متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر ۹۴

ارسال شده در ۱۰ام مهر ۱۳۹۴ با موضوع اس ام اس غمگین

متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر 94

متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر ۹۴

.
از کنار من که رفته ای
از خیال من مرو…
.
متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر ۹۴
.
ﺩَﺭﺩﻫﺎﯼِ ﻣــــَﺮﺍ ﺍﮔَﺮ ﺑـــــِﺨﻮﺍﻫﯽ ﻫَﻢ ﻧِﻤﯿـﺘَﻮﺍﻧﯽ ﺑِﺨﻮﺍﻧــــﯽ
ﺍﯾﻨــﺠﺎ ﺩَﺭﺩﻫــﺎﯼِ ﻣـــَﺮﺍ ﺑﺎ ﺧُﻮﺩﮐﺎﺭِ ﺳِﻔﯿــﺪ ﻧِــﻮِﺷـــﺘِﻪ ﺍَﻧـــــﺪ
ﺑﺎﯾــــَﺪ ﺭﻭﺯِﮔﺎﺭَﺕ ﺳــﯿﺎﻩ ﺑﺎﺷــَﺪ ﮐــــِﻪ ﻫــﻤﺪَﺭﺩ ِ” ﻣــﻦ ” ﺑﺎﺷــﯽ
.
متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر ۹۴
.
حال خیابانی را دارم که عاشق قدم های کسی است که سال ها از پل عابر پیاده عبور می‌کند!!!
.
متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر ۹۴
.
ای کاش من کودک بودم و تو عروسک پشت شیشه
با چند قطره اشک تو مال من میشدی اما حالا
با دریایی از اشک چیزی جز ندیدنت نصیبم نمیشود

.
متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر ۹۴
.
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻘﭽﻪ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﺩﺭ ﮐﻤﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ
ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺭﺩ ﮐﺮﺩ
ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻮﺷﺖ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺭﯾﺨﺖ
ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺮﻭﺩ
ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺶ
ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﻩ ﺍﯼ
.
متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر ۹۴
.
ثانیه های بی تو می گذرد
اما من
نه !!!
از ثانیه های بی تو نمی گذرم…
.
متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر ۹۴
.
درد یعنی: مدتی هست که نیست…
.
متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر ۹۴
.
می ترسم !
بعد از این همه انتظار
هر دو با هم بیایید
تو
و فراموشی!
.
متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر ۹۴
.
ﻣﻦ ﻣﯽ ﺁﯾﻢ
ﺁﺭﺍﻡ … ﺑﯽ ﺻﺪﺍ …
ﻗﺪﻡ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﻡ ﺩﺭﻭﻥ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺍﺕ
ﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ
ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﺍﺕ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺗﻮ
ﯾﻚ ﺗﺮﺍﻧﻪ
ﯾﻚ ﺭﻭﯾﺎ
ﯾﻚ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺳﺖ
ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻡ
ﺷﺐ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺮﻡ
ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﯼ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﺟﺎﯼ ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ
.
متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر ۹۴
.
گاهی وقتا
فقط باید چشمات ببندی
و
بغضتو قورت بدی و بگی
فقط بـــــــــــرو…
.
متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر ۹۴
.
به آخر شهریور چشم دوخته ام
شاید سرِ *مهر* بیایی.
.
متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر ۹۴
.
قبل از آنکه ببینمت باورت کردم
قبل از آنکه باورت کنم دوستت داشتم
و قبل از آنکه دوستت بدارم می شناختمت
اما امروز
نگاهت که کردم
غریبه ای را دیدم
که از عمق پنهان ذهن خسته من عبور می کرد.
.
متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر ۹۴
.
ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺷﻨﯿﺪ
ﺑﻮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻫﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ
ﺑﻮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ…
.
متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر ۹۴
.
تو فقط بگـــــــــــــــــــــــــــو می آیی
صندلی کنار من
“طاقتــــــــــــــــــــــــش ” زیاد
است …
.
متون اس ام اس سوزدار غمگین مهر ۹۴
.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺖ
ﺩﺭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ
ﺑﯿﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻤﺎﻥ
ﮐﻪ ﺩﺭ آﻥ ﻟﺤﻈﻪ
ﺻﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ

مطالب مرتبط :

متن غمگین نوشته سوزناک شهریور ۹۴

اس ام اس سوزناک عاشقانه تک ناب مرداد ۹۴
اس ام اس و جملات سوزدار عاشقانه تیر ۹۴
دلنوشته و جملات سوزناک دپی اردیبهشت ۹۴
اس ام اس و نوشته غمگین ناب فروردین ۹۴
استاتوس خاص و اس ام اس سوزدار اسفند ۹۳

ارسال نظر به