قبر است و سخت تر از آن دست خالی رفتن به قبر است.
.
سخنان استثنایی آموزنده حضرت علی (ع)
.
از کسانی نباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است و توبه را با آرزوهای دراز به تاخیر می اندازد
در دنیا مثل زاهدان حرف میزند اما در رفتار مثل دنیا پرستان عمل میکند
دیگران را از کارهای بد پرهیز میدهد اما خودش از انجام انها پروایی ندارد
به فرمانبرداری امر میکند اما خود فرمان نمی برد
نیوکاران را دوست میدارد اما رفتارشان را ندارد
گناهکار را دشمن دارد اما خود یکی از گناهکاران است
.
سخنان استثنایی آموزنده حضرت علی (ع)
.
شیعیان مرا به دو خصلت امتحان کنید که اگر دارای این دو خصلت بودند، شیعه اند.
اهمیت به نماز در اوّل وقت و دستگیری برادران دینی خود با مال
اگر این دو در آن ها نبود پس از ما دورند، دورند و دورند!

مطالب مرتبط :

متون جملات بسیار زیبای بزرگان تاریخ

جملات خاص فلسفی شخصیت های معروف
توصیه های کوتاه و آموزنده و پرمعنای زرتشت
جملات زیبا و نوشته های خاص حسین پناهی

ارسال نظر به