جک مورد داشتیم آپدیت باحال ۹۴

ارسال شده در ۷ام مهر ۱۳۹۴ با موضوع جک مورد داشتیم

جک مورد داشتیم آپدیت باحال 94

جک مورد داشتیم آپدیت باحال ۹۴

.
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ
ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻮﺷﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ !
ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ !
ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﻢ ﺟﻮﺍﺩ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ، ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺟﻮﺍﺩ ﮐﯿﻪ؟
ﮔﻔﺘﻪ : ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻓﺮﯾﺪ ﮐﯿﻪ ؟
ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﻢ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻫﺎﺩﯼ ﮐﯿﻪ ؟
ﮔﻔﺘﻪ: ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﺍﺷﻤﻮ ﺩﺍﺭﻩ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﯿﻪ؟
ﮔﻔﺘﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻣﻮﻧﻪ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﯿﻪ ؟
ﮔﻔﺘﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﻭﺳﺘﻢ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻋﻄﺎﺀ ﮐﯿﻪ؟
ﮔﻔﺘﻪ : ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺑﺎﻣﻪ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻣﯿﺜﻢ ﮐﯿﻪ … ؟
ﻣﯿﺜﻢ ﺗﻮ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﺍﯾﺒﺮﻩ …
ﺩﺍﻧﯿﺎﻝ؟ … ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮ ﺩﻭﺳﺘﻤﻪ !
ﻓﺮﺯﺍﺩ؟ … ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ !
ﻣﺠﯿﺪ؟ … ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ !
ﺍﻣﯿﺪ …
ﮐﺮﯾﻢ …
ﺳﭙﻬﺮ …
ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﯾﺪﻩ!!!
ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺳﻤﯿﺮﺍ ﮐﯿﻪ!! ؟؟؟
ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺳﻤﺘﻮ ﺩﺧﺘﺮ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﻪ !!!

.
جک مورد داشتیم آپدیت باحال ۹۴
.
مورد داشتیم
اسم پروفایل دختره mega بوده
بعد کلی تحقیق به هیچ جا نرسیدم که اسمش چیه
از خودش پرسیدم میگه: زیبا
میگم: چه ربطی داره؟!
میگه: چطور بازی رو دوتا حرفشو جابه جا کنی میشه زیبا
game هم دوتا حرفشو جا به جا کنی میشه mega
یعنی این آدم با این خلاقیت گوشه چشمی به درس داشت الان دکترای فیزیک هسته ای گرفته بود.
.
جک مورد داشتیم آپدیت باحال ۹۴
.
مورد داشتیم یارو انقد مورد داشته تو محل صداش میزدن همه موارد…
.
جک مورد داشتیم آپدیت باحال ۹۴
.
مورد داشتیم ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮﮐﺎﺭ ﮐﻮﻟﺮ ﻣﻴﮕﻪ
ﺁﻗﺎ ﮐﻮﻟﺮﻣﻮﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ میاین ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻤﻴﺮ؟
ﺗﻌﻤﻴﺮﮐﺎﺭ: ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻮﻟﺮﺗﻮﻥ ﺁبیه؟
ﺩﺧﺘﺮه: ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺭﺵ ﺁﺑﻴﻪ ﻭﺳﻄﺶ ﺳﻔﻴﺪﻩ!
ميگن از پشت تلفن صداي شليك گلوله اومده.
.
جک مورد داشتیم آپدیت باحال ۹۴
.
مورد داشتیم دختره میخواسته خودکشی کنه
طناب صورتی گیرش نیومده که با رژ لبش ست بشه بیخیال شده
الانم زنده است باور کن
.
جک مورد داشتیم آپدیت باحال ۹۴
.
دختره داشت امتحان میداد
رسید به یه پرسش نوشته بود:
کلمه ی مناسب را در جای خالی قرار دهید
بعد تو جای خالی نوشت مناسب
میگن معلمه از اون روز تاحالا پیداش نیست یه نفر دیدتش که مرتاز شده و تو فاصله یک متری از سطح زمین معلق مونده
.
جک مورد داشتیم آپدیت باحال ۹۴
.
ميگن مورد داشتیم دختره رفته ارايشگاه پسرونه،ارايشگر گفته ببخشيد اينجا ارايشگاه پسرونست
دختره گفته خوب منم اومدم موهامو پسرونه بزنم
به موتون قسم جلو چشاي خودم ارايشگر سوار ماشين ريشتراش شد رفت
.
جک مورد داشتیم آپدیت باحال ۹۴
.
مورد داشتیم طرف تابستونا ﺷﺒﻮﻧﻪ ﻣﯿﺮﻓﺖ بهزیستی
ﮐﻮﻟﺮ ﺑﭽﻪ ﯾﺘﯿﻤﺎ ﺭﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﻓﮏ ﻧﮑﻨﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺪﺍﺭﻥ!!!!
.
جک مورد داشتیم آپدیت باحال ۹۴
.
مورد داشتيم ماشين جمع آوري زباله مياد دم خونه به دختره ميگه آشغال دارين؟ دختره داد ميزنه: مامان آشغال داريم؟ مامانش ميگه آره داريم. دختره هم ميگه آره داريم نميخوايم!
خوشبختانه کارگر جمع آوري زباله رو موقع خوردن ديناميت دستگیر کردن…
.
جک مورد داشتیم آپدیت باحال ۹۴
.
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺯ ﺑﻰ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﺭﻯ ﺩﺱ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﻮ ﭘﺮﻳﺰﻩ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺩﮐﺸﻰ ﮐﻨﻪ
ﻣﻴﮕﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﺮﻗﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ بگیرﺗﺶ!!

مطالب مرتبط :

جوک و اس ام اس مورد داشتیم اسفند ۹۳
جک و استاتوس مورد داشتم جدید دی ۹۳

ارسال نظر به