نوشته های زیبای معنی واقعی خوب بودن

ارسال شده در ۱۳ام مهر ۱۳۹۴ با موضوع جملات خاص

نوشته های زیبای معنی واقعی خوب بودن

نوشته های زیبای معنی واقعی خوب بودن

.
توت ها بخشنده ترین درختانند
در کمترین زمان به ثمر می نشینند. ثمرشان زیاد کال نمی ماند و زود می رسد.
قبل از آنکه دستانتان را به سمتش دراز کنید میوه هایشان را پایین ریخته اند.
اما
همین میوه توت ، بیشترین هدر روی را درمیان درختان دارد.
هرسال چند تن توت هایی که در کوچه خیابان ها و حتا حیاط خانه ها جارو می شوند ؛ پای درختان ازبین می روند یا در سطل زباله ها بی استفاده می مانند.
این است نتیجه بخشندگی

.
نوشته های زیبای معنی واقعی خوب بودن
.
بعضی وقت ها وقتی بیش از حد بخشنده می شوی بلااستفاده می مانی بی ارزش و بی حرمت
مراقب باشید
وقت، عمر و ثمره مهربانی هایتان را چطور به چه کسانی می بخشید ؟
بعضی توت هایتان را نگه دارید برای آدمهای قدرشناس
چون این آدمهایی که من دیدم خیلی فراموشکارند . نمی بینند خیلی چیزها را یا اگر هم دیدند زود فراموش می کنند.
.
نوشته های زیبای معنی واقعی خوب بودن
.
نگران از خشکیدن توت هایتان نباشید. همین توت ها وقتی خشک می شوند تازه جان می گیرند.
آنوقت جان می دهند برای فنجانی چای…
.
نوشته های زیبای معنی واقعی خوب بودن
.
بزرگى با شاگردش از باغى ميگذشت
چشمشان به يک کفش کهنه افتاد
شاگرد گفت : گمان ميکنم اين کفشهای کارگرى است که در اين باغ کار ميکند،بيایید با پنهان کردن کفشها عکس العمل کارگر را ببينيم و بعد کفشها را پس بدهيم و کمى شاد شويم.
.
نوشته های زیبای معنی واقعی خوب بودن
.
استاد گفت : چرا براى خندیدن خودمان او را ناراحت کنيم؟
بيا کارى که ميگويم انجام بده و عکس العملش را ببين. مقدارى پول درون آن کفش قرار بده. شاگرد هم پذيرفت و بعد از قرار دادن پول،مخفى شدند.
کارگر براى تعويض لباس به وسائل خود مراجعه کرد و همين که پا درون کفش گذاشت متوجه شيئى درون کفش شد و بعد از وارسى ، پول ها را ديد با گريه،فرياد زد : خدايا شکرت! خدايی که هيچ وقت بندگانت را فراموش نميکنى! ميدانى که همسر مريض و فرزندان گرسنه دارم و در فکر بودم که امروز با دست خالى و با چه رويی به نزد آنها باز گردم و همين طور اشک ميريخت.
.
نوشته های زیبای معنی واقعی خوب بودن
.
استاد به شاگردش گفت:
هميشه سعى کن براى خوشحاليت، ببخشى نه بستانی!
جمله ای کوتاه ولی واقعا عالی!!!!!!!!!!!
میلیون ها درخت در جهان به طور اتفاقی توسط سنجابهایی کاشته شدند که دانه هایی را خاک کردند و سپس جای آن را فراموش کردند.
خوبی کن و فراموش کن…
روزی رشد خواهد کرد…

مطالب مرتبط :

متون بسیار زیبای دلنشین فروغ فرخزاد

متن فوق العاده استثنایی زندگی دیوانه

توصیه های بسیار زیبا برای زندگی
فقط کافیه موضوعات عمیقتر بررسی کنیم

جملات خاص زیبای ضعف های فرهنگی زشت

نوشته فوق العاده زیبای بازی احساسات

بدانیم لذت بردن هدف اصلی زندگیست

ارسال نظر به